fbpx

Langkærparken

Begrundelse for nominering

Bygherre: AL2Bolig

Bygherrerådgiver: GBL

Arkitekt: NOVA5

Ingeniør: Esbensens Rådgivende Ingeniører

Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen

Særlig rådgivning: Udviklingschef Susanne Højholt,

Saint-Gobain Isover

Professor Per Heiselberg,

Aalborg Universitet

Arkitekt Rie Øhlenschlæger,

AplusB

Arkitekt, lektor Inge Vestergaard,

Arkitektskolen i Århus

Civilingeniør Olaf Bruun

Jørgensen, Esbensen Rådg. Ingeniører

Nomineringsudvalgets begrundelse

Langkærparkens forsøgsblok i Tilst er et værdifuldt eksempel på de dybtgående ændringer der skal til, for at leve op til regeringens ambitiøse mål for byggeriets fremtidige energiforbrug. Forsøgsbyggeriet er endvidere med sine kompromisløse løsninger tankevækkende, hvad angår bevaringen af det præfabrikerede betonbyggeris bygningskultur og den høje grad af beboerinvolvering.

Efterisolering af sokler, facader og tag, nye ventilationsanlæg, vinduer, facader og indgangspartier, solceller og en ændret disponering af boligerne indgår i det arsenal af virkemidler, der er taget i brug for at leve op til målsætningen om en dramatisk sænkning af energiforbruget til 2025 niveau fra 140 kwh pr. m2 årligt til 20 kwh pr. m2 årligt. Energirenovering på dét ambitiøse plan er en ingeniørmæssig, håndværksmæssig og arkitektonisk udfordring af rang. Helt på niveau med de heroiske konkurrencer om nye musikhuse og firmadomiciler.

Energirenoveringens detaljer er gennemført med en prisværdig omhu. De nye skiferbeklædte facader med de fine justerbare solafskærmninger af træ giver, sammen med ombyggede boliger, hele området et løft, og giver mening til det gamle almennyttige slogan “Det er godt at bo godt”. Havesidens facader med de fine udestuer har mange kvaliteter, men lever arkitektonisk ikke helt op til den oprindelige facades lethed og rationelle repetition.

Et enigt nomineringsudvalg indstiller Langkærparken til RENOVER prisen.

Læs projektets egen beskrivelse

Klima- & lavenergirenovering af boligblok i Energiklasse 0. Danmarks første lavenergirenovering af en etageejendom. En blok er realiseret som pilotprojekt for de resterende boligblokke i Langkærparken.

Langkærparken er en almen boligbebyggelse med 35 ens tre-etagers boligblokke. Bebyggelsen er opført 1969-71 og står nu overfor en gennemgribende og samlet renovering. Boligerne er i dag utidssvarende, og energiforbruget i betonblokkene alt for højt. Renoveringen af denne ene blok er derfor et pilotprojekt for en ambitiøs energirenovering af den samlede bebyggelse.

For at opnå en højisoleret klimaskærm er facadeelementerne udskiftet med højisolerede, præfabrikerede facadekassetter, der efterfølgende er beklædt med naturskifter. Taget har fået ny isolering, ligesom soklen er blvet udvendigt isoleret. Vinduer er udskiftet til højisolerende energivinduer, og på taget er installeret 50 m2 solfangere.

Renoveringen belyser mulighederne for en vidtgående lavenergirenovering af en etageboligblok og bringer energiforbruget ned på et niveau, der svarer til den forventede, fremtidige lavenergiklasse 2020. Projektet er med til at fremtidssikre og forøge værdien i lokalområdet, når resten af etageblokkene renoveres.

Parter bag projektet

Bygherrre: AL2Bolig
Bygherrerådgiver: GBL
Arkitekt: NOVA5
Ingeniør: Esbensen
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen

Sted

Torstilgårdsvej 20-24
8381 Tilst

Nomineret 2013

Realiseret

2011

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2