fbpx

Henkel

Begrundelse for nominering

Bygherre: Søtoftegård Sjælland A/S og St. Frederikslund

Arkitekt: Arkitema

Ingeniører: Sloth Møller rådgivende ingeniører, Esbensen rådgivende ingeniører

Entreprenør: Gennemført som fagentreprise. Bygherre har selv stået for byggeledelse.

Særlig rådgivning: 

JJW Arkitekter

Nomineringsudvalgets begrundelse

Henkels gamle industribygninger, der huser Bygningsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er et fornemt eksempel på en vellykket funktionel omstilling fra industriel produktion til kontorerhverv uden at gå på kompromis med den oprindelige arkitekturs materialer og kulturhistoriske kvaliteter.
Der kan ikke herske tvivl om, at de nyindrettede arbejdspladser i Henkel-bygningen må være blandt Københavns mest attraktive statslige arbejdspladser.
Med installation af varmepumper, hybridventilation, efterisolering af bygningernes ydervægge og sedumtage, der både nedbringer varmetabet og absorberer regn, er de opnåede besparelser i energiforbruget betragtelige.

Den arkitektoniske bearbejdning af den funktionelle transformation fra industri til kontor udnytter begavet den bærende betonkonstruktions åbne fleksibilitet. Ud over den frigørende rumlige spændstighed sættes der arkitektonisk fokus på den oplevelsesrige spænding mellem den kraftfulde betonkonstruktion og det moderne kontors transparente og forfinede detaljer i det nære arbejdsmiljø. Udvendigt giver bevaringen af de usentimentale murede facader med deres stringente rytme en fin forståelse af industriarkitekturens kvaliteter.

Mellem de to styrelsers bygningsafsnit er der etableret en underjordisk parkerings- og cykelkælder, hvis dæk er udnyttet til et venligt uderum i direkte kontakt til kantinen.

Et enigt nomineringsudvalg indstiller Henkel til RENOVER prisen.

Læs projektets egen beskrivelse

Henkel er oprindeligt en sæbefabrik bygget først i 1900-tallet. Fabriksbygningen er bevaringsværdi, og vi har nu renoveret og indrettet industribygningen til kontor og erhverv. Renoveringen er sket dels med respekt for bygningens iboende robusthed og rå historiske udtryk, dels som en opgradering af bygningen, så den nu fremstår som et attraktivt og nutidigt kontor- og erhvervsmiljø. I det nye Henkel er man tæt på industrihistorien med bevarelse af fabrikkens unikke rumligheder, synlige spær, hejseværk, læsseramper, vareelevatorer, gangsystemer, vandtårn og siloer udgør dekorative, industrihistoriske elementer. I centrum af bygningen etablerer vi et levende atrium, som forbinder de fire etager med en enkel, let trappe. Et stort nyt ovenlys lukker nu masser af lys ind i atriet og videre ud på de forskellige etager. Øverst etablerer vi en tagterrasse, hvorfra man kan se ud over hele området samt nyde solen mod vest. Bygningen er tillige energirenoveret og fremstår nu med grønne sedumtage.

Parter bag projektet

Bygherre: Søtoftegård Sjælland A/S og St. Frederikslund
Arkitekt: Arkitema
Ingeniør: Sloth-Møller og Esbensen

Sted

Carl Jacobsens Vej
Valby

Nomineret 2013

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2