fbpx

Kagshusene

Læs projektets egen beskrivelse

PAB afd. 4 Kagshusene er opført i 1955-59 og bestod oprindelig af ni 3-etagers blokke i gule teglsten med afvalmede eternitskifertage. Byggemetoder og de anvendte materialer var traditionelle for opførelsestidspunktet.

Bebyggelsesplanen fremtræder i sin helhed lys og luftig med velorienterede boligblokke med god relation til de rekreative arealer i umiddelbare nærhed til Kagsmosen og Vestvolden.

Kagshusene blev i 2003 udpeget af Landsbyggefonden som demonstrationsprojekt til renovering og fremtidssikring af almene boliger fra 50’erne.

Der er gennemført en opretning af bebyggelsens fysiske skavanker og udskiftning af nedslidte installationer i forbindelse med en generel energioptimering samtidig med, at der blev etableret et udbud af ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed for handicappede (elevatoradgang), samt et udbud af moderne familieboliger i form af et nyt “lag” med tagboliger.

Herudover er der tilført “karnaptårne” til nogle af boligblokkene, hvorved der er opnået en moderne planløsning med spisekøkken og større badeværelse. Karnaptårnene har samtidig givet bebyggelsen et nyt stærkt arkitektonisk præg.

Endelig er der gennemført en revitalisering af friarealerne samt en bearbejdning af adgangs- og parkeringsforholdene.

Energimæssigt er der foretaget en forbedring af klimaskærmen hvor blandt andet vinduerne er udskiftet.

Endvidere er der foretaget udskiftning af facadepartier i porebeton til lette velisolerede konstruktioner. Alle gavle er efterisoleret og afsluttet med nye skalmure for at bevare bygningernes facadeudtryk.

Alle tekniske installationer er fornyet og i de lejligheder, hvor der er sket omfattende ombygninger, er der etableret mekanisk ventilation med varmegenvinding og indblæsning efter nutidige standard.

Blik for brugerne

Samlet set er der ved de energimæssige forbedringer opnået besparelser i ejendommens varmeforbrug på ca. 25 %. Desuden er der opnået vandbesparelser på ca. 15 %.

Parter bag projektet

Bygherre:
Postfunktionærernes Andelsboligforening afdeling 4 Kagshusene (PAB)

Administration:
Fællesadministrationen af 2009

Ingeniør og totalrådgiver:
Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører

Arkitekt:
Domus Arkitekter A/S

Sted

Banefløjen 9-13 m.fl.
2700 Brønshøj

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017