fbpx

Kanalgaden 3 , Albertslund

Transformation af beton kontorhus til seniorboliger

Se mere

Kanalgaden 3 , Albertslund

Transformation af beton kontorhus til seniorboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Placering og Historie:

I 1986 tegnede ”ak83 arkitekter as” et nyt kontorhus på Kanalgaden 3 i Albertslund. Kanalgaden ligger centralt i Albertslund ved den smukke kanal og Albertslund Centrum, og med Opstandelseskirken som nabo på den ene side og Føtex på den anden side.
Albertslund Centrum huser bl.a. Føtex, Normal, blomsterhandlere, tøjbutikker, optikere og et stort frugt- og grøntmarked. I absolut nærområde ligger desuden biblioteket, rådhuset med sit store vandbassin, spillestedet Forbrændingen og MusikTeatret. Planmæssigt er der stor fokus på at området netop skal være ”Albertslund Centrum”, der fortættes og forhøjes i bygningsmassen i disse år.
Placeringen giver beboerne en fantastisk bymæssig nærhed til offentlig transport, indkøb og kulturtilbud. Alt kan nås til fods.
Én af arkitekterne på sagen fra 1986 var en ung og nyansat Lars Levin. Lars har været sagsarkitekt på denne transformation. Det var et tidstypisk eksempel på et kontor betonelementbyggeri fra firserne, med vandrette spor, afrundede bygningshjørner, og en præcis, modulær og kvadratisk planløsning. 3 etager inklusiv den specielle parterre løsning – udefra en høj kælder, fra gårdrummet en normal etage.
I de senere år har kontorhuset vist sig svært at udleje. Der er derfor tænkt radikalt anderledes med en omfattende transformation af kontorhuset.
Kanalgaden er Gefion Groups første byggeri af et seniorbofællesskab. ”Drømmeboliger for voksne”, fordi ejendommen er udviklet og tegnet til seniorer, som ønsker at bo i et seniorbofællesskab. Det var svært at få plads til alle de ønskelige funktioner i bebyggelsen, hvilket krævede en skarp prioritering – derfor blev en antropolog hyret som rådgiver.
I udviklingsfasen er der draget nytte af erfaringer fra andre bofællesskaber i Danmark, så Kanalgaden bliver det nyeste indenfor seniorboliger.

Placeringen giver beboerne en fantastisk bymæssig nærhed til offentlig transport, indkøb og kulturtilbud. Alt kan nås til fods.
Hovedgreb:
Det arkitektoniske hovedgreb er bevaring af det eksisterende kontorhus i videst muligt omfang, og en udvidelse af denne 3-etagers betonbase med op til 4 nye overliggende etager. For at udnytte lyset og solindfald til gårdrummet er antal nye etager varierende i kvadratet, højest i det nordøstlige hjørne. Det ændrer byggeriet til en unik og organisk bygningskrop, basen forbliver tung, og de nye etager er udført som lette facader.
Dette giver samtidigt en aldeles speciel mulighed for ”walk the top” med beboer-adgang til de forskellige tage (dog ikke øverste tagflade), hvor man færdes på de grønne tage via altangange, gangstier og trapper, og undervejs med mulighed for ophold og fordybelse på tagterrasser med forskellige identiteter og intime miljøer. Og med en fantastisk udsigt. Alle fælles opholdsarealer kan også bruges af kørestolsbrugere.
De 3 eksisterende etager forbliver og danner ”basen” i bygningen. I nederste plan, parterre placeres hovedsageligt fællesarealer, gæsteboliger, parkeringskælder, tekniske rum og depotrum.
De næste 2 etager i basen samt de øvrige op til 4 nye etager indrettes til boliger.
Den eksisterende bygning havde bindinger men også nogle åbenlyse muligheder, f.eks. gårdrummet (hjertet i bebyggelsen). Herfra er der adgang til de fleste fælles funktioner, det er afskærmet imod omgivelserne, og alle boliger har synsmæssig kontakt til gårdrummet. Nogle åbne bygningshjørner i de udadvendte facader, er endt med at blive til indbyggede altaner.

Beboerne har rigtig gode muligheder for ”det tilfældige møde” med deres naboer og deltage i hyggelige fællesaktiviteter. Byggeriet har et stort Fællesrum, en fælles Gårdhave samt hobbyrum. Der har været beboerinddragelse i forbindelse med indretning af værksted/hobbyrum, herunder valg af inventar og værktøj der skulle indkøbes. Fællesrummet er bl.a. indrettet med køkkenfaciliteter. Her er der gode muligheder for at beboerne kan afholde foredrag, idrætslige indslag eller lign. Rummet kan deles i to, og ventilationen er dimensioneret til fysisk aktivitet, som f.eks. yoga. Fra Fællesrummet døre i glasfacaden til stor terrasse med baldakiner i gårdrummet. Gårdrummet er indrettet med udendørs inventar specialdesignet til bebyggelsen, terrasser og grønne områder, samt Orangeri med biopejs, terrassevarmer, møbler, planter og belysning. Et gårdrum der lever, og som på en sommerdag kan sende tankerne hen mod sydeuropæiske lande, med snak på tværs imellem altanerne. Derudover tilbydes der også gæsteboliger, når venner eller familie bliver og overnatter. Og der er stor udlejning af gæsteboligerne. Intentionerne virker, der er etableret beboerforening, fredagsbar, Facebook gruppe, osv.

Plandisponering

Kanalgaden 3 består nu af 88 lejeboliger. Boligerne henvender sig til voksne uden hjemmeboende børn, som ønsker at være en del af et bofællesskab med ligesindede.
Der kan vælges imellem 2-3 værelser, fordelt ud på 70-122 kvm. Boligerne er moderne og lyst indrettede, med store vinduespartier. Derudover har alle boligerne tilhørende terrasse eller altan, samt depotrum. Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i ejendommens parterre.

Adgang til bygningen sker fra hovedindgangen i øst og den sekundære indgang i vest. Eksisterende trappeopgange og elevatorer er bevaret, og forlænget til de højereliggende etager.
Adgange til den enkelte bolig sker via svalegange placeret på gårdfacaderne og på nordfacaden.

Situationsplan
Bygningen er omgivet af Nordmarks Allé på nordsiden, Føtex og varegård på vestsiden, kanalen på sydsiden og kanalen samt kirken på den østlige side.
Adgang for gående sker primært via Kanalgaden fra biblioteks- og rådhussiden.
Tilkørsel for biler og cykler sker via rampen fra Nordmarks Allé.
Der etableres cykelparkering i parterre og på terræn. Cykelparkering på terræn placeres ved den østlige indgang.

Parterre
Hovedadgangen til bygningen er fra østsiden. Den eksisterende trappe og elevator genbruges, og trappeforløbet er i anden udformning blivet forlænget helt til 5.sal. Fra terræn kommer man niveaufrit ind i ankomstrummet. Rummet er 2,5 etage højt med udsigt fra stue og 1.sal. Fra ankomstrummet bevæger man sig via trappe eller elevator ned i fællesloungen i parterreniveau. Loungen indrettes som et hyggeligt fællesrum, hvor man kan hente sin post og på uformel måde mødes med de øvrige beboere. Fra loungen er der direkte adgang til Gårdhaven, og man kan bevæge sig op i bygningen via trappe eller elevator.
Den sydlige bygningskrop indrettes til parkering for biler og cykler. Rummet er opvarmet og aflukkes i facaden med en isoleret hejseport. Der er plads til 15 biler. Nedsat P-norm, der sikrede at der ikke skulle udgraves mere kælder (og dermed ikke proppes mere CO2 ned i jorden). Cykelparkering indrettes ligeledes i dette rum. Fra cykel- og bilparkeringen er der direkte og nem adgang til de to opgange.
Fra Gårdhaven er der adgang til fællesrummene med renovation, depotrum, hobbyrum/værksted, samt 3 gæsteboliger med eget bad og toilet.
Depotrum er til de lejligheder der ikke har depot i lejligheden.

Boligplaner
Boligstørrelserne varierer fra 70 til 122 m2 .
Næsten alle boliger er gennemlyste med adgang til to facader. Bygningens dybde er ca 12,5 m, styret af den eksisterende bygningskrop.
Adgangen til boligerne sker fra enten svalegange eller trapperum. Gæsteboliger fra gårdrum. Svalegange udføres med udposninger kaldet ”Passiar”. Disse er med forhøjet værn, og plads til plantekumme og siddepladser. Her kan beboere holde en lille pause, mødes med naboen, nyde udsigten til Gårdrummet. Placering er altid foran en fælles dør, så beboer ud for Passiar ikke generes.
Flere boliger har fælles entrérum fra svalegang.
Alle boliger har egen altan på minimum 3,5 m2 med niveaufri adgang.
7 boliger har udover altan også egen tagterrasse.
Hver bolig har eget køkken og varierende antal værelser, badeværelse med plads til vaskemaskine og tørretumbler.
Toilet/bad og gangarealer er indrettet handicapvenligt. Ved udskiftning af køkkenelementer og badelementer kan boligerne indrettes for kørestolsbrugere.
Mindst ét soveværelse i hver bolig er udført med hensyntagen til kørestolsbrugere.

Facader og materialer
Ejendommen bliver/er DGBN-certificeret, som betyder at den opfylder en række krav til bæredygtighed ud fra en evaluering af bl.a. miljømæssig kvalitet og teknisk kvalitet. LCA aftrykket er: 8,57 kg CO2-ækv. /m2/år.

Et overordnet mål har været at bevare så meget at det oprindelige kontorhus som muligt. Det har dog været nødvendigt med nogle grundlæggende ændringer.
1. Dagslyskrav til de mange små lejligheder gjorde det nødvendigt (i den ret dybe bygningskrop) at tilføre mere dagslys. Breddemål på de oprindelige vindueshuller er bibeholdt. Af de to oprindelige vinduestyper er højdemål på det største vindue bibeholdt, imens vinduestypen med mindre højde har fået øget højden i betonfacaden til samme mål som det største vindue. Geometri fra de oprindelige vinduesformater er gentaget og udbygget i de nye etager.
2. Forpladen på sandwichbeton facadeelementerne er fjernet fra stueplan og op, men ses dog på parterreplan på udadvendte facader. Dette grundet forøgelse af vinduesmål, og opfyldelse af nutidige isoleringskrav. Forpladen / regnskærmen er erstattet af en STO puds løsning, som bibeholder opfattelsen af den tunge base.
3. Det oprindelige kontorhus kunne ikke bære de nye etager. Derfor er der på tværs imellem facader etableret nye gennemgående betonvægge, som bærer de nye etager, og fungerer som lejlighedsskel.
Facadeprincipper:
Bygningen fremstår opdelt med en base og en overbygning.
Den nye del af bygningen udføres med ”lette” facader opbygget i trækassetter og danner ”Overbygning”. Overbygningen er beklædt med lakerede profilerede stålplader i unikt design, lavet til projektet. Etageskel markeres som vandrette noter for at danne en opdeling i de store metalflader.
Alle gavle på bygningens terrasseringer beklædes med lodrette trælameller.
De 2 indgange markeres som et fremspring i basen med glaspartier. Fremspringet udføres i basens fulde højde. Glaspartier i bygningens samlede højde markerer og belyser den nye del af trappen.
Altangange er udført i beton med skridsikring i støbeoverfladen. Når altangange overgår til stier på tage, skifter belægning til hårdttræ, som også er belægning på tagterrasserne. Der udføres værn kombineret med beplantning i plantekasser omkring alle gang- og opholdsområder.
Beplantning ved taghaver udføres i opbyggede plantekasser.
Tagområder der ikke belægges til ophold og sti udføres grønne med en levende beplantning som sedum.
De forskellige tagniveauer forbindes med trapper i galvaniseret stål. Disse trapper fungerer også som flugtvejstrapper.

Blik for brugerne

88 nye seniorboliger med tilhørende fællesfaciliteter i et trygt indadvendt gårdrum, samtidigt med varieret udsyn og kontakt til omgivelserne. Giver mulighed for at bo centralt i Albertslund, tæt på indkøbscenter og transport, og bidrager til den bymæssige opfattelse.

Inspirerende ressourcetiltag

Eksisterende konstruktioner og bygningens fodaftryk er i stort omfang bevaret, og geometri er basis for plandisponering og nye etager. Nye etager med trækassetter som facader. Det giver sig også til udtryk i LCA værdien.

Eksempelværdi

Projektet er tranformation 1:1. Nye boliger ses vokse op fra det gamle beton kontorhus, i nutidig og menneskelig skala med en varieret bygningskrop. Der er muligheder i omdannelse af gamle kontorhuse, og dermed mindske klimaaftrykket.

Solidt samarbejde

Der har fra start været en tæt dialog og et godt samarbejde mellem bygherre Gefion Group, rådgivere, Albertslund Kommune, samt entreprenører og håndværkere. I byggefasen i skurbyen hævet over kanalen har rådgivere været inddraget i møder og løsninger på stedet imellem bygherre, hoved- og underentreprenører, og der har løbende været dialog med Albertslund Kommune. Alle har bidraget med ekspertise og gode holdbare løsninger.

Faglig kvalitet

Udfordrende at den oprindelige konstruktion ikke kunne bære nye etager, der derfor har fået bærende vægge på tværs fra terræn og til nye etager. Samtidigt med løsning af dyb bygningskrop/små boliger/ dagslys/isoleringskrav. Arkitektonisk fokus på at videreføre karakteristiske træk fra den eksisterende bygning i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet fra formgivning til detalje og udførelse.

Levende bygningskultur

Projektet bidrager til en levende bygningskultur i Albertslund ved at skabe liv i bygningen og bringe ny identitet til stedet, en bymæssig senior boligbebyggelse hvis varierende højder bl.a. er betinget af solens vandring - dagslys til gårdrummet. Renoveringen/transformationen er baseret på bygningens oprindelige konstruktion og arkitektoniske udtryk, omsat til moderne boligbebyggelse. ak83 arkitekters og Gefion Groups bud på at insistere på høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet.

Parter bag projektet

Bygherre: Gefion Group
Arkitekt: ak83 arkitekter as
Ingeniør generelt: ABC ingeniører
Installationer: Ingeniørfirmaet SORI
Brandforhold: Igniz Brandrådgivning / ABC ingeniører
3D visualisering: 3D-Vizual
Landinspektør: CK-Land Landinspektørerne Carstensen, Kanstrup og Partnere A/S

Sted

Nordmarks Alle 14
2620 Albertslund

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2