fbpx

Brøndby Nord

Læs projektets egen beskrivelse

Brøndby Nord bebyggelsen repræsenterer med sin størrelse og lidt mekaniske facadeudtryk en overgangsperiode i boligbyggeriet fra det håndværksmæssigt byggede til det industrielt producerede – på godt og ondt.

Projektet omfatter en facaderenovering af to højhuse og otte lavhuse med i alt 801 boliger samt renovering af bebyggelsens friarealer og opførelse af et aktivitets- og beboerhus.

Overordnet er det formålet med renoveringen at skabe bedre fysiske rammer for beboerne, nedbringe energiforbruget, forlænge bygningernes levetid, samt at bebyggelsen generelt får et æstetisk løft. Arkitektonisk er det et ønske i udformningen, at bebyggelsens helhedspræg fastholdes, samtidig med at facadeudtrykket nuanceres.

Bygningerne har fået en gennemrenoveret og højisoleret klimaskærm som betyder minimal vedligeholdelse i fremtiden, og ikke mindst lavere varmeregninger for beboerne. Som facademateriale både til høj- og lavhuse er brugt europæisk naturskifer. Naturmaterialer som skifer og træ har en byggeteknisk og æstetisk høj kvalitet. Skiferen har en smuk overflade, som har mange forskellige udtryk alt efter vejret, om det regner eller er tørvejr, om der er sol på eller ej.

Arkitekt Jan Gehls filosofi ‘om livet mellem husene’ har ligget til grund for udformningen af lavhusenes indgangs-partier og de nære friarealer. Der er arbejdet bevist med overgangen fra det store fællesskab og offentlige rum til den enkelte lejlighed. Facaderne ved indgangspartierne er blevet åbnet, så de store gennemgående foyerarealer er blevet gennemlyste, og der er foran indgangspartierne udformet små overdækkede opholdspladser med bænke, cykelskure, beplantede espalierer, pergolaer mv. – alt udformet med vægt på det taktile i gyldent træ. Det bidrager med nogle særlige arkitektoniske kvaliteter, men betyder også at beboerne får større glæde af de omkringliggende arealer.

Parter bag projektet

Bygherre: Brøndby Boligselskab afdeling 604 v. Lejerbo
Totalrådgiver: Arkitekt NOVA5 arkitekter as, projekteringsleder: Jørgen Kreiner Møller, sagsarkitekt Lars Bancroft og Lars Vind Scheerer
Ingeniør: NIRAS rådgivende ing.
Hovedentreprenør: Enemærk

Sted

Brøndby Nord Vej 107 A-B, 211, 72, 81 - 209
2605 Brøndby

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017