fbpx

Landhuset i Taulov

Total renovering af bevaringsværdigt hus fra 1677

Se mere

Landhuset i Taulov

Total renovering af bevaringsværdigt hus fra 1677

Læs projektets egen beskrivelse

Huset, der er bevaringsværdigt i klasse 3, ligger højt – og synligt – i landskabet udenfor Taulov, med en meget smuk udsigt over dele af den fredede Elbodal.
Huset er en del af et landbrug, der i dag anvendes som stutteri. På ejendommen er yderligere et bevaringsværdigt beboelseshus fra 1777.

Udgangspunktet for renoveringen var alene en gennemgribende indvendig renovering af de oprindelige 4 forskellige gulvhøjder, udlægning af gulvvarme i hele huset, en ændret rumfordeling fjernelse af delvis nedlagt skorsten og gerne en delvis åbning af loftet til kip. Senere kom ønsket om en brændeovn til.

I forbindelse med nedtagning af vægbeklædning op optagning af gulv m.v viste det sig imidlertid, at det oprindelse bindingsværk og tavlene var i meget dårlig stand og trængte gevaldigt til en udskiftning. Stort set var det alene stråtaget, der var i rimelig stand.

På den baggrund kunne det konstateres, at projektet også ville omfatte en omfattende udvendig renovering, og med status af bevaringsværdigt skulle Fredericia kommune inddrages, samtidig med at der blev mulighed for at søge byfornyelsesstøtte til projektet.

Samarbejdet med kommunen har været meget fint. Der har været stor gensidig lydhørhed overfor bygherrens og kommunens ønsker, som har gjort det muligt at fastholde husets udvendige karakter, samtidig med at det blev et nyt og moderne hus indvendigt.
Det eneste “generende” ved samarbejdet med kommunen var, at arbejdet ikke kunne igangsættes før kommunens stillingtagen til byfornyelsesstøtte forelå, hvilket tog ca. ½ år.

Huset endte med at få nyt bindingsværk på 3 sider og nye tavl. Samtidig blev huset – som oprindeligt – forsynet med 2 skorstene. Alt bindingsværk er udført i egetræ, der er tappet dyvlet sammen. Tavlene og skorstenspiberne er opmuret med kalkmørtel.

Indvendigt er alt skiftet og opbygget på ny, herunder el, varme og kloak, så huset nu fremstår helt moderne.

Processen er egentlig forløbet meget glat, når man tænker på, intet i et så gammelt hus er lige. Det skyldes ikke mindst arkitekten og håndværkernes evne og vilje til at finde løsninger.
Af særlige udfordringer skal nævnes to: Bygherren ønskede loft til kip – uden synlige hanebånd. Det endte med en løsning, hvor der – indvendigt – blev monteret 5 stålspær til at holde taget på særligt forstærkede fundamenter.
Den anden udfordring var ventilation/emhætte, hvor løsningen blev, at den ene af de to skorstenspiber, blev anvendt som udluftning/udsugning af fra emhætte.

Arkitektfirmaet NB-tegnestuen har været min uvurderlige faste støtte og sparringspartner i hele forløbet; fra første kig på “ruinen” til det færdige resultat. Du kan se yderligere beskrivelse og flere billeder af mit hus (bindingsværkshuset ved Lillebælt) på deres hjemmeside www.nbtegnestuen.dk

Inspirerende ressourcetiltag

Huset er som nævnt beliggende højt i landskabet, og dermed meget synligt i omegnen. Renoveringen har betydet, at man nu på lang afstand kan se et smukt renoveret hus, fremfor et hus, der var "i knæ". Samtidig har renoveringen skabt et moderne hus med smukt lys og fremragende indeklima.

Eksempelværdi

Generelt synes jeg, at renoveringen er et fremragende eksempel på, hvordan et meget gammelt hus med en kombination af gammelt håndværk (udvendigt) og moderne håndværk (indvendigt) kan give inspiration til andre, der ejer gamle - og måske bevaringsværdige - huse. Af konkrete eksempler kan nævnes løsningen med stålspær, der muliggjorde loft til kip og udsugning fra emhætten(bordemfang), der via gulvet er ført udsugning i til gammel skorsten.

Levende bygningskultur

Som allerede nævnt er store dele af bindingsværket og tavlene udskiftet. Det har været en stor fornøjelse for mig - som bygherre - at følge dette arbejde, der er udført på gammeldags vis. Samtidig har det givet mig inspiration til at lære, hvordan man vedligeholder bindingsværk og tavl. Siden opførelsen har jeg kalket alle tavl, og opstreget bindingsværket med sort trætjæreolie, så også vedligeholdelsen nu og fremover sker i respekt for det gamle håndværk, og de traditioner der er overleveret og som har vist sig særdeles bæredygtige og holdbare.

Parter bag projektet

Bygherre: Mariann Skovgaard
Arkitekt: NB Tegnestuen
Fredericia Kommune - godkendelse og støtte

Yderligere information om projektet

https://www.nbtegnestuen.dk/

Sted

Højrupvej 49 B
7000 Fredericia

Realiseret

2019

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2