fbpx

Kajerødvænge

Renovering der gør almene boliger elegante og tidsvarende

Se mere

Kajerødvænge

Renovering der gør almene boliger elegante og tidsvarende

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelse
Den almene bebyggelse Kajerød Vænge ligger højt på Kajerød Bakke i den nordvestlige del af Birkerød, ud mod omfartsvejen Byagervej og med udsyn over de vidtåbne arealer op mod Høvelte kaserne.
Byggeriet er opført i 1973, dvs. i perioden fra midt-60’erne til midt-70’erne, hvor byggeriet i Danmark nærmest eksploderede. Birkerød kommune fordoblede næsten sit etageareal.
Nye byggemetoder vandt kraftigt frem, og Kajerød Vænge er da også udført med betonelementer og lette facadepartier.
Bebyggelsen består af 90 rækkehuse i 2 etager, delt op i blokke og 36 lejligheder i 3 2 etages blokke. Det samlede etageareal er 13.630 m2.
Kajerød Vænge, der er opført i 1973, fremstod tidligere i en ensformig, smålandsrød farve, nedslidt og plaget af skimmelsvamp.
På opførelsestidspunktet var der ikke megen erfaring med elementbyggeri og byggesystemer i træ. Konsekvensen heraf var voldsomme kuldebroer. Samtidig lod isoleringen meget tilbage at ønske. Udover et stort varmetab, dårligt indeklima og en ringe komfort var området generelt nedslidt.
Den almene bebyggelse administreret af Boligforeningen Birkebo, ønskede derfor en gennemgribende renovering af bebyggelsen, hvorfor det besluttedes, at udskifte facaderne helt.
I dag, efter renoveringen, fremstår bebyggelsen som et elegant og tidssvarende byggeri.
De før ret så monotone facader blev gjort varierede og levende gennem et bevidst, disciplineret spil, hvor partier med beklædning af naturtræ veksler med hvide partier. Tema med variationer! De grønne områder har gennemgået en foryngelseskur med nye belægninger og ny belysning.

Eksempelværdi
Fra at være et nedslidt boligområde er bebyggelsen blevet et område man vælger til og ikke fra. Status er ændret og bebyggelsen er blevet et attraktivt boligområde, hvor beboerne sætter en ære i at holde deres semioffentlige forhaver.

Samarbejde
Arbejdet med planlægning af renoveringen blev påbegyndt i august 2010. Første bygherremøde afholdtes 17. 01.2011. Der afholdtes omtrent 70 byggeudvalgsmøder. Der var således en livlig deltagelse fra beboernes side. Dispositioner fra rådgivers side er blevet diskuteret, forkastet, forbedret og godkendt. Beboernes forståelse for hele processen med projekteringen har været en forudsætning for deres forståelse for arbejdsopgaverne på byggepladsen.
Renoveringen var så gennemgribende, at beboerne ikke kunne bo i deres lejligheder under byggeriet. Boligselskabet var i stand til, at skaffe erstatningsboliger, både i kajerød Vænge og i andre af Birkebos bebyggelser.

Økonomi og værdiforøgelse
Det var naturligvis en forudsætning, at den fremtidige bebyggelse skulle være så vedligeholdelsesfri som muligt. Et eksempel herpå er, at altangange og trapper til altangangshusene blev udskiftet med nye og bredere altangange i højstyrkebeton og galv. Stål, hvor de tidligere havde været udført i træ. Her blev der også tænkt på brandsikkerheden. Indvendigt har de nye køkkener gjort sit til, at boligerne er blevet mere attråværdige.
Det var valgfrit om man ville have sit baderum renoveret. I begyndelsen af byggeriet var der ikke særlig tilslutning, men som byggeriet skred frem kom næsten alle med.
Energikrav og bæredygtighed
Kajerød Vænge lever op til kravene i BR 2010.

Udførelseskvalitet
Kajerød vænges byggeudvalg har været ind over alle beslutninger med hensyn til kvalitet, proces og tekniske løsninger. Der blev udført mock-ups og kigget på materialeprøver. Der var mange kritiske øjne på byggepladsen, men eftersom byggeriet skred frem, fandt både håndværkerne og beboerne en måde at leve sammen på. Det endelige resultat bar præg af beboernes deltagelse. Kvaliteten af byggeriet blev forbedret gennem byggeriet, idet der blev tilført yderligere midler, dette ikke mindst takket være beboerne.

Det fremgår af eksisterende bygningstegninger, at to af modernismens kendte navne, Peder Skole Overgaard og Knud Joos, var arkitekter på opgaven, og at Erik Hartoft-Nielsen, der havde et fremtrædende navn indenfor de nye byggemetoder, var ingeniør.

Omfang
Varmeisolering af gavle og facader (30 cm tykkelse mod før kun 5 cm!),
Tagudskiftning
Nye facadepartier med nye vinduer
Badeværelser, renoverede
Udskiftning af køkkener inkl. gulvbelægning (delvist)

Bidrag til omgivelser

Se venligt beskrivelse og eksempelværdi

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Birkebo, Afd. 1

Administration: Boligkontoret Danmark

Totalrådgiverfor det oprindelige renoveringsprojekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Ingeniør: COWI

Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen

Tilsyn: Kullegaard arkitekter

Beboerkoordinator og genhusningskonsulent: Børling rådgivning og formidling.

Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen.

Sted

Kajerød Vænge
3460 Birkerød

Fotos: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2