fbpx

Himmerland Boligforening

Afd. 19/21. Sallingsundvej/Tambosuyndvej

Læs projektets egen beskrivelse

Sallingsundvej/Tambosundvej er 2 i princippet ens boligafdelinger opført i slutningen af 1970érne. Udgangspunktet for renoveringen var en grå, trist og nedslidt bebyggelse, hvor fraflytningen var stor og boliger stod tomme i perioder.

Som alternativ til en nedrivning besluttede Himmerland Boligforening at gennemføre en renovering, der på en markant og radikal måde skulle skabe positiv forandring.

Løsningen har været at nytænke bebyggelsen total ud fra en række parametre.

– De gamle facader af beton er erstattet med nye af træ.
– Kun råhuskonstruktionen er bevaret. Alle andre bygningsdele er nye.
– Rummet mellem blokkene er forvandlet til gademiljøer med plads til parkering, leg og ophold.
– Boliger i øverste plan har fået tilført tag-påbygninger.
– Bebyggelsen er tilført et aktivitetshus, som trækker beboere fra alle naboområdet til fælles aktiviteter.
– Alle beboere har fået adgang til private opholdsarealer på altan og/eller gårdhave.
– En række bæredygtighedsinitiativer er blevet gennemført f.eks. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt el-delebiler for beboerne.

Det mest markante resultat er det lykkedes både at fastholde de oprindelige beboere samtidigt med at nye er kommet til. Ca. 50 % valgte at flytte tilbage efter genhusning. De øvrige er enten blevet permanent genhuset – eller har selv fundet ny bolig. En betydelig del af de nye beboere er yngre mennesker i beskæftigelse eller seniorer/pensionister, som har solgt deres parcelhus.

Den samlede anskaffelsessum (håndværkerudgifter, rådgivning, genhusning, finansiering og øvrige omkostninger) kan opgøres til ca. 15.000 kr. incl. moms pr. m2.

Blik for brugerne

Renoveringen er gennemført til energirenoveringsklasse 1 (ca. 50 % reduktion). Aktivitetshus er opført som nybygning efter kravene i BR20. Hele områdets regnvand samles i bassiner til nedsivning (LAR). Beboerne har adgang til el- delebiler.

Brugskvalitet

De nye facader har forbedret dagslysforholdene betydeligt. I gavle er der etableret nye vinduesåbninger og altaner. Der er etableret nye badeværelser, køkkener og overfalder. Alle beboere har adgang til en altan og/eller en lille gård eller have.

Bidrag til omgivelser

Området har fået ny identitet med moderne arkitektur og facader i træ. Påbygninger på tage har skabt synlighed og god udsigt for beboerne. Kantzoner med gårdhaver samt boliggader med plads til både parkering, leg og ophold har skabt et byliv i forstaden.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på, hvordan et socialt udsat boligområde via en helhedsorienteret renovering kan forandres til et attraktivt og bæredygtigt sted at bo for alle.

Solidt samarbejde

I det nye aktivitetshus er lang række lokale og eksterne aktører blevet inddraget. F.eks. laver kokkeelever fra Aalborg Tekniske Skole mad til beboerens fællesspisninger som lede i deres skolepraktik. Privat firma (www.tadaa.dk) står for delebilerne.

Økonomi og værdiforøgelse

Det renoverede boligområde er fra være et socialt udsat boligområde blevet en af de mest populære almene boligområder i Aalborg. Der er nu lange ventelister - hvor der var stor fraflytning - og til tider tommer boliger.

Udførelseskvalitet

Renoveringen er gennemført som fagentrepriser i et godt samarbejde. En betydelig del af renoveringen er gennemført som præfabrikation. I byggeperioden på de ca. 3 år er der sket arbejdsulykker.

Parter bag projektet

Bygherre: Himmerland Boligforening
Totalrådgiver og ingeniør: COWI
Arkitekt og landskabsarkitekt: CF Møller
Råhus: NCC
Tømrer: BM Byggeindustri
Stål: Bobach

Yderligere information om projektet

http://afd9019.abhim.dk/Renovering-af-Sallingsundvej

Sted

Sallingsundvej, Tambosundvej
9220 Aalborg Øst

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017