fbpx

Maglehøj

Læs projektets egen beskrivelse

Etableringen af det nye aktivitetsfelt i Maglehøj i Frederiksværk er et af de første projekter i Danmark, hvor kvaliteten i et alment boligområde er øget ved nedrivning af en hel boligblok, sideløbende med, at der er foretaget andre boligsociale og områdefornyende aktiviteter i landskab og byggeri.

Renoveringen af Maglehøj og fornyelsen af området er en del af en helhedstænkende strategisk byudvikling og har igangsat en beboerdrevet ”bevægelse” som i takt med at projektet i de kommende år realiseres fuldt ud vil sikre en fortsat positiv proces. Maglehøj er opført fra 1970-74 og er et tidstypisk industrialiseret montagebyggeri.

Renoveringen blev udført i sammenhæng med den boligsociale indsats, som Lejerbo igangsatte i samarbejde med Halsnæs Kom­mune. Boligerne og opgangene blev renoveret og den største eksisterende boligblok blev revet ned. Alle udearealerne omkring boligerne blev renoveret og opgraderet, og der blev etableret et aktivitetsfelt. Endnu et vigtigt tiltag var opførelsen af et nyt fælleshus for beboerne.

Aktivitetsfeltet giver mulighed for skating, streetfodbold, basketball og andre former for leg og motion. Forandringen skal bidrage til at skabe nye rammer for leg og læring som et værdigt kvalitetsløft til “barndommens gade” for de mange børn på stedet. Når børnene kommer ud af lejlighederne og ned på fællesarealerne og lege, kommer forældrene også med. Det skaber møder mellem beboerne og har en enorm betydning for den sociale bæredygtighed i området.

Lejerbo, Boligsocialt Netværk i Halsnæs, beboerne og deres børn, naboer, beboerdemokrater, administration, ejendomsfolk, kommunale fagområder, professionelle og frivillige ildsjæle, Halsnæs Kommune m.fl. var vigtige samarbejdsparter i processen.

Arbejdet er gennemført efter en vellykket proces målrettet be­byggelsens beboere. Der har været afholdt møder, workshops, bygget mock-ups og i alt sammen i et helt eminent samarbejde. Det har skab en utrolig mængde merværdigenererende aktiviteter, som både har skabt forbedring af de daglige fysiske rammer samt skabt en helt ny kultur for samvær i trygge rammer.

Brugskvalitet

Fælleshuset og aktivitetsfeltet har bidraget til den sociale bæredygtighed i området. Der er skabt rum til møder mellem beboerne i bebyggelsen, hvilket har øget trygheden og sammaenhængskraften i bebyggelsen.

Bidrag til omgivelser

Etableringen af fælleshuset og aktivitetsfeltet betyder, at området har fået en attraktion og er blevet en destination for andre end de, der bor i bebyggelsen.

Eksempelværdi

I Maglehøj har kombination af en fysisk indsats, nedrivning og en boligsocial indsats skabt er velforankret og succesfuldt helhedsorienteret projekt.

Solidt samarbejde

Der har været en bred inddragelse og et stort samarbejde mellem de forskelige interessenter i projektet, hvilket har haft en enorm betydning for at få renoveringen forankret i processen og hos slutbrugerne.

Økonomi og værdiforøgelse

Den øgede brug af området og de nye tiltag betyder en fremtidssikring af bebyggelsen, der gør den i fremtiden er attraktiv for bådede nuværende og fremtidige beboere.

Parter bag projektet

Bygherre: Lejerbo, Afd. 135-0 Maglehøj,
Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Landskabsarkitekt: M&N, Plan+Landskab
Ingeniør: EKAS, Esben Kirkegaard A/S Øvrige medvirkende: Landsbyggefonden

Sted

Ildtornvej 27
3300 Frederiksværk

Realiseret

2012

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017