fbpx

Toppen af Kollektivhuset

Bofællesskaber på toppen

Se mere

Toppen af Kollektivhuset

Bofællesskaber på toppen

Læs projektets egen beskrivelse

Toppen af Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København er omdannet til 21 nye lejeboliger på 10. og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber á 3 boliger og 1 fællesrum. 4 boliger er opført som almindelige lejeboliger. Boligerne i to etager deler tre og tre et stort dobbelthøjt fællesrum med en dobbelt vestvendt glasfacade, der giver en spektakulær udsigt over by og himmel.

Denne nytolkning af byboligen er forankret i husets oprindelige kollektivtanke med fællesrummet som indbyder til forskellige aktiviteter beboerne imellem. Der er samtidig skabt mulighed for at beboerne kan “trække sig tilbage” og nyde total privathed på den øverste etage.

Boligerne ’på toppen’ er den seneste af en række omdannelser og renoveringer af det bevaringsværdige og velkendte modernistiske vartegn ved Hans Knudsens Plads – Kollektivhuset.

Blik for brugerne

Projektet er opstået med rod i en bæredygtig helhedstanke, der tilgodeser både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter: - Totaløkonomien er tilgodeset ved at bygge nye boliger i et eksisterende hus, i lokaler der ikke kan udlejes - Den særlige boligform er med til at styrke boligkvaliteten og den sociale bæredygtighed - Fællesarealet bliver delt mellem flere boliger, og giver en effektiv udnyttelsesgrad i forhold til traditionelle boliger. - I forbindelse med projektet er alle ejendommens elevatorer blev udskiftet og delvist ombygget. - I forbindelse med omdannelsen er klimaskærmen opdateret og energiforbruget reduceret væsentligt.

Brugskvalitet

De nye boliger i to etager deler tre og tre et stort dobbelthøjt fællesrum med en dobbelt vestvendt glasfacade, der giver en spektakulær udsigt til byen og himlen. Denne nytolkning af byboligen er samtidig forankret i husets oprindelige kollektivtanke. Fællesrummet indbyder nemlig til forskellige fællesaktiviteter beboerne imellem. Boligernes to etager giver samtidig mulighed for at beboerne kan "trække sig tilbage" og nyde total privathed på den øvre etage. I en tid, hvor mange har travlt med arbejde, børn, madlavning, motion, fritidsinteresser og alt det andet man gerne vil nå, er der flere og flere, der får øjnene op for fællesskabets muligheder. I et bofællesskab står man ikke alene med hverdagens opgaver og udgifter. Man kan hjælpe hinanden og få mere tid til alt det andet. Og så kan man blive inspireret af at være sammen med andre mennesker med andre historier og vinkler på verden. I et bofællesskab har man trygheden ved ikke at være alene.

Bidrag til omgivelser

De nye fællesrum danner også ramme om fællesskaber, der inviterer byen indenfor. I februar 2017 var et af bofællesskaberne i Kollektivhuset vært for en helt unik intimkoncert med sangeren Bisse. Koncerten var en del af Frostfestival 2017. Projektet har i høj grad haft fokus på det arkitektoniske udtryk – både indefra og udefra. De rumlige kvaliteter i fællesrum og boliger er katalysator for en høj almen bokvalitet på toppen af byen. Omdannelsen af de bevaringsværdige facader får i dag bygningen til at fremstå som et nutidigt bud på det oprindelige udtryk. Sammen med den tidligere omdannelse af stueetagen og etablering af det dobbelthøje adgangsareal mod Lyngbyvej er Kollektivhuset blevet revitaliseret i en ny og bedre udgave.

Eksempelværdi

Projektet er en nyfortolkning af byboligen og fællesskabstanken, som kan danne eksempel for andre boligorganisationer. I 2012 udskrev Københavns Kommune en konkurrence med ønske om at skabe en moderne fortolkning af byboligen. Det gav inspiration til omdannelse af 10. og 11. sal i Kollektivhuset, som ikke kunne lejes ud. De to eksisterende erhvervsetager er transformeret til moderne, bæredygtige kollektivboliger, der har eksempelværdi for fremtidige boformer.

Solidt samarbejde

Renoveringen har givet et løft til afdelingens beboersamarbejde, og har genoplivet den oprindelige kollektivtanke i en moderne udgave. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem beboere, boligselskab og rådgivere/Boligkontoret Danmark. Desuden har Københavns Kommune deltaget aktivt i dialogen omkring omdannelse af et af byens markante tidstypiske byggerier. Kollektivhuset har i høj grad en differentieret beboersammensætning. Derfor har der været stort fokus på beboerhåndtering i processen og på at tage hånd om de forskelligartede behov, som beboerne oplever.

Økonomi og værdiforøgelse

Ejendommen er renoveret og fremtidssikret med afsæt i bygningernes gode kvaliteter. Dette sikrer attraktive boliger for en varieret brugergruppe, og danner dermed grundlag for en stabil og økonomisk velfungerende boligafdeling, med reducerede omkostninger til energi og vedligeholdelse.

Udførelseskvalitet

Der har under projekteringen været stor fokus på detaljerne i ejendommen, både de eksisterende og de fremtidige. Løbende dialog mellem de projekterende og de udførende har under udførelsesfasen sikret gensidig vidensoverdragelse og dermed styret udførelseskvaliteten sikkert i havn.

Parter bag projektet

Bygherre / De Vanføres Boligselskab KBH v/Boligkontoret Danmark
Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter
Ingeniør / Danakon
Landskabsarkitekt / GHB
Hovedentreprenør / Einar Kornerup

Yderligere information om projektet

http://www.domus.dk/node/195

Sted

Hans Knudsens Plads 1
2100 København Ø

Fotos: De fire første: DOMUS arkitekter a/s - de to sidste: Jonas Vistesen

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2