Fritidshuset Poplen

Nomineret 2013

Realiseret

2012

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

GENBRUGET – den eksisterende bygning og stedet
Projektet er en ombygning og udvidelse af en eksisterende fritidsklub 70erne placeret mellem en gammel landsby og et parcelhuskvarter fra 70erne. Bygningen er løbende vedligeholdt til at huse 200 børn fra 4. til 7. klasse samt ungdomsklub om aftenenen. Bygningen skulle renoveres med nyt varmeanlæg og en tilbygning med multisal samt diverse ombygninger der kunne forbedre brugen – alt sammen indenfor et lille skrabet budget.

De første analyser viste hurtigt, at en tilbygning som en rationel forlængelse af den eksisterende bygningsprofil ville give den bedste sammenhæng funktionelt og anlægsøkonomisk. Med forlængelsen kom størrelsen af bygningen til at minde om de gamle ladebygninger i omegnen. Ideen blev derfor at lave en nyfortolkning af de røde ladebygninger fra den gamle landsby, som bygningen ligger op til.

DISPONERING – bevægelse og zoner
Bygningen samlede udtryk er ændret fra at være en tung indadvendt bygning til at blive langt mere åben, legende og inviterende. Nye overdækninger, trapper, klatrevægge og karnapper til ophold skæres op i byg-ningskroppen og trækker lys ind i den eksisterende bygning samtidig med at der skabes intime kroge og hjør-ner til ophold både ude og inde.

GENBRUG OG ENERGI – optimering af ressourcer
Bygningen er renoveret så den samlet set er opdateret til BR2010. Den eksisterende bygning er gennemgået for at finde de grundelementer der kunne genbruges så pengene kunne anvendes bedst muligt. Bygningen er blevet ekstra isoleret på tag og facade og fået ny facade og tagbeklædning. Alle vinduer er skiftet til lav-energivinduer. Alle installationer og ventilationsanlæg er skiftet til mere energieffektivt udstyr.

Varmeforsyningen er ændret fra el-varme til vandbårent naturgas system, der senere overgår til fjernvarme. Ændringerne regnes med at have givet en besparelse på 70-80% på varmeudgiften. I sin facade- og tagud-formning er dagslyset optimeret således at brugen af elektrisk lys minimeres.

Sted

Møllevej
4040 Jyllinge, Roskilde