fbpx

Mændenes Hjem

Nye værdige og trygge rammer til samfundets mest udsatte borgere

Se mere

Mændenes Hjem

Nye værdige og trygge rammer til samfundets mest udsatte borgere

Læs projektets egen beskrivelse

Albjerg & Buchardt Arkitekter har tredje november 2022 afleveret et nyrenoveret og udvidet Mændenes Hjem tilbage til samfundets mest udsatte medborgere og dets store personale. Byggeprojektet medvirker til, at både brugere og personale får et bedre og roligere liv samt sikrere arbejdsforhold.

Projektet begyndte for vores tegnestue med udarbejdelse af en fondsansøgning til Den A. P. Møllerske Støttefond. Ansøgningen omfattede en undersøgelse af brugere, personale og interessenter samt et skitseforslag til en renovering og udvidelse af huset i Istedgade. Tidligt fandt vi ud af, at der ud over renovering af huset manglede plads for, at der kunne tilbydes tidssvarende boliger og behandlingsforhold.

Vi har som totalrådgivere stået for virkeliggørelse af projektet, der bl.a. omfatter 48 boliger for hjemløse, kontaktsted, sundheds- og tandlægeklinik, køkken og spise- og opholdsrum, rådgivning, administration og en taghave. Faciliteterne vil være til glæde for beboere, personale samt de 500-700 mennesker, der hver dag søger hjælp, et måltid, en overnatning, varmt tøj eller rådgivning uden at være henvist.

Opgaven har været en multidiciplinær faglig udfordring med både totalrenovering af det eksisterende hus, forøgelse med to nye etager i et let byggesystem samt en bygning, der udfylder baggården og som har skabt et nyt, grønt byrum. Udvidelsen og ændringerne har krævet et tillæg til lokalplanen, og transformationen af bygningen og indpasningen i byarkitekturen har været en spændende og givende opgave.

Inspirerende ressourcetiltag

Eksempelværdi

Solidt samarbejde

Levende bygningskultur

Parter bag projektet

Bag projektet står Albjerg & Buchardt Arkitekter.

Bygherre: Ejendomsfonden Mændenes Hjem
Arkitekt: Albjerg & Buchardt arkitekter
Ingeniør: Troelsgård Rådgivende Ingeniører. Gert Carstensen A/S
Entreprenør: Einar Kornerup A/S

Sted

Lille Istedgade 2
1706 København V

Fotos: Laura Stamer, Albjerg & Buchardt Arkitekter

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2