fbpx

Kalleruphaven

Læs projektets egen beskrivelse

Energirenovering af Kalleruphaven med tilskud fra ECO-Life
Kalleruphaven 4 er en landejendom på 151 m². Ejendommen er opført i 1903. Ejendommens isolering var forældet, og det var nødvendigt at  erne kuldebroerne og skabe et bedre indeklima. Udgangspunktet for renoveringen var at sikre et tidssvarende energiforbrug og dermed opnå tilskud i energirenoveringen fra ECO-Life.

Tilskud fra ECO-Life
Høje- Taastrup Kommune deltager i EU-projektet, der understøtter en bæredygtig byudvikling i Høje Taastrup og tre andre byområder i Europa.

Kommunens deltagelse giver bl.a. mulighed for at private boligejere kan få EU-tilskud i forbindelse med en energirenovering af boligen. ECO-Life støttes af midler fra EU’s CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Et af kravene for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes til under 75 kWh/m². Ejendommen i Kalleruphaven var vurderet til at være utæt. Det vil sige, at der var et betydeligt varmetab i bygningen.

Efterisolering og gulvvarme
De utilstrækkeligt isolerede facader gjorde huset vanskeligt at varme op. Desuden var det nødvendigt at bryde det eksisterende terrændæk op, så der kunne graves ud og gøres plads til den ekstra isoleringstykkelse, som var nødvendig. For at bevare ejendommens oprindelige udtryk blev der foretaget
en indvendig efterisolering af ydervæggene og loftet. Under energirenoveringen i Kalleruphaven blev terrændækket udskiftet til et nyt, og der blev etableret gulvvarme.

Energieffektiv jordvarme
Opvarmningsmediet blev skiftet fra el til jordvarme med varmepumpe. Jordvarmeanlægget er med til at sikre, at ejendommen kan leve op til det lave energiforbrug og holde sig under de 75 kWh/m².

Øje for lidt mer!
Danakon sørgede for at Ejendommen i Kalleruphaven kunne leve op til frem dens energiklasse og bidrage positivt til realiseringen af områdets vision om at være en CO2-neutral kommune i 2022. Energirenoveringen er samtidig med til at demonstrere udviklingen og mulighederne, som de konkrete tiltag giver på vejen mod et mere bæredygtigt og energieffektivt samfund.

Blik for brugerne

Se ovenstående beskrivelse

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse

Parter bag projektet

Bygherre: Lone Frydendal og Steffen Max Skjørbæk
Danakon A/S

Sted

Kalleruphaven 4

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2