fbpx

Ladegårdsparken

Læs projektets egen beskrivelse

Ladegårdsparken er et alment boligbyggeri i Holbæk opført i 1973-1978, som etagebyggeri bestående af 22 boligblokke med 4 etager og 1 tagetage, tilbygges i 1992.

Boligafdelingen er efter mange år godt nedslidt og det er svært at fastholde beboerne i længere tid, da bebyggelsen består af en stor del små 1-rums lejligheder. Helhedsplanen, støttet af Landsbyggefonden, indebærer derfor en sammenlægning af boligerne til nyindrettede familieboliger, der skal sikre færre udskiftninger og en stærk beboersammensætning, hvor mange børnefamilier vil være repræsenteret. Derudover indrettes tilgængelighedsboliger, særligt egnede til ældre eller kørestolsbrugere, i stueetagen. Under renoveringen blev beboerne, i det omfang det var nødvendigt, løbende genhuset i boligselskabets øvrige afdelinger i området.

I alle boliger er der udført nye køkkener, nye gulve, udskiftet faldstammer og vandrør, udskiftet og merisoleret tag, etableret solceller på tag, ny ventilation i tagboliger, renoveret kloakker, renoveret facader (facader) samt etableret elevatorer i 17 opgange.

Udearealerne er forskønnet og ankomstarealerne opdateret, så området føles nu trygt at opholde sig og færdes i. Der er etableret nyt fælles torv, nye legefaciliteter til de mindste, festplads ved gadekæret og samtidig er trafikken blevet reguleret, så området ikke længere fungerer som gennemkørselsvej. Bag torvet er desuden opført aktivitetshus for børn og unge, med mulighed for at lege og spille bold både ude og inde. Derudover er der etableret altaner med maksimal arealudnyttelse, og private uderum er afskærmet og gjort mere attraktive.

Blik for brugerne

Bebyggelsen udstyres blandt andet med nye energivenlige tekniske installationer, merisolering af tag, etablering af ny ventilation i tagboliger og solceller på tag. Alt overholder mindstekravene i henhold til gældende energikrav.

Brugskvalitet

Den store variation af boligernes størrelse – 1, 2, 3 og 4-rums boliger samt tilgængelighedsboliger – samt det opdaterede uderum, gør bebyggelsen til en attraktiv almen boligbebyggelse.

Bidrag til omgivelser

Etablering af nyt aktivitetshus for børn og unge, med mulighed for at lege og spille bold både ude og inde. Rundt omkring i bebyggelsen kommer der nye bænke og legeområder, og ved gadekæret kommer der en festplads med små pavilloner.

Solidt samarbejde

Helhedsrenoveringen har krævet et omfattende samarbejde mellem samtlige af projektets parter, herunder også beboerne, som har været inddraget både i selve processen og ved sammenlægning af ca. 350 lejligheder.

Økonomi og værdiforøgelse

Den gennemførte renovering har givet bebyggelsen et betydeligt løft – både socialt og økonomisk - og der er opnået et større ejerskab i bebyggelsen, som er med til at holde de daglige driftsudgifter og udgifter i forbindelse med fraflytninger nede.

Udførelseskvalitet

Der har været stort fokus på gode tekniske og langtidsholdbare løsninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Holbæk Boligselskab
Arkitekt: Rubow Arkitekter A/S
Landskab: Opland Landskabsarkitekter
Hovedentreprenører: MT Højgaard (boligblokke) og Aarsleff (installationer i jord)

Sted


4300 Holbæk

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017