fbpx

MDV6

Transformation af tidligere blikkenslagerværksted til beboelse

Se mere

MDV6

Transformation af tidligere blikkenslagerværksted til beboelse

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omhandler transformationen af et værksted til beboelse i en Industribygning der blev opført i 1937 som produktionsenhed af hostesaft og tablet-fabrikation til medicinalfirmaet Decrottes der eksisterede på adressen frem til 1956 – et stykke Danmarks historie, hvor Fabrikken Decrottes var 1 af 11 medicinalfirmaer beliggende på Frederiksberg.
Fabrikken Decrottes forlod Mariendalsvej 6-8, hvorefter bygningerne blev transformeret til beboelse, på nær én tilbageværende enhed som frem til 2017 har huset mindre erhvervsdrivende, senest en blikkenslagervirksomhed, der nu fremstår som en privat bolig af industriel karakter.

Bilag

Blik for brugerne

Grøn omstilling (Kvalitet, Energikrav og Bæredygtighed Som led i verdens behov for grøn omstilling, var upcycling, høj kvalitet, energikrav og bæredygtighed et ufravigeligt dogme. Upcycling: Rensning af mursten fra nedtagene indvendige vægge, brystninger etc. er blevet genbrugt til opmuring af ny tilbygning for toilet og bad. Dette var muligt grundet bygningen er fra en tid hvor der ikke blev brugt cementbasserede mørtler. Nye indvendige skillevægge, rummøbler og vindueskarme er opbygget af egetræsgulvbrædder hentet som ”ubrugeligt” overskudstræ efter afsluttede gulvlægningsopgaver hos andre bygherre. Indv. døre og glaspartier er genbrug fra bla. industribygning fra Ebeltoft havn og Amager erhversområde. Skydedør til toilet og bad er designet og produceret af gamle portdøre fra sanering af skure fra 1920’erne i et gårdrenoveringsprojekt. Høj kvalitet, tektonik og bæredygtighed: Nøje udvalgte bæredygtige materialer/produkter af høj kvalitet eller som passer til eksist. bygge-tektonik, så som brug af KKh mørtel til opmuring af tilbygning samt pudsning af indv. vægge, som samtidig er afsluttende indv. vægoverflade der forstærker det ønskede industrielle udtryk, gør at bygningen kan ånde på egen hånd, maximere sundhed i indeklimaet og minimerer brug af filt, maling mv. Energikrav og -forbedring Nyt terrændæk med høj isoleringsværdi, efterisolering i loft mod overbo, nye vinduer og døre i klimaskærm, har fået boligen fremtidssikret ift. energikravet, men samtidigt sammenholdt med et fornuftbasseret Co2 aftryk, der ikke er for højt kombineret med et sundt indeklima.

Brugskvalitet

Den transformerede beboelsesenhed, er beliggende i en tidligere industribygning i et område af Frederiksberg hvor lokalmiljøet er præget af beboelse kombineret med erhverv – et særtegn for området. Et vigtigt omdrejningspunkt i transformationen, var bevaringen af det industrielle udtryk, så et historisk islet forblev på matriklen.

Bidrag til omgivelser

Ejerforeningen Mariendalsvej 6-8 er et fællesprojekt, stiftet tilbage i 1984. Med transformationen af det nedslidte og kolde værksted i hele underetagen af bygningen, er der i dag skabt en energioptimeret og bæredygtig beboelsesenhed med respekt i industriens detalje. Som den sidste perle på snoren, samler den hele ejerforeningen til en lille smuk oase, der forstærker og bevarer lokalmiljøets særpræg.

Eksempelværdi

Transformationen er et eksempel på hvordan en grøn omstilling kan implementeres i byggesektoren, og samtidig bevarer et områdets historiske særtegn og unikke miljø. Målsætningen var at synliggøre eksemplerne i transformationen og derigennem være bannerfører i den grønne omstilling, via inkorporeret upcycling metodiker, bygget af kvalitetsmaterialer med ekstrem lang holdbarhed ved minimum vedligehold, miljøvenligt Co2 aftryk, sundt indeklima og med nye særlige transformationsimplementeringer med referencer i det industrielle udtryk – hvorfor det står styrket og bevaret.

Økonomi og værdiforøgelse

Bygherre såvel som ejerforening har fået direkte og indirekte værdiforøgelse af transformationsprojektet. Den samlede bygning har mindsket sit varmeforbrug med forbedrende energitiltag, og med en renovering der ensarter brug/boformen, højnes den samlede vurdering af de enkelte lejligheder da et forstærket udtryk og energiforbedring er skabt. En yderligere og markant værdistigning og rekreativ livsglæde, blev skabt da en potentiel V1 grundforurening viste sig ikke eksisterende. Mange grunde har en V1 påtegning, da matriklen kan have haft forurenende aktiviteter gennem historien, i dette tilfælde ved en medicin-producerende fabrik.

Udførelseskvalitet

Transformationen er skabt med øje for kvalitet i lokalområdets særpræg ned til overvejelsen i detaljen samt brugen og livet der skal leves på stedet. Et eksempel er etableringen af et atrium i bad og toilettilbygningen, som udover at vise genbrugen af håndafrensede mursten fra ombygningen, tilfører naturligt dagslys via et friskluftventileret ovenlys, en grøn og organisk stemnings-oase og naturlig ventilationsmulighed.

Parter bag projektet

Bygherre: Hasse Selvig Sandell
Arkitekt: Hasse Selvig Sandell
Ingeniør: Anders Leth Hansen

Sted

Mariendalsvej 6
2000 Frederiksberg

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2