fbpx

Lederne

Læs projektets egen beskrivelse

Lederne har til huse i en tidligere industribygning, der over en årrække etapevis bliver ombygget til tidssvarende kontormiljø. Mange opgaver er gennemført, og nye kommer til løbende.

Bygningen er en gammel industribygning udført med insitustøbte betonsøjler og dragere, der er med til at give rummene en tydelig rummelig karakter. Derfor har vi bevaret så mange af de eksisterende rå betonsøjler og dragere som muligt, så bygningens oprindelige konstruktion kan læses i den nye indretning.

Nye bygningsdele er udført med andre overflader og farver, der både understreger og skaber en kontrast til den rå betonstruktur.

Der er i alle opgaver lagt stor vægt på den arkitektoniske helhedsløsning ned til mindste detalje. Arkitekt og bygherre har arbejdet tæt sammen i hele processen, og det har givet råderum for en yderst velfungerende designløsning.

I alle rummene er der arbejdet med en akustisk helhedsløsning i form af loftflåder mellem betondragerne, perforering
af vægstykker og lister opsat på mineraluld, hvilket har givet nogle gode akustiske forhold i hele bygningen.

Indretningen har taget udgangspunkt i intelligent udnyttelse af stedets muligheder, optimering af lysforhold og indretning af forskellige rum til forskellige behov for på bedste vis at opgradere de bygningsmæssige rammer til et nutidigt kontormiljø.

I 2016 stod det nye nye møde- og kompetencecenter færdigt. Centret har rum i flere forskellige størrelser, og alle er fleksibelt indrettet, så de kan bruges til alle former for undervisning og kompetenceudvikling.

På toppen af bygningen er der opført en ny kantinebygning for husets medarbejdere, hvor der er en fantaktisk udsigt over Kløvermarken. Rummet kan også bruges til større møder og andre arrangementer, når der er behov for det.

Brugskvalitet

Der er i alle opgaver lagt stor vægt på den arkitektoniske helhedsløsning ned til mindste detalje. Det har kunnet ladet sig gøre, fordi arkitekt og bygherre sammen i hele processen.

Solidt samarbejde

Gennem alle ombygningsarbejderne har bygningen været i brug, og alle opgaver er udført under hensyn til arbejdsmiljø og med henblik på at reducere gener mest muligt.

Økonomi og værdiforøgelse

Lederne har fået et topmoderne hus med sjæl. De kan nu blandt andet tilbyde deres medlemmer kursus- og konferencecenter centralt i København. Hvad enten der er 2, 20 eller 150 deltagere, har de et lokale, der passer.

Parter bag projektet

Bygherre: Lederne
Arkitekt: H+ARKITEKTER

Yderligere information om projektet

http://www.hplus.dk/projekter/lederne/

Sted

Vermlandsgade 65
2300 København

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2