fbpx

Fuglsangvej

Læs projektets egen beskrivelse

Fuglsangvej er en almen boligbebyggelse opført etapevis i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne med ca 92 boliger i 2 plan med private haver og gårdrum. Boligerne er fordelt på 16 blokke spredt i et park-lignende område.
Bebyggelsen undergik i perioden 2010-2012 en totalrenovering både ind- og udvendigt.

HISTORIK:
Der blev reageret på behovet for renovering af byggeskader, skimmelsvamp mv allerede i 2004. Ideudvikling, ansøgning til LandsByggeFonden (LBF) og sagsbehandlingen som helhed gjorde, at projekteringen først kunne iværksættes i 2009/2010.

RENOVERINGEN:
Renoveringen er udført diskret og i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige ånd – både i materialer og udtryk. Udover udbedringen af de rent byggetekniske skader, har det været væsentligt, at optimere funktionaliteten i bebyggelsen – renovering af gårdrum, udviddelse af altaner, terrasser mv.
Indvendigt er lejlighederne blevet optimeret mht tilgængelighed (dørbredder, indretning af badeværelser, køkkener mv)

ENERGI:
I 2004/05 var der ikke den samme bevågenhed omkring energi og bæredygtighed som i dag. På trods af dette, er det alligevel lykkedes, at nedbringe boligernes varmeforbrug betragteligt ved efterisolering af tagrum og klimaskærm, fjernelse af gennemgående kuldebroer ved altaner, vinduer og døre samt ved udskiftning af facadepartier.

Etableringen af individuel, direkte afregning af både vand og varme, har haft en stor effekt på forbrugsmønstrene.

Med anvendelse af “vedligeholdelsesfrie” materialer (tegl, træ/alu og eternit), forventes der desuden en positiv effekt på drifts- og vedligeholdelsesudgifterne.

Fra utilfredshed og en kritisk, vigende efterspørgsel før renoveringen, har der efterfølgende været udtrykt tilfredshed og en markant stigende søgning på boligerne i området.

Parter bag projektet

BYGHERRE: Grenaa Andelsboligforening (GAB)
BYGHERRERÅDGIVER: KUBEN Management
ARKITEKT: Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen
INGENIØR: Viggo Madsen A/S, Rådgivende Ingeniø
HOVEDENTREPRENØR: Aalsrode Tømrerfirma A/S

Yderligere information om projektet

http://www.new-world.dk/index.php?id=60

Sted

Fuglsangvej 1-167
8500 Grenaa

Realiseret

2012

Indstillingsår

2015, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017