fbpx

Metalskolen i Jørlunde

Ambitiøs renovering med tydelig kvalitet og referencer til det historiske udgangspunkt i Dansk Metal

Se mere

Metalskolen i Jørlunde

Ambitiøs renovering med tydelig kvalitet og referencer til det historiske udgangspunkt i Dansk Metal

Læs projektets egen beskrivelse

Bygherrens ønsker var at skabe ideelle rammer til refleksion, læring og netværk – samtidig var der aldrig tvivl om kvalitetskravene på hvert eneste område, som i dag nydes af Dansk Metals medlemmer. Der er foretaget udskiftninger og renoveringer overalt i centeret; herunder nedbrydning af vægge for isætning af glaspartier og etablering af ovenlys for at opgradere og forbedre dagslysforholdene, udskiftning af vinduer og facadeudskiftning og tilbygning i udvalgte områder, herunder opsætning af nye akustikregulerende trælofter i restauranten. Der blev opført en tilbygning, som fungerer som ankomsthal med bl.a. loungeområde. Samtidig blev alle tekniske anlæg, herunder ventilation og CTS, udbygget og tilpasset de nye forhold. Et led i transformationen var energieffektivitet, der blev implementeret på alle berørte områder, så alle krav til energiberegninger blev overholdt. Der har været særlige krav til materialer og teknik, hvad angår vådområder og i særlig grad hele ventilationsdelen. Samtlige værelser er renoveret til et mere tidssvarende udtryk; herunder med nye badeværelser, nye armaturer samt nyt inventar. Hertil er der sket sammenlægning af udvalgte enkeltværelser til dobbeltværelser. Endelig er baderummene i herre- og dameomklædningen blev renoveret.

Solidt samarbejde

Vi ønskede at gennemføre et ”eksemplarisk projekt” i relation til samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, hoved- og underentreprenører og den enkelte håndværker, et altafgørende fokus på et sikkert og godt arbejdsmiljø samt ordnede løn- og arbejdsvilkår (overenskomster med relevante fagforbund) samt betydningen af høj kvalitet både i materialevalg og håndværksmæssig udførelse af arbejdet.

Parter bag projektet

Dansk Metal
Schmidt Hammer Lassen Architects, Rambøll

Yderligere information om projektet

https://elindco.dk

Sted

Slagslundevej 13
3550 Slangerup

Fotos: Kristian Granquist

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2