fbpx

Lodbjerg Fyr

Nænsom restaurering af et fredet fyrkompleks - som en trædesten til naturen

Se mere

Lodbjerg Fyr

Nænsom restaurering af et fredet fyrkompleks - som en trædesten til naturen

Læs projektets egen beskrivelse

Bortset fra lyset i fyrtårnets top, der stadig passes af Farvandsvæsenet og lyser milevidt ud i mørket over havet, havde fyrkomplekset længe stået tomt og var i forfald, trods en fredning i 2002. Alligevel var det et velbesøgt sted – fyrtårn bruges ikke uden grund som noget, der har en særlig attraktionsværdi. Og det blev ikke mindre, da fyret blev en del af nationalparken i 2008. Farvandsvæsenet solgte i 2010 fyrkomplekset til Naturstyrelsen, og fra sommeren 2011 har Nationalpark Thy lejet bygningerne. Selve tårnet blev istandsat af Thisted Kommune i samarbejde med Nationalparkfond Thy i 2012.

En specialestuderende fra Arkitektskolen i Aarhus lavede projekt om fyret som led i uddannelsen til restaureringsarkitekt. Og en masterstuderende under Master i Oplevelsesøkonomi i Yderområder (MOLLY) fra RUC. De viste dels mulighederne i de gamle bygninger, og at der var stor interesse blandt de besøgende for at vide både mere om nationalparken og om livet på fyret gennem tiderne – samtidig med, at der var et stort ønske om, at kunne købe en kop kaffe og drømme sig tilbage til en anden tid. Det blev inspirationen til et forprojekt, som de tre samarbejdspartnere fik gennemført ved hjælp af Den Kongelige Bygningsinspektør (Kjær & Richter).

En bevilling fra Færch-fonden støttede op om projektet, der blev videreudviklet i samarbejde med Nordea-fonden, således at en nænsom restaurering af Lodbjerg Fyr skulle have som formål at gøre det gamle, fredede fyrkompleks til en “trædesten til naturen” i Nationalpark Thy. Samtidig med, at fyret har gennemgået en gennemgribende og nænsom restaurering, er der også indrettet en kaffestue i fyrmesterens gamle stuer og kontor anno 1930’erne – som bemandes af frivillige i sommerhalvåret. Og der er i assistentboligen lavet en udstilling, der viser, at også naturen omkring har været en del af Lodbjerg Fyrs historie gennem tiden – fx ved, at fyrmesteren har skullet indsende “fyrfaldne fugle” til Zoologisk Museum. Danmarks første naturovervågningsprojekt startede samme år, som Lodbjerg Fyr stod færdigt – og museet har digitaliseret alle data fra indrapporteringerne fra Lodbjerg Fyr. En gruppe frivillige fyrværter laver gratis rundture og fortællinger i sommermånederne. Endnu en gruppe frivillige har sat det gamle hønsehus i stand, som er blevet til et sted, hvor man kan tænde op i brændeovnen, spise madpakken, male sit eget fyrtårn, eller låne en rygsæk med ud på oplevelser i den storslåede klitnatur, der er fyrets nærmeste nabo.

Brugskvalitet

Ja, det er i den grad blevet et udflugtsmål både for lokale og besøgende i øvrigt fra ind- og udland - og vi får mange, begejstrede tilbagemeldinger fra de besøgende.

Bidrag til omgivelser

Lodbjerg Fyr er et sted, der engagerer mere end 50 stolte og engagerede nationalparkfrivillige - kaffestueværter, fyrværter og frivillige håndværkere - der sammen gør det gamle fyrkompleks til et levende sted, hvor man kan blive inspireret til at komme ud på oplevelser i den storslåede natur, få et kig fra fyrets top, eller slappe af med en kop kaffe og et stykke hjemmebag.

Eksempelværdi

Projektet kan inspirere til, hvordan man kan få et oprindeligt udtryk i en gammel, fredet bygning tilbage, samtidig med, at det indrettes til nye funktioner og skaber liv og glæde.

Solidt samarbejde

Der er etableret et super godt samarbejde med mere end 50 frivillige - en stor del af dem bor i lokalområdet, mens andre kommer længere væk fra som fx Aalborg og hovedstadsområdet, men har en hyppig base i tilknytning til Nationalpark Thy.

Parter bag projektet

Bag projektet står Nationalparkfond Thy (bygherre og lejer), i samarbejde med Naturstyrelsen Thy (ejer og bidragyder) og Thisted Kommune (samarbejdspartner og bidragyder). Øvrige bidragydere: Færch-fonden, Realdania, Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Rådgivere: Kjær & Richter (arkitekt), A&I Rådgivende ingeniører

Håndværkere: Thyholm Murer, Hassing-Huset Aps, Malerfirmaet Palle Rishøj, Sjørring Blik, Vestkystens VVS, Villy Bruun A/S Elteknik,

Sted

Lodbjergvej 33
7770 Vestervig

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Øvrige

Areal

1-500m2