fbpx
Se mere

Campus Empire

KEA

Læs projektets egen beskrivelse

KEA er både et byprojekt og et undervisningsprojekt.

Byen er København og Nørrebro, hvor Bordings trykkeri blev bygget i slutningen af 1950’erne og erstattede en del af maskinfabrikken og jernstøberiet Smith, Mygind & Hüttemeiers bygninger fra 1870’erne. Siden er jernstøberiet nedlagt, og de resterende bygninger indrettet til Empire Bio, restauranter o.lign. Med nye lejere som restaurant Bæst, Tapperiet Brus og restaurant spontan trækker nye gæster til området, der er del af de nye, levende byfunktioner i gaderne omkring Sankt Hans Torv, Elmegade mv. Før ombygningen af den 19.000 m2 tidligere industribygning lukkede den store trykkeribygning forbindelsen mellem Nørrebrogade og Guldbergsgade. I dag er der en offentlig tilgængelig gangforbindelse under KEA og videre gennem byrummene.

Bordings Trykkeri blev bygget lidt højt på grunden: knap 2 meter højere end Nørrebrogade og 1,5 meter højere end Meinungsgade nord for bygningen. Da KEA har ca. 2000 studerende og da mange kommer på cykel, blev der gravet af terrænet, så parkeringskælderen kunne omdannes til indgangsetage og cykelparkering. Den naturlige vej ind i huset for de studerende er gennem cykelparkeringen og op i huset.

KEAs kantine blev planlagt, så den kan fungere som Folkekøkken uden for undervisningsdagen. KEA havde før 2010 eksperimenteret med at indrette undervisningslokaler på en ny og varieret måde, så det er muligt at følge undervisningen fra en amfiteateropbygning foran tavle og lærer, siddende ved almindelige skoleborde eller fra blødere møbler. En mulighed for de studerende til at ”zappe til og fra”, som man gør det på internettet og de sociale medier. KEA Campus Empire blev den rumlige og arkitektoniske oversættelse af en sådan ”zappe til og fra”-undervisning ved at have halvåbne og fleksible undervisningsrum forbundet af ”mellemrum”, hvor de studerende kan arbejde i grupper, hænge ud eller blot sidde sammen og arbejde med hver deres. Kantine, bibliotek, café og ”mellemrum” udgør tilsammen en flydende rumlighed, der giver mulighed for at skolens liv fletter sig på tværs af uddannelseslinjer og årgange.

Bordings Trykkeri blev bygget efter amerikanske, rationelle byggeprincipper for industribyggeri med pladsstøbte dæk og søjler og tegl og trævinduer i facaderne. I princippet helt åbne planer, der havde den fleksibilitet, som de fleste industribygninger har brug for: de skal let kunne indrettes om aht maskinerne og produktionslinjerne inden for en fast, ydre ramme. Etagerne blev derfor dybe og kun underdelt af søjler. På grund af den bygningskroppens store dybde, blev facadernes tegl og trævinduer erstattet af vinduer fra gulv til loft, så dagslyset kan komme langt ind i bygningen.

Bilag

Blik for brugerne

Projektet overholder BR10.

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse.

Bidrag til omgivelser

Se ovenstående beskrivelse.

Eksempelværdi

Den åbne planstruktur for undervisningslokalerne gør, at der på det begrænsede antal kvm kan være op til 2000 elever.

Solidt samarbejde

Der var et godt samarbejde mellem arkitekter og KEA og med C.W. Obel som bygherre om både KEA og det nye bymiljø i det gamle jernstøberi.

Økonomi og værdiforøgelse

Byområdet og huset er forvandlet. Vi har erstattet lukkede funktioner med åbne byfunktioner, bysammenhænge og byrum til gavn for hele kvarteret.

Parter bag projektet

Bygherre: OBEL-LFI
Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS
Lejer: KEA Københavns Erhvervs Akademi

Yderligere information om projektet

http://bsarkitekter.dk/campus-empire-nørrebro/

Sted

Nørrebrogade 66 – Guldbergsgade 29
2200 København N

Realiseret

2013

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2