Langkærparken

Nomineret 2013

Realiseret

2011

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Klima- & lavenergirenovering af boligblok i Energiklasse 0. Danmarks første lavenergirenovering af en etageejendom. En blok er realiseret som pilotprojekt for de resterende boligblokke i Langkærparken.

Langkærparken er en almen boligbebyggelse med 35 ens tre-etagers boligblokke. Bebyggelsen er opført 1969-71 og står nu overfor en gennemgribende og samlet renovering. Boligerne er i dag utidssvarende, og energiforbruget i betonblokkene alt for højt. Renoveringen af denne ene blok er derfor et pilotprojekt for en ambitiøs energirenovering af den samlede bebyggelse.

For at opnå en højisoleret klimaskærm er facadeelementerne udskiftet med højisolerede, præfabrikerede facadekassetter, der efterfølgende er beklædt med naturskifter. Taget har fået ny isolering, ligesom soklen er blvet udvendigt isoleret. Vinduer er udskiftet til højisolerende energivinduer, og på taget er installeret 50 m2 solfangere.

Renoveringen belyser mulighederne for en vidtgående lavenergirenovering af en etageboligblok og bringer energiforbruget ned på et niveau, der svarer til den forventede, fremtidige lavenergiklasse 2020. Projektet er med til at fremtidssikre og forøge værdien i lokalområdet, når resten af etageblokkene renoveres.

Sted

Torstilgårdsvej 20-24
8381 Tilst