fbpx

Louis Petersens Børnegaard på Frederiksberg

Renovering og udvidelse af Louis Petersens Børnegaard´s Vuggestue afdeling

Se mere

Louis Petersens Børnegaard på Frederiksberg

Renovering og udvidelse af Louis Petersens Børnegaard´s Vuggestue afdeling

Læs projektets egen beskrivelse

Louis Petersens Børnegaard – Beskrivelse af Vuggestue afd. renovering og udvidelse.
Den eksisterende vuggestue afd. på små 300 m2 skulle udvides fra 3 til 6 grupperum (ca. 600 m2). Behovet for ny hovedindgang, foyer, elevator, møderum, personalefaciliteter og et nyt produktionskøkken skulle også indtænkes i en ny udvidet toetagers helheds planløsning. Ønsket om mest mulig sammensmeltning af funktioner på tværs i huset, var en af grundtankerne i Børnegårdens reformering.
Det eksisterende fodaftryk af vuggestuebygningerne og de bærende vægge skulle bibeholdes. En transformation af de eksisterende forhold, samt en ekstra etage oven på var forudsætningen for dette projekt.
Eksisterende tag blev fjernet, så kun ydervægge og enkelte bærende indervægge stod tilbage. Understøbning og forstærkning blev indarbejdet i de eksisterende bygningsdele, så en 1. sal kunne bygges på. Eksisterende vindueshuller og bygningsfremspring blev bevaret i stueplan, og var afgørende for 1. salens form og udtryk. De indre rum og kerner blev tænkt helt om fra tidligere indretning, så de kunne opfylde en nutidig brug og logik for børn og voksne i hverdagen. Alle etager og niveauer mellem børnehave, vuggestue og køkkenfunktioner blev udlignet i den nye fælles foyer i to etager. Foyerens gulvglas forbinder symbolsk de to etager vertikalt, og var tænkt som en åben forbindelse indtil sidst i projektet.
Vuggestuens facader endte med at smelte sammen, og 1. salens nye træbeklædning løber ned foran de eksisterende murstensfacader. Kun en gavl blev pudset op som oprindelig, da skel lå for tæt på til at køre den nye facade udenpå. Ønsket om, at bygningen fremstod som en ny helhed, vandt over tanken om, at stueetagen skulle bibeholde sit historiske murstensudtryk ud af til. De sorte træfacader, med variation i sporene, skulle i sin dybe kontrast til børnehavebygnings røde mursten, forstærke begge facaders udtryk og være hinandens med- og modspiller. Den store terrasses varme trælameller blev en ekstra medspiller i facadernes indbyrdes samspil.
Louis Petersens Børnegård blev nomineret til Frederiksbergs Arkitekturpris 2017.
Vi er pt. i gang med at forberede renovering af Louis Petersens Børnegaards Børnehave afdeling.

Solidt samarbejde

Louis Petersens Børnegaard – Samarbejde: Dette projekt har helt fra opstart og videre igennem udførelsesfasen haft et ekstraordinært tæt samarbejde med Frederiksberg kommune, Louis Petersens Legat og Institutionens leder/brugere. Alle tre parter har været ”bygherre” på lige fod, og prioriteter og valg er truffet igennem mange og lange møder. Det har været meget utraditionelt, og en ekstra faktor end i andre sager, at der til de fleste byggemøder, har været deltagelse af både leder/bruger af institutionen og repræsentanter fra Frederiksberg kommune udover de sædvanlige rådgivere, entreprenører og håndværkere. Det har haft stor betydning for, at der i alle spørgsmål fra skruer til konstruktionsdimensioner, har været mange meninger, der skulle høres, og mange ekstra løsninger, der skulle vendes, inden den endelige beslutning kunne tages. Det har givet alle en stor indsigt og forståelse for proces og beslutninger, samt givet de tre ”bygherre” en stor andel i beslutningerne og resultatet. Denne tætte dialog udviklede sig til et win win samarbejde, hvor alle blev hørt og alle gerne ville forstå hinandens problemstillinger. Problematikker som bl.a. at have byggeplads samtidig med at børnehave afdelingen skulle bruge dele af huset og legepladsen blev løst eksemplarisk og i konstant tæt dialog og indbyrdes forståelse. Det ekstra tætte samarbejde har selvfølgelig kostet tidsmæssigt og i sidste ende også økonomisk. Det kunne dog være et punkt på fremtidige tidsplaner og udbud, at man inden hvert projekt kunne tage stilling til i hvilke grad man økonomisk og tidsmæssigt ville investere i den gode tætte dialog.

Parter bag projektet

Bygherre: Frederiksberg Kommune, Louis Petersens Legat
Entreprenør: Hugo Svaneeng
Ingeniør: Torkil Laursen A/S
Arkitekter og Totalrådgiver i Hovedentreprise + Tilsyn: Tranberg Arkitekter

Yderligere information om projektet

www.tranbergarkitekter.com

Sted

Godthåbsvej 81
2000 Frederiksberg

Fotos: Tranberg Arkitekter

Realiseret

2017

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2