fbpx

Karby Kuber

Et nyt kultur- og naturcenter

Se mere

Karby Kuber

Et nyt kultur- og naturcenter

Læs projektets egen beskrivelse

Karby Kuber er udarbejdet som del af LOA fondens kampagne `omdannelse af lukkede folkeskoler´ fra 2012. Projektet omfatter transformering af den nedlagte Karby Skole til kultur- og fælleshus og er initieret af et stærkt lokalt samarbejde af lokale ildsjæle.

Som tidligere folkeskole har flere generationer af områdets beboere tætte bånd til den gamle skole, som har spillet en stor rolle i området som samlings- og mødested. Derfor har det været vigtigt at sikre et konstruktivt samspil mellem fortid og fremtid, med fokus på åbne og inkluderende rum, som rammer for nye og gamle fællesskaber.

Den konceptuelle idé omkring den tidligere skole styrkes gennem det Realdaniafinansierede projekt ‘Stedet Tæller’, der ligeledes er udarbejdet af URBANlab nordicl parallelt med Karby Kuber. Projektet forenes med Karby Kuber i en fælles synergi omkring Vandplatformen, som er et nedslagspunkt i et naturforløb langs den genåbnede Ejstrup Bæk.

Netop det konceptuelle udgangspunkt for Karby Kuber har været væsentligt for transformationen fra skole til kultur- og fælleshus, der nu indeholder overnatningsmuligheder, yogasal, fælles spisesal og store fælles køkkener.

Hele den gamle bygningskrop er omformet. Den eksisterende gymnastiksal er omdannet til et stort åbent rum, med muligheder for ude-/inde- aktiviteter og en overdækket klima-overgangszone til naturen ved åen, hvor der tidligere var boldbaner. Det centrale, nu dobbelthøje rum forener bygningen med ankomst og samling. Med store glaspartier åbner bygningen sig mod landskabet, med en transparens, der forbinder ude og inde.

Her kan forsamles i ly for vind og vejr, arbejdes med indsamlede ting i naturen, grilles og skates. De nye aktivitetsmuligheder er det eneste eksempel på en total transformation af en gammel gymnastiksal i Danmark

Et særligt element er tilføjet som nyt udenfor, i frugthaven. En kegleformet, høj kube (Karby Kuber) står som et vartegn for stedet, der kan ses langt fra, når man nærmer sig landsbyen Karby. Kuben, som er én af tre oprindeligt foreslåede kuber, indeholder en svedehytte, som understøtter nye måder at bruge bygning og landskab.

Ankomsten til skolen, den gamle skolegård, er enkelt omdannet med blomstermark, slisker til indgangen og parkering. Mod vandplatformen er omgivelserne omdannet til udendørs aktiviteter af naturkarakter og er tilføjet særlige lejrlommer til udendørsovernatning, når man er på vandring.

Samlet set står hele det omdannede sted, som et konceptuelt stærkt kultur- og aktivitetscenter, hvor det arkitektoniske overordnede princip, med markante indre renoveringer og få ydre indgreb, har fastholdt stedets ånd. Man kan stadig se den tidstypiske skole der var engang.

Projektet stod færdigt i 2020.

Blik for brugerne

Projektet er udviklet med kolde zoner og mere eller mindre varme zoner, alt efter brug, med det formål, at skabe en overordnet klimazone for hele bygningen.

Det overordnede bæredygtige princip, som rækker helt tilbage til konkurrenceprojektet i 2012, er utraditionelt, med en klimazoning af hele bygningen med både kolde zoner og mere eller mindre varme zoner, alt efter brug. Zoneringen er opbygget gennem en opdeling af huset i flere forskellige rumstørrelser og funktioner.

Altså ikke som det almindeligt opfattes, med de nyere høje krav til isolering m.v. En DGNB-certificering ville for eksempel have taget livet af projektet. Så også her har den økonomiske bæredygtighed spillet ind.

Huset er opvarmet med centralvarme fra Morsø Kommune.

Inspirerende ressourcetiltag

Karby kuber er et aktivt samlingspunkt for området og de lokale med stærkt fokus på fællesskaber og aktiviteter på tværs af landsbygrænser.

Netop funktionen som lokalt Kulturhus er den vigtigste værdifaktor for stedet, og det lokale engagement i ombygningen er forbilledligt. Bygningstransformationen har med de mange forskellige faciliteter skabt nye muligheder i et aktivt landsbyfællesskab.

Med de åbne facader og enkle nedslag i udearealerne, styrkes koblingen til det omkringliggende landskab.

Eksempelværdi

Karby Kuber er eneste eksempel på en total transformation af en gammel gymnastiksal i Danmark.

Projektet viser, hvordan ikke kun arkitekturen, men også sen sociale og økonomiske bæredygtighed er afgørende parametre i projektet ved at skabe sammenhængskraft og livskvalitet, med nye muligheder for mødesteder, fællesskaber og aktiviteter.

Det stærke landsbysamarbejde har vist vejen for en vellykket revitalisering af et yderområde. Gennem et stærkt fokus på samarbejde og opbygning af rammer for fællesskaber, med aktiviteter og faciliteter på tværs af landsbygrænser, for at fastholde liv og udvikling i området.

Solidt samarbejde

Projektet er udviklet i et langt og tæt samarbejde mellem URBANlab nordic og lokale ildsjæle fra landsbysamarbejdet `De 7 Sogne´, Morsø Kommune samt LOA fonden.

Levende bygningskultur

Den nedlagte skole har fået nyt liv og værdi igennem omdannelse af blandt andet den tidligere gymnastiksal, som i dag står som et stort åbent rum med muligheder både for inde og udeaktiviteter. Rummet forbinder således også inde og ude og med store glaspartier giver det bygningen transparens. Karby kuber er gennemgående af god kvalitet, hvor man med de mange forskellige faciliteter giver nye muligheder i et aktivt landsbyfællesskab.

Parter bag projektet

Bygherre: Karby og Omegns Borgerforening, Morsø Kommune, og LOA Fonden, URBANlab nordic var udførende arkitekt

Yderligere information om projektet

http://www.bsaa.dk/karby-kuber

Sted

Ørndrupvej 50
7960 Karby

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2