fbpx

Fritidshuset Poplen

Begrundelse for nominering

Bygherre: Roskilde Kommune.

Arkitekt: Cornelius + Vöge

Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S

Hovedentreprenør: Nils Wium ApS

Nomineringsudvalgets begrundelse:

Fritidshuset Poplen er et værdifuldt eksempel på, hvordan man via et forbilledligt samarbejde mellem bygherre, bruger og arkitekt kan generere kvalitet, selvom den økonomiske ramme er beskeden.

Projektets udgangspunkt var et velvoksent enfamiliehus med samme sexede udstråling som en dybfrossen poulard. Sådan er det ikke mere. En ny tilbygning med et pirrende drej giver en ny bygningsmæssig helhed. Hertil skal lægges spændstigt formede karnapper, velplacerede indgange, en indbydende trappe samt nye svenskrøde malede tagflader og facader, som på en overbevisende måde åbner for nye udfoldelsesmuligheder og en rumlig skala, der formidler sammenhængen mellem ude og inde. At den nye skarpt skårne bygning virker efter hensigten, fremgår tydeligt af det engagerede personales begejstring og børnenes smittende glæde. Det var en fornøjelse at besøge Fritidshuset Poplen. Efter ombygningen er der skabt en oase, hvor der er godt at være. Det dokumenters af den stigende tiltrækningskraft og et øget antal af unge besøgende.

Energimæssigt har skiftet fra el til naturgas samt udvendig efterisolering givet en mærkbar nedsættelse af energiforbruget.

Et enigt nomineringsudvalg indstiller Fritidshuset Poplen til RENOVER prisen.

Læs projektets egen beskrivelse

GENBRUGET – den eksisterende bygning og stedet
Projektet er en ombygning og udvidelse af en eksisterende fritidsklub 70erne placeret mellem en gammel landsby og et parcelhuskvarter fra 70erne. Bygningen er løbende vedligeholdt til at huse 200 børn fra 4. til 7. klasse samt ungdomsklub om aftenenen. Bygningen skulle renoveres med nyt varmeanlæg og en tilbygning med multisal samt diverse ombygninger der kunne forbedre brugen – alt sammen indenfor et lille skrabet budget.

De første analyser viste hurtigt, at en tilbygning som en rationel forlængelse af den eksisterende bygningsprofil ville give den bedste sammenhæng funktionelt og anlægsøkonomisk. Med forlængelsen kom størrelsen af bygningen til at minde om de gamle ladebygninger i omegnen. Ideen blev derfor at lave en nyfortolkning af de røde ladebygninger fra den gamle landsby, som bygningen ligger op til.

DISPONERING – bevægelse og zoner
Bygningen samlede udtryk er ændret fra at være en tung indadvendt bygning til at blive langt mere åben, legende og inviterende. Nye overdækninger, trapper, klatrevægge og karnapper til ophold skæres op i byg-ningskroppen og trækker lys ind i den eksisterende bygning samtidig med at der skabes intime kroge og hjør-ner til ophold både ude og inde.

GENBRUG OG ENERGI – optimering af ressourcer
Bygningen er renoveret så den samlet set er opdateret til BR2010. Den eksisterende bygning er gennemgået for at finde de grundelementer der kunne genbruges så pengene kunne anvendes bedst muligt. Bygningen er blevet ekstra isoleret på tag og facade og fået ny facade og tagbeklædning. Alle vinduer er skiftet til lav-energivinduer. Alle installationer og ventilationsanlæg er skiftet til mere energieffektivt udstyr.

Varmeforsyningen er ændret fra el-varme til vandbårent naturgas system, der senere overgår til fjernvarme. Ændringerne regnes med at have givet en besparelse på 70-80% på varmeudgiften. I sin facade- og tagud-formning er dagslyset optimeret således at brugen af elektrisk lys minimeres.

Parter bag projektet

POPLEN, fritidsklub
Jyllinge, DK, 2012


Type: Renovering, energirenovering
Team: E. Troelsgaard ingeniører
Bygherre: Roskilde Kommune
Entreprenør: Niels Wium A/S, Køge
Fotos: Adam Mørk
Areal: 600 m2
Byggesum: 6 mill. Kr.

Sted

Møllevej
4040 Jyllinge, Roskilde

Nomineret 2013

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2