fbpx

Løvvangen

Læs projektets egen beskrivelse

Det er lykkedes at skabe en helt ny bydel. Med 815 attraktive men billige boliger i et på alle måder vellykket renoveringsprojekt. Derfor er Løvvangen kandidat til Renoverprisen 2016.

Løvvangen fremstår som et forbillede, hvor alle mål – trods volumen og kompleksitet – er indfriet:
• høje arkitektoniske ambitioner,
• stor beboerinvolvering og –tilfredshed,
• og en veltilrettelagt byggeproces.

Med sine 20 boligblokke og 815 lejligheder er Løvvangen Nordjyllands største almene boligafdeling. I perioden 2011-2015 har Sundby-Hvorup Boligselskab gennemført en omfattende helhedsplan, og Løvvangen er i dag omdannet til en helt ny bydel, som har bragt stoltheden for området tilbage til beboerne. Også de nærmeste naboer nyder godt af renoveringen. Nye butikker er åbnet og optimismen breder sig omkring bydelen.

Landsbyggefonden har i flere omgange, via artikler og erfa-grupper, fremhævet Løvvangen som et mønstereksempel på, hvordan et omfattende renoveringsprojekt skal gennemføres. Projektet har da også modtaget en stribe besøg af ministre, ambassadør, landspolitikere og interesserede boligorganisationer.

Byggeriet er opført i perioden 1968-1974: 20 monotone boligblokke med en lang række byggetekniske udfordringer, blandt andet: indeklimaproblemer med fugt og skimmelsvamp, uhensigtsmæssigt energiforbrug samt nødvendig facade- og tagudskiftning.

Trods renoveringens store omfang er det lykkedes at skabe en rød tråd med en naturlig og enkel variation. Det nye Løvvangen har fået teglstensfacader, nye tage, vinduer og inddækkede altaner samt nye imødekommende indgangspartier. Indvendig er boligerne gennemrenoveret med nye badeværelser og nye tekniske installationer.

Med arkitektoniske greb er det lykkedes at omdanne de store åbne og ensformige arealer mellem blokkene til tre levende kvarterer med hver deres tema: Haverne, Bakkerne og Skoven.

Renoveringen blev gennemført 2011-2015 inden for en samlet budgetramme på 700 mio. kr. og leveret til tiden.

Blik for brugerne

Behovet for billige, velindrettede og tidssvarende boliger i Aalborg er stort. Derfor har det fra projektets begyndelse været en ambition at skabe et bæredygtigt byggeri – ikke blot i miljømæssig forstand – men også i sociale og økonomiske sammenhænge.

Brugskvalitet

Beboerne har taget positivt imod Det nye Løvvangen fra dag ét. De nye udearealer summer af liv, knap 200 lejligheder har fået niveaufri adgang, i store lejligheder er et lille gæstetoilet omdannet til badeværelse nr. to.

Bidrag til omgivelser

Med ’Det nye Løvvangen’ har Nørresundby fået en bydel, der åbner sig til omgivelserne. På den gennemgående kvarterssti, der løber gennem hele området, færdes skolebørn, folk på vej til arbejde og motionister.

Eksempelværdi

Løvvangen repræsenterer en byggestil og boligform, som præger mange almene boligbyggerier fra 60erne og 70erne. Såvel proces, arkitektoniske greb som projektets bæredygtighed står i dag som et enestående eksempel for andre boligorganisationer.

Solidt samarbejde

Beboerne har fra projektets start været inddraget i alle faser både via afdelingsbestyrelse og ad hoc-udvalg samt 1:1-møder med genhusningskonsulent og blokmøder før og efter renoveringsarbejdet er sat i gang.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af Løvvangen vil bidrage til en stabil økonomi og udlejningssituation i mange år frem. For såvel beboere som boligselskab vil renoveringen skabe værdi i form af levedygtige materialeløsninger, fremtidssikret indretning og en optimeret drift.

Udførelseskvalitet

Løvvangens nye teglstensfacader har tilført bebyggelsen et imødekommende og varieret udtryk sammen med de åbne og lyse indgangspartier. Materialevalg i øvrigt og det håndværksmæssige arbejde lever op til bedste danske byggetradition.

Parter bag projektet

Sundby-Hvorup Boligselskab Totalrådgiver: KAAI Udførende: Fagentrepriser (20+ håndværksvirksomheder)

Yderligere information om projektet

https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk/boligafdelinger/noerresundby,-loevvangen/afdeling-12/nyt-fra-afd.aspx

Sted

Nørresundby

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal