fbpx

Bungalow i Jægersborg

Fra bungalow med tung ”hat” til et smukt hus med spidsgavle, sadeltag og ny ”havestue” under en lude.

Se mere

Bungalow i Jægersborg

Fra bungalow med tung ”hat” til et smukt hus med spidsgavle, sadeltag og ny ”havestue” under en lude.

Læs projektets egen beskrivelse

Huset er bygget i 1933, en bungalow-type i den funktionelle tradition, 20’ernes europæiske funktionalistiske idé omsat til det danske murede byggeri, i én etage med fuld, høj kælder og uudnyttet tagetage men med kviste og siden ombygget i 1961 med 1.sal indrettet med tre små værelser og toilet og suppleret med ovenlys i taget .

Huset stod i blankt murværk med gule tegl i varierende gule, flammede farver og grå pudset sokkel. Facader med vinduer og døre blev ændret i 1961 og udtrykket blev tidstypisk med store partier og udførelse i teak, vinduer på tre af husets facader i 2-, 3- og 4 fags formater, og panoramavindue og stor dobbelt havedør mod skoven, samt en stor udvendig skorsten til en pejs i stuen.

Taget var teglhængt med fals tagsten i sortgrå farve og spærkonstruktion i hanebåndsspærfag med ca. 38o hældning.
Huset er lidt længere end bredt og taget var afvalmet med helvalme og tagfod let opskalket med bredt udhæng.

Programmet for en ombygning bestod primært i at få en bedre udnyttet tagetage og at etablere fire værelser og badeværelse på 1. sal uden at rykke på en eksisterende trappe. Løsninger til ny tagetage var udfordret af det skrå højdegrænseplan, idet placering på grunden er tæt på naboskel på en side.

En bungalow med tung ”hat”, forandret til et smukt hus med spidsgavle, sadeltag og ny ”havestue” under en lude.

Projektet er primært kendetegnet ved fire forhold:
– Det er ombygget markant, men det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.
– Sammenhængen ml. nyt og gammelt blankt murværk har været en forudsætning i materiale- og farveholdning.
– Store ateliervinduer er valgt frem for kviste i taget.
– Havestuen under luden har bragt huset ud i haven, hvor en ny terrasse har tilføjet grunden ny kvalitet.

Blik for brugerne

- Genbrug af gamle mursten og omfugning. Facaden er forhøjet med en trempel på ca. 1 m og er sammen med spidsgavlene muret med genbrugte sten, som bygherre selv har skaffet fra en nedrivning. Husets oprindelige murværk er i gule sten og meget blandet i farve og kvalitet, men de brugte sten passede fint. Hele huset er omfuget, så ensartet fugning med mørtel af samme kvalitet og type som oprindeligt, kunne bidrage til sammenhæng mellem nyt og gammelt murværk. Det nye murværk blev påbegyndt med et bånd på tre skifter i mørke sten i farve som tegltaget. Således både for at camouflere evt. synlig overgang mellem nyt og gammelt, men også for at markere tilføjelsen diskret i en enkelt detalje. - Forbedret energiramme i ny tagetage. Udførelsen af tagetagen er gennemført efter BR10 men med væsentlig højere isoleringsværdi både i facader, gavle, tag og vinduer end det tidligere tag. Varmetabsrammen lå 15% under gældende ramme i BR10.

Brugskvalitet

Indretning under taget var med små værelser, begrænset rumlighed og anvendelighed, lave lofter og skrå vægge på alle fire sider af huset og begrænset dagslys. Kort sagt, tagetagen fungerede ikke for en familie med 3 børn. Det var familiens drøm med ombygning af tagetagen at opnå forbedret rumlighed og etablere værelser til alle. Tagetagen er i dag indrettet med fire store rummelige værelser, større end bygherre havde forestillet sig. Der er et værelse i hvert hjørne omkring det velbelyste centrale rum under to rytterlys på hver side af en gammel skorsten, hvor trappen lander fra stueetagen. Værelserne mod haven har fået fælles altan. Et badeværelse er renoveret, ombygget og udvidet med rumlig bruseniche. Der er indrettet et mindre walk-in closet overfor trappen og etableret hhv. en rumlig hems og et loftsrum mod hver sin gavl.

Eksempelværdi

Bygherre oplevede, at en ombygget bungalow fra 1930’erne i nabolaget var så vellykket, at de ikke kunne genkalde sig, hvordan den havde været før ombygning og at, den i øvrigt stod som om, den altid været sådan. Og de henvendte sig derfor til arkitekten med anbefaling fra naboen. Og det blev indgangsbønnen til projektet. De ønskede huset ombygget, så man bagefter ville opleve det i sin fulde sammenhæng som var det oprindeligt og nærmest tidløst. I stedet for kviste er udført store ateliervinduer i de fire værelser under skrå vægge. Fordi opbygningstykkelsen i det nutidige tegltag er ½ meter +/- opnås der markant ekstra rumhøjde under ovenlysene i f.h.t. de skrå vægge. Således kunne man opnå væsentligt bedre rumlighed end ved etablering af kviste, som ikke måtte overstige 1,2-1,3 m i brutto bredde. Hus og tagform kunne udføres enkelt og i helhed med kun en enkelt kvist over badeværelset, som eneste brud på sadeltagets form. Og dagslysniveauet er selvfølgelig højt i tagetagen.

Solidt samarbejde

Samarbejdet mellem bygherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør og håndværkerne har været fantastisk og i god ånd og med engagement hele vejen. Særligt entreprenørens forståelse af projektet og de udførende håndværkeres ivrighed for at præstere fornem udførelse på alle fag og sikre de bedste løsninger og høj kvalitet var overordentligt positiv for alle parter.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har ud over den egentlige ombygning og udvidelse også bragt husets samlede vedligeholdelsesstand og klimaskærmen helt op på nybygningsniveau. Der vil således med en fornuftig vedligeholdelsesplan være ro på – og godt overblik over de udgifter, der skal påregnes til vedligeholdelse et godt stykke ud i fremtiden. Det formodes, at der med den aktuelle udførelse, forbedret funktion, detailbearbejdning og materialevalg i overordentlig god kvalitet er gennemført en bygningsudvidelse, der matcher m2-pris og vurdering for området. Endelig er boligens energiforbrug til opvarmning forbedret væsentligt på trods af udvidet areal og volumen både i stueplan og på 1. sal.

Udførelseskvalitet

Udførelsen er i alle sammenhænge i meget høj kvalitet og består i væsentlighed af tre dele: - Husets tag blev fjernet og volumen i boligens tagetage øget ved; Forhøjede facadehøjder, ca. 80-90 cm, etablering af 40o sadeltag og opførelse af rette gavle mod have og vej. - Den ombyggede tagform blev fortsat ud over ny tilbygning i stueplan, som en Lude, 15o forskel i tag hældning. - Facader fortsat i blank, gul murværk og vinduer og døre med samme karakter som det eksisterende udseende. Det nye tag er opført i traditionelle spærfag og tagdækning i tegl i en blådæmpet farve sv.t. i tone til det oprindelige udtryk, og uden udhæng med pudset forskelling i gavle og zinktagrender og tagnedløb. Vitral ateliervinduer i tagfladen og en enkelt specialdesignet og moderne type kvist i zink med glas i flunkerne. Facader og gavle er opmuret med ½ stens formur i gule sten af samme type og alder, som huset var opført i, og bagvedliggende en isoleret bærende og let bagvægs konstruktion. Der er gjort en grundig indsats for at opnå ensartet og homogent facademurværk og, overgangen mellem gammelt og nyt murværk er endvidere markeret og udført med en stribe i mørk teglfarve, som tegltaget, og fortanding over tre skifter. Ligesom stik over vinduer og et rundt vinduer er fornemt udført. Nye vinduer er udført i træsort og ensartet udseende som eksisterende vinduer i stue- og kælderplan. Der er foretaget få ombygninger i stueplan. En pejs med udvendig skorsten fra 1960’erne er nedrevet og den oprindelige opdeling mellem to stuer er rykket tilbage til original position. Begge stuer har fået adgang til den nye ”havestue” under luden med et langt, smalt ovenlys, der markerer overgangen. Adgang til haven fra havestuen lander i en ny terrasse, som er blevet at et af familiens yndlingsspots i en stor have. Den gamle adgang til husets hoveddør er ombygget og forenklet i udtryk, og der er tilføjet et lille halvtag i glas.

Parter bag projektet

Bygherre - Familien Stidsen
Arkitekt - Arkitektbutikken v./ Seistrup + Lundgaard C. ApS
Ingeniør - Edouard Troelsgaard A/S
Hovedentreprenør - JJ Tømrer og Snedker ApS

Sted

Skovmosevej 4
2820 Gentofte

Fotos: Marianne Seistrup

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2