fbpx

Kedelbygningen

Begrundelse for nominering

Kedelbygningen, Spinderigade 11, 7100 Vejle- Bygherre: Vejle Kommune

En gammel kedelbygning indgår i spinderihallernes kompleks af multifunktionelle rum med en seværdig bærende konstruktion af skyhøj arkitektonisk og ingeniørmæssig kvalitet.

Målet med renoveringen, der har modtaget støtte fra Realdania Fonden, var i den gamle kedelbygning fra 1940 at skabe et miljø som kunne generere indlevet eftertanke og nye innovative ideer. Den udfordring viste sig ikke bare at være a piece of cake.

Vejles duers brug af kedelbygningen som samlingssted viste sig at være en overraskende udfordring af rang. Årtiers duemøg gjorde det nødvendigt at fjerne alle gamle etagedæk og vægpuds, for at eliminere risikoen for skimmelsvamp.

Kedelbygningen åbnede i juni 2015 og de 1.284 m2 huser i dag 12 virksomheder og er endvidere hjemsted for Resilient City sekretariatet, nationalt Center for undervisning i Natur, Teknik og Sundhed, Fab Lab med et nationalt forskningsprojekt Fab Lab@SCHOOL. Inspirationen som kommer fra Amerika åbner for legende, skabende udforskning af nye teknologier i et samarbejde med Aarhus Universitet og Stanford University. Ønsket er at skabe interaktion og synergi med nye virksomheder.

Arkitektonisk rumligt er resultatet af kedelbygningens renovering banebrydende. Det lavere afsnit Studio har fine velbelyste rum med plads til eksperimenterende gruppearbejde og ideudvikling. Kedelbygningens kraftfulde tårnagtige høje rum med nye spinkle, transparente trapper af stål er sikkert disponeret i et oplevelsesrigt forløb. Under opstigningen i det overlegent varierede rumlige univers stiftes på klods hold et spændende bekendtskab med den oprindelige potente silos mega store volumen, industriel robust aptering fra den analoge tidsalder og rå vægge med stor fortælleværdi. Traditionel funktion er der ikke meget af. Kedelbygningens høje rum har med sine visuelle og taktile kvaliteter potentialet til at blive et kult rum, hvor man under opstigningen fra terræn til lanternens udsigt til himlen over Vejle kan få en god ide eller holde en pause med tid til en åndrig samtale i  den apterede facades smukt formede sidehængte rum. Rumligt er oplevelsen så stærk og grænseoverskridende at man efter et besøg i Kedelbygningen ikke mere er den samme person.

Opfyldelsen af energikrav og ønsket om bæredygtighed er sket med nye tre lags energiruder, ny el, vvs og installering af fjernvarme. De tre corten stål beklædte kasser på i alt 200 m2 er isoleret med 300 mm mineraluld. Kedelbygningen er hulmursisoleret og det lave Studio med massive ydermure er isoleret med 50 mm Ytong Multiupor – plader.

Samlet vurderet står renoveringen af Kedelbygningen i Vejle som et eksemplarisk bud på en visionær transformation af en bevaringsværdig bygning fra rå industri til forfinet erhverv. Modtagelsen af 6125 besøgende gæster i 2015 er et vink med en vognstang om at kedelbygningen ud over at fungere som et markant fixpunkt for Vejle også på fornem vis har brudt koden når det handler om banebrydende idegenerering, innovation og start af nye virksomheder. Det kan Vejle med rette være stolt af.

Læs projektets egen beskrivelse

Kedelbygningen i Vejle er en gammel kedel bygning fra 1940-erne i det unikke, historiske industrikompleks ”Spinderihallerne, som oprindeligt var et bomuldsspinderi fra 1896 og byens største arbejdsplads. Efter en gennemgribende ombygning genopstod Spinderihallerne i 2010 som et nyt kreativt vækstcenter for design, kommunikation og kulturvirksomheder. Kedelbygningen skulle derpå revitaliseres og genopstå som en vital del af det samlede koncept for det nye Spinderhallerne.

Det 1.200 kvadratmeter store renoveringsprojekt af Kedelbygningen gik i gang i 2013. Visionen var at give plads til 20 nye små studios eller enheder i et kreativt kontorfællesskab, samt udstillingsrum, møde-/projektlokale og udlejningsareal. Samtidig skulle Kedelbygningen være et visuelt vartegn for innovation og forretningsudvikling i Vejle og hele regionen.

Dette krævede en gennemgående renovering, hvor den iboende sjæl og de industrielle spor stadig ville være så identitets- og atmosfæreskabende, at der kunne opstå en helt særlig stemning, når omdannelsen og tilførslen af helt nye elementer var gennemført med respekt for det gamle.

I 2015 blev den renoverede og revitaliserede Kedelbygning åbnet, og bygningen huser nu et nyt Laboratorium for Teknologi, Design, Leg og Læring med særligt fokus på børn. Der er givet plads til 20 kreative private og offentlige virksomheder og vidensinstitutioner, som samarbejder om at udvikle forretningsidéer og services til børn.

Renoveringen er udført ud fra filosofien om at bevare mest muligt af industribygningens karakter og udseende og tilføre nye elementer i et moderne formsprog, der kontrasterer det gamle, men som i materialitet danner et tæt og spændende samspil. Den synlige beton-skeletstruktur med de røde teglfyldninger er tilført ”bokse” i cortenstål og glas med et skarpt minimalistisk udtryk. Herved tilføres bygningen nye karakteristiske elementer som understreger den nye funktion, men fastholder det industrielle look.

Brugskvalitet

Den ny-renoverede Kedelbygning har skabt nye brugsmuligheder og synergi med det innovative arbejde i Spinderihallerne, så der i dag er skabt et stærkt uformelt læringsmiljø og eksperimentarium.

Bidrag til omgivelser

Kedelbygningen står i dag som et fyrtårn, der visuelt markerer Spinderihallerne som vartegn for innovation og forretningsudvikling i Vejle og hele regionen. Den færdige bygning opfylder visionen for renoveringsprojektet med sine nye funktioner og æstetik.

Eksempelværdi

Den oprindelige kedel, rummeligheden og højden til loftet er bevaret og sammen med helt nye tilføjelser tiltrækker bygningen i dag kreative udvikler-hænder, som har overtaget ”håndtagene” fra de gamle kularbejdere og erstattet kul med nye teknologier.

Solidt samarbejde

Projektets succes har været afhængigt af et tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt omkring alle aspekter af projektet, især udnyttelsen af de specielle rumligheder og hvilke funktioner, som bedst ville kunne inspireres af bygningens iboende sjæl.

Økonomi og værdiforøgelse

Med omdannelsen af Kedelbygningen har Vejle Kommune fået bedre muligheder for at fastholde kreativitet og innovation i byen, og projektet bidrager herved økonomisk til udvikling af regionen.

Udførelseskvalitet

Kedelbygningen er unik og en meget atypisk bygning, og udførslen har krævet en høj grad af faglighed fra samtlige involverede. Det færdige projekt fremstår med den høje kvalitet i detaljering og udførelse som et projekt på dette ambitionsniveau fordrer.

Parter bag projektet

Vejle Kommune, Realdania, Spinderihallerne, Schmidt Hammer Lassen Architects, Rambøll, HSHansen a/s.

Yderligere information om projektet

http://www.spinderihallerne.dk/Kedelbygningen/

Sted

Spinderigade 11
7100 Vejle

Nomineret 2016

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2