fbpx

Lilletoften

Læs projektets egen beskrivelse

Indgangspartier er bevaret og indpasset i ny facade, overhæng er etableret. Overhæng er etableret i glas. Udskiftning af tagplader til tilsvarende plademateriale.

Facaderenovering bestod i udskiftning af vinduer til træ/alu vinduer, lavenergiruder. Vinduerne er udadgående og der er etableret vinduesplade. Vinduerne er rykket ud i facadeplan. Vinduer udsat for direkte støj fra Ballerup Boulevard er skiftet til lydruder. Nye vinduespartier til altaner.

Efterisolering af facade. Retablering af dampspærre. Opsætning ny let facade. Rød skærmtegl og et ikke nærmere defineret plademateriale. Køkkenudvidelse er udført i beton eller stål. Gavle forstærket, murbindere indboret. Gavltrekant udskiftet. Isoleret og pudset. Gavl filtset/vandskuret.

Køkkenudvidelsen i 144 lejligheder består af, at facadeparti er nedtaget og køkkenkarnap er opsat. Køkkener i øvrige lejligheder er etableret med et etagehøjt vindue med vandret sprodse. Underste del ikke oplukkeligt. Underste rude udført af sikkerhedsglas.

I forbindelse med renovering af ventilationssystem er udsugningsventiler i badeværelserne udskiftet. Der er udført højtryksspuling af faldstammer i køkken og bad. Punktvis udskiftning af faldstammer. Rensning af tilstoppede kloakledninger. Udskiftning af ventilatorer til lavenergiventilatorer. Skralderum er isoleret mod lejligheder.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen AAB, afd. 45
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Rådgivende ingeniører: Dominia
Landskabsarkitekter: Peter Holst
Der er ydet støtte fra Landsbyggefonden

Sted


Ballerup

Realiseret

2012

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2