fbpx

Kjærslund

Læs projektets egen beskrivelse

Boligforeningen er opført omkring 1968 som 11 fritliggende treetagers blokke. Afdelingen er opført som den velkendte bygningstype, der kaldes ‘Boligforeningernes Etagetypehuse’– ofte kaldet ‘Sydjyllandsplanen’. Renoveringen er resultatet af en længerevarende proces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af forskellige, tekniske problemer i afdelingen. Opgaven støttes af Landsbyggefonden.

Formålet med renoveringen i Kjærslund var at færdiggøre indgangsfacader og gavle og gøre dem tidssvarende, således at de fremstår med et sammenhængende udtryk.

En vigtig opgave var også at forbedre isoleringsevnen på både facader, gavle, vinduer og døre. De eksisterende betonelementer blev efterisoleret og beklædt med lys facadetegl.

Vinduerne blev udskiftet og erstattet med lavenergiruder, og der blev etableret store glaspartier i opgangsområderne.

Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfatter desuden renovering af klimaskærm og ventilation. Renoveringen af ventilationen omfattede bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer, som blev placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener.

Byggeriet blev udført med henblik på at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Målet var samtidig at minimere ressourceforbruget og miljøbelastning.

 

Brugskvalitet

Renoveringen og efterisoleringen gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver et mere bæredygtigt energiforbrug. Under løsning af opgaven havde Danakon fokus på at mindske generne for bebyggelsens beboere mest muligt.

Solidt samarbejde

Renoveringen af Kjærslund blev derfor planlagt i tæt samarbejde med Kjærslunds beboere for at opnå størst mulig succes. Danakon lagde samtidig stor vægt på grundig brugerinvolvering gennem hele forløbet.

Parter bag projektet

Bygherre: Viby Andelsboligforening
Arkitekt: Nova5 og Sahl Arkitekter
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Danakon

Sted


Kjærslund

Realiseret

2012

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017