fbpx

Magisterparken

Aalborg

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering af Magisterparken i Aalborg er en opgradering og omstrukturering af en typisk almennyttig boligbebyggelse udført som ”montagebyggeri”, med energirenovering, forbedret indeklima, nye boligtyper, tilgængelighed og fællesarealer.

Det startede med et ønske fra Himmerland Boligforenings side om at istandsætte betonbyggeriet fra 1964, men det udviklede sig til en plan om også i højere grad at imødekomme nutidens boligbehov. Bebyggelsen har længe haft byggetekniske problemer, så en omfattende renovering af den 13-etagers boligblok og de tilhørende ni 3-etagers huse blev nødvendig. Ud over betonskader, fugtindtrængen, manglende isolering og kuldebroer, var boligerne gennemgående utidssvarende og uattraktive.

Den høje bloks betonskelet sættes derfor i stand og samtidigt lægges flere lejligheder sammen, så det samlede antal boliger falder fra 169 til 120. Flere lejligheder lægges sammen vertikalt, hvilket giver anderledes og mere moderne lejlighedstyper, som også appellerer til nye beboergrupper. Samtidig renoveres facaderne på både højhuset og de mindre blokke, så de fremstår som et mere samlet byggeri. Vinduerne gøres større, så lejlighederne får markant mere lys og bedre udsigt, og facadeudtrykket på treetagers-boligerne varieres med karnapper, indramninger og partier med perforeret metal, der skaber spændende lys- og skyggevirkninger.

Den høje boligblok får en mere karakteristisk profil ved at de to øverste etagers altaner rager ud over bygningens ene side, så der skabes særlige ”penthouse-boliger” med udsigt over Aalborg, og der etableres flere handicapvenlige boliger. Også udearealerne opgraderes, med nye beplantninger, aktiviteter og opholdsområder, og bygningernes stueetager åbnes op med adgang til terrasser og små haver.

Blik for brugerne

Minimering af kuldebroer, Dagslys og solindfald, Solceller/solvarme, Regnvandsopsamling, Præfabrikerede elementer, Energirenovering, Naturlig ventilation

Brugskvalitet

Altangang er blevet inddækket med glasfacade og fra blot at være et adgangsareal er der skabt opholdsmuligheder for beboerne. Alle lejligheder har desuden privat altan også glasinddækket. Affaldskakte er bevaret - og suppleret med sorteringsanlæg i kælder

Bidrag til omgivelser

Højhuset er en markant bygning i Aalborgs "skyline" - og det har stillet særlig krav til husets arkitektur. Basen i huset er blevet lukket med gennemgange og fællesarealer for beboerne.

Eksempelværdi

Renoveringen af højhuset er et eksempel på, hvordan man tilføje et modernistisk hus nye bokvaliteter og et opdateret udtryk - med respekt for den oprindelige arkitektur.

Solidt samarbejde

Gennem hele processen har beboerne gennem et nedsat byggeudvalg bidraget med værdifulde input til det færdige resultat. I byggeperioden har samarbejdet værende afgørende for en vellykket udførelse.

Økonomi og værdiforøgelse

Fra et være en boligafdeling med høj fraflytning og til tider udlejningsvanskeligheder er der nu lange ventelister.

Udførelseskvalitet

Især gennembrydninger af konstruktioner i huset og etablering af galspartier har været en udfordring ved udførelsen.

Parter bag projektet

Bygherre: Himmerland Boligforening
Totalrådgiver og ingeniør: Moe
Arkitekt og landskabsarkitekt: CF Møller
Råhus: Thomsen Støtt
Stål:Funderholme Smedie
Tømrer: Hustømrerne A/S
Facader: Fjelsø Entreprise A/S
Tag: Icopal
Teknik: Ribe VVS

Yderligere information om projektet

http://www.cfmoller.com/p/Himmerland-Boligforening-Magisterparken-i3006.html

Sted

Magisterparken 1-431
9000 Aalborg

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017