fbpx

Langkærparken

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Langkærparken er et forbilledligt eksempel på hvordan man, gennem en helhedsorienteret social tilgang og ambitiøse klimamål, kan berige et boligområde – både gennem arkitekturen og under selve byggeprocessen.
Langkærparkens 860 boliger er blevet renoveret i et projekt hvor netop den sociale og klimamæssige bæredygtighed er indtænkt på alle niveauer: arkitektonisk – Inddragelse af borgere og øget tilgængelighed, teknisk – Ambitiøse klima- og lavenergimål, udførelsesmæssigt – Ansættelse af områdets unge arbejdsløse på byggepladsen.

Renoveringen er gennemført som en totrinsraket, hvor første fase var et pilotprojekt med en enkelt blok som forsøgsblok for en ambitiøs energirenovering under mottoet ”Den almene bolig til kamp mod klimaforandringer”. Denne fase blev efterfulgt af den store hovedrenovering på de resterende 34 blokke.
Som så mange af sine jævnaldrende bebyggelser var Langkærparken generelt nedslidt og præget af blandt andet betonskader og utidssvarende klimaskærm, boligmasse og friarealer.
Den ambitiøse energirenovering og ombygning har bragt lys og liv til de tidligere triste og monotone blokke, hvor farven på altanen var bebyggelsens eneste variation. I dag er gigantbebyggelsen med stor succes opdelt i mindre områder omkring grønne fællesarealer, hver med sin særegne og karakteristiske facadebeklædning for at bryde monotonien og den store skala.
Materialeholdningen er opgraderet til nutidig og bæredygtig standard, hvilket kommer særligt til udtryk i veltænkte og gennemarbejdede materialeskift, hvor blandt andet indgangsfacaderne er nuanceret, og trapperummene markeret med lodrette vinduespartier.
Der er udviklet tre forskellige bygningstyper med hver deres facadekarakter; hhv. zink, skifer og glaspanel. På taget er etableret solvarme til opvarmning af brugsvand og solceller til produktion af el – et tydeligt bevis på at den helhjertede indsats har løftet Langkærparken ud af fortidens skygge og ind i en ny og lysere fremtid.

Bilag

Blik for brugerne

Projektet i Langkærparken blev indledt med et pilotprojektet under mottoet 'Den almene bolig til kamp mod klimaforandringer'. Energiforbruget er drastisk reduceret fra 140 til 20 kWh pr. m². På taget er etableret solvarme til opvarm

Brugskvalitet

Fra at være på politikernes ghettoliste er Langkærparken i dag et sted man trygt bor, opholder sig og søger hen til. I vinterhalvåret, hvor udendørsaktiviteten generelt daler, bruges udearealerne f.eks. flittigt af hele området.

Bidrag til omgivelser

Nye forbindelse på tværs af området kobler naturligt til resten af byen, en forbindelse, der yderligere forstærkes af et fælleshus i kanten af bebyggelsen, som ikke kun er til Langkærparkens beboere, men er et kvarterhus for alle borgere i Tilst.

Eksempelværdi

Den sociale og fysiske indsats har båret frugt i form af øget tryghed og attraktionsværdi både for beboere og nærområdet. De konkrete renoveringsarbejder har medvirket til at sænke energiforbruget markant, hvilket mærkes på den enkelte beboers el-regning.

Solidt samarbejde

Totalentreprenøren har arbejdet tæt sammen med bygherre. Man indgik bl.a. en beskæftigelsesaftale, hvor entreprenøren ansatte 23 unge fra Langkærparken som var langt fra arbejdsmarkedet - en stor succes, da størsteparten stadig er i beskæftigelse.

Økonomi og værdiforøgelse

Før renoveringsprojektet led man under hærværk og brugte omkring en halv million kr. årligt på at udbedre skader. Ved at ansætte unge og iværksætte forskellige boligsociale tiltag undervejs blev medejerskabet øget og hærværksomkostningerne gik i nul.

Udførelseskvalitet

Fremfor påhitsomme og modeprægede løsninger, er der investeret kræfter på holdbare løsninger og materialer, der er så eksklusive som muligt, inden for økonomien - for at fremtidssikre byggeriet, og for at vise beboerne, at man tager dem alvorligt.

Parter bag projektet

Bygherre: AL2bolig. Fase 1: NOVA5 arkitekter, Esbensen og Sloth Møller. Fase 2: Enemærke & Petersen, NOVA5 arkitekter og Arkitema Architects, Rambøll, Landskab: JFP entreprenør, Buus anlægsgartner, Rosseel's tegnestue, Leif Jacobsen ingeniører

Yderligere information om projektet

https://www.facebook.com/lkp2020

Sted

Langkærvej 4A
8381 Tilst ved Aarhus

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017