fbpx

Alléehuset

Udsigtsvillaen

Se mere

Alléehuset

Udsigtsvillaen

Læs projektets egen beskrivelse

Udfordringen var at skabe et nyt tidssvarende hus i delvise eksisterende rammer på et tidligere arkitekttegnet hus fra 1968. Både det at etablere et energivenligt, tidssvarende materiale valg samt inddrage/udnytte den omkring liggende natur/udsigt og ikke mindst skabe et familievenligt (på kort og lang sigt) og brugbart hus.
Processen forløb som det første med køb af hus. Efterfølgende flyttede vi ind i huset for at få en fornemmelse af husets “fordele og ulemper”, herefter kunne processen med kontakt til arkitekt finde sted. Der blev udarbejdet tegninger med afsæt i ønsker og “fordele og ulemper” medtaget som erfaring ved at bo i huset forinden total ombygning. Da tegninger var på plads og genhusning ligeledes var på plads kunne nedrivning af eksisterende beboelse finde sted. Nedrivning indebar total nedrivning med undtagelse af murendegavle. Med afsæt i tegninger blev huset herefter genopbygget efter vores ønsker.
Resultatet har til fulde levet op til vores ønsker og behov. Arkitektens valg i samråd med os som familie har virkelig givet noget helt særligt.

Blik for brugerne

Projektet er opført efter de gældende isoleringskrav der er til villabyggeri. Der er isat trelags Velfacvinduer. Huset er opvarmet med fjernvarme og ud over det er der installeret genvexanlæg.

Bidrag til omgivelser

Vores projekt har positivt bidraget til forskønnelse af omgivelserne og særligt med husets beliggenhed. Yderligere er der værnet om husets oprindelige form og opbygning - dog på en helt ny og tidssvarende måde.

Eksempelværdi

Vi synes ligeledes at vores projekt i lige så høj grad bidrager som inspiration til andre i og uden for området. Både det at give sig i kast med en total renovering af noget eksisterende, at det foregår ved anvendelse af nyt tidssvarende velovervejet materialevalg samt faglig disciplin ( at projektet foregår i en primært tidsafgrænset periode).

Udførelseskvalitet

Huset er ligeledes opført med sans for arkitekttoniske detaljer, særlig valg af byggematerialer for at opnå et særligt udtryk samt og fremhævelse af de håndværksmæssige færdigheder. Materialevalg, arkitektur falder godt ind i omgivelserne og ikke mindst i et tidssvarende miljø.

Parter bag projektet

Peter Sand Olesen som bygherre.
Arkitekt, A3 Arkitekterne, Padborg

Sted

Alléen 18
9670 Løgstør

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2