fbpx

Brønderslev Kirke og Sognegård

Kirkerenovering

Se mere

Brønderslev Kirke og Sognegård

Kirkerenovering

Læs projektets egen beskrivelse

Arkitektfirmaet Bundgaard i Hjørring har gennem årene skabt en niche, når det gælder renovering og modernisering af kirker og sognegårde.
Senest har Arkitektfirmaet Bundgaard stået for en næsten total forvandling af Brønderslev Kirke og sognegård. Arkitektfirmaet Bundgaard blev valgt som totalrådgiver og udførende arkitekt, og opgaven gik på at tegne et mere fleksibelt kirkerum, der kan favne de mange aktiviteter, der foregår i kirken. Desuden ønskede Brønderslev Kirke sammen med menighedsrådet at integrere sognegården, der i forbindelse med projektet er om- og tilbygget og i dag fremstår som en moderne ramme omkring kirkens administrative og undervisningsorienterede opgaver.
Hele gulvniveauet i koret er udført i smukke, naturlige teglklinker og ikke mindst sænket, så det i dag er i ét plan med resten af kirkerummet. Løsningen gør det blandt andet muligt for kørestolsbrugere at komme helt op til alteret. De gamle bænke i kirken er fjernet, og i stedet er der valgt en fleksibel møblering med kirkestole, der giver en friere indretning af kirkerummet. Desuden har Arkitekt Terkel Bundgaard tegnet ny prædikestol samt alterbord, knæfald og døbefond, der fremstår let og flytbart med henblik på størst mulig fleksibilitet. Adgangen fra kirkerummet op til pulpituret er udformet med en smuk rå betontrappe, der spiller smukt sammen med de øvrige organiske materialer i kirkerummet. Endelig er der arbejdet indgående med akustikken i kirken, så Brønderslev Kirke nu kan tilbyde den seneste teknologi inden for lyd og billede.

Et samlet kirkecenter
Ud over renoveringen af kirkerummet er våbenhuset i dag integreret med sognegården og kirkecentret – med fælles adgang og et stort glasparti, så man fra sognegården kan se direkte ind i kirkerummet. Det har skabt en langt mere åben sammenhæng og visuel kontakt mellem de to før adskilte enheder, og i dag er indgangspartiet et multifunktionelt forbindelsesrum, der er respektfuldt integreret med den historiske kirke. Samtidig er det samlede udtryk moderne og fremtidsorienteret. Den nye sognegård indeholder en multisal, kirkekontor, administration, præstekontorer og toiletter, og desuden er der fri adgang til et integreret kirketorv med adgang til caféområde, undervisningslokaler og børneatelier.
– Vi har sammen med Brønderslev Kirke ønsket at skabe en lidt mere uformel kirke, der fremtræder smuk og enkel med fokus på gedigne materialer og høj kvalitet. Glaspartiet ind mod kirken i selve indgangspartiet skaber en næsten dragende effekt, og vores håb er, at vi har skabt en moderne kirke, der imødekommer både menighedsrådets og præsternes ønske om at åbne op og invitere offentligheden indenfor, siger arkitekt Terkel Bundgaard, der sammen med sønnen Nils Bundgaard driver Arkitektfirmaet Bundgaard.

Brugskvalitet

Den overordnede vision for renoveringen af Brønderslev Kirke og Sognegård var, at samle kirke og sognegård under samme tag og skabe et sammenhængende kirkecenter. Samtidig skulle kirkerummet renoveres, så den kunne rumme de nyere funktioner kirken i dag indeholder.

Bidrag til omgivelser

Det nye samlede kirkecenter har skabt et samlingssted i Brønderslev, der kan rumme langt flere sociale arrangementer end kirken tidligere har kunnet. Kirketorvet er åbent med et større caféområde, der gør det muligt at samle mindre eller større grupper i både formel og uformel sammenhæng. Den fleksible indretning af kirkerummet, samt nyeste teknologi og justering af akustikken fremtidssikrer at kirken kan tilpasses de behov fremtiden bringer. Et vigtigt virkemiddel i Brønderslev Kirke har været at åbne op for det smukke kirkerum, så det kan iagttages og opleves udefra. Det var menighedsrådets ønske, i overført betydning, at sænke dørtærsklen til kirken og sognegården, så kirken bliver mere vedkommende i vores tid.

Eksempelværdi

Det er en meget aktuel arkitektonisk niche indenfor byggebranchen, at tilpasse kirker nutidens funktionelle behov og samtidig værne om bevaringsværdierne. Brønderslev kirke er oprindeligt bygget i en stil der ikke var tidssvarende til byggetidspunktet. Af den grund er det muligt at totalrenovere kirken uden at ødelægge bevaringsværdierne. Renoveringen af Brønderslev Kirke og Sognegård er et eksempel på en renovering der bevarer de oprindelige kvaliteter i kirken, men tilpasser den nutidens behov.

Udførelseskvalitet

Et rum af så høj arkitektonisk kvalitet som et kirkerum må insistere på, at vi indretter det med respekt for det arbejde og den historie, der er lagt i bygningen gennem tiden. Den bedste måde at vise bygningen respekt er ved at vælge inventar, materialer og løsninger af høj kvalitet og som komplimenterer rummet og historien. Inventar og materialer skal være slidstærke og funktionelle, så de holder mange år ud i fremtiden og detaljerne skal være gennemførte. I Brønderslev kirke er alle løsninger designede og gennemtænkte ned til mindste detaljer og det valgte inventar er enten specialdesignet eller klassisk tidsløst design, der holder mange år ud i fremtiden.

Parter bag projektet

Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Bundgaard ApS
Bygherre: Brønderslev Menighedsråd
Ingeniør: Lønborg Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma A/S

Yderligere information om projektet

https://bundgaard-ark.dk/projekter/renovering-broenderslev-kirke/

Sted

Bredgade 104
9700 Brønderslev

Fotos: Arkitektfirmaet Bundgaard

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022, 2023

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2