fbpx

Ildsjælenes haller

Jyllingehallerne

Se mere

Ildsjælenes haller

Jyllingehallerne

Læs projektets egen beskrivelse

ILDSJÆLENES HALLER
Jyllingehallerne er opbygget gennem 70érne af frivillige ildsjæle, der gennem etablering af datidens største byfester, de såkaldte Ålefester, fik rejst penge til den etapevise opbygning af hhv. store hal, lille hal og svømmehal. Jyllingehalkomplekset, som sidenhen fik tilført en multihal og et vægttræningscenter, er byens centrum for kultur- og fritidsliv.

Indstillingen af Ildsjælenes haller omhandler renoveringen af Jyllinge´s idrætshaller. Det samlede halkompleks nedbrændte for 70 % vedkommende i en storbrand i 2014. Branden kom kun otte måneder efter en anden katastrofe ramte lokalområdet; stormfloden Bodil. I tiden efter stormfloden var hallerne det naturlige samlingspunkt for både husvilde og de mange, der stillede sig til rådighed for at hjælpe. Det var også her, der blev holdt borgermøder om den aktuelle situation samt om de fremtidige digeprojekter, der skulle afværge nye katastrofer af lignende karakter.

Ved branden blev også idrætsforeningerne hjemløse. Medlemmerne var herefter nødt til at søge til de omkringliggende byer og det blev tydeligt hvad Jyllingehallerne betød for byens sammenhængskraft. Mange mistede ikke bare muligheden for at kunne dyrke deres sport indenfor overskuelig afstand, man mistede også de ugentlige møder med byens andre borgere på tværs af alder.

NYE HALLER GENREJSES AF ASKEN
Ildsjælene findes stadig i Jyllinge. Med samme handlekraft og beslutsomhed som dengang tilbage i 70érne, lykkedes det på kun 4 år, at få renoveringen fuldt finansieret, så hallerne kunne indvis i august 2018.

Hallernes bestyrelse gik foran med ønsket om et idrætscenter, der også kunne rumme kulturen. En workshop med alle 14 afdelinger af Jyllinge – Gundsømagle Idrætsforening, Jyllingehallernes bestyrelse, Jyllinge Skole samt lokalrådet afslørede, at brugerne ønskede sig et halkompleks, der i modsætning til tidligere, åbnede sig mod omverdenen. Jyllingehallerne fremstod før branden, som resultatet af årtiers knopskydning. Nu så man muligheden for at få et byggeri med et udadvendt og inviterende udtryk, samt en langt mere multianvendelig og fleksibel bygning, der kunne danne ramme om byens idræts- og kulturliv.

Ønsket var at hallerne blev genopført så hurtigt som overhovedet muligt, aht. idrætsforeningerne, der risikerede at miste medlemmer i genhusningsperioden. Samtidig afhang Jyllingehallernes økonomi af lejeindtægten. Der var derfor stort fokus på at renoveringen ikke afstedkom hverken en ny lokalplan eller et tillæg til lokalplanen, da dette ville have sat processen på pause i op til et år.

Overholdelse af gældende lokalplan betød at renoveringen af hallerne skulle foregå indenfor fodaftrykket af de til dels nedbrændte bygninger. De 30 % som ikke nedbrændte, skulle indarbejdes i en ny masterplan, der tilgodeså brugerønskerne om bl.a. større åbenhed og flere tilskuerpladser. En høj kælder samt Vægttræningscentrets hjørnebygning var sammen med svømmehallen og store hals fundament og terrændæk udgangspunktet for renoveringen.

INDBYGGET HYLDEST TIL DE LOKALE ILDSJÆLE
Det nye bygningsudtryk tager udgangspunkt i byens oprindelige identitet som fiskerby og er en hyldest til de lokale ildsjæle, der med kreativt og økonomisk overskud fra afholdelse af Ålefester tilbage i 70érne, fik bygget byens oprindelige haller. Med inspiration fra åleruser og fiskekasser fremstår foyerområdet som et overdækket byrum indrammet af solafskærmende strækmetal og træbeklædte opholdszoner, der åbner op mod en ny kommunalt finansieret bydelsplads samt aktivitetspark. Foyerdelen, som blev støttet af A. P. Møller Fonden, har indbyggede siddetrapper og en scene, der bruges ved foredrag og musikarrangementer uafhængigt af sportsaktiviteterne.

Branden og den efterfølgende renovering af Jyllingehallerne har resulteret i et tidssvarende halkompleks, der er meget bevidst om den arv, der bygges videre på, samt ikke mindst den kontekst man er placeret i; hallerne ligger på kanten af den gamle fiskerlandsby og som nabo til landsbykirken og den gamle landsbyskole. Af samme årsag er der arbejdet med nedskalering og tilpasning til omgivelserne. Den store hal syner knap så høj, fordi den er omgivet af lavere bygninger hele vejen rundt og de lange facader er brudt af tagterrasser, der opdeler facaderne i mindre volumener. Lodrette lister binder visuelt hele komplekset sammen med den udtryksfulde foyers træpartier.

Værdiforøgelsen findes i, at man har fået et moderne idræts- og kulturkompleks, der har flere knapper at trykke på end tidligere. Det betyder helt praktisk, at man nu kan afholde arrangementer med plads til 400 tilskuere, hvor man før havde plads til maksimalt 50. Caféen har fået et moderne produktionskøkken, der muliggør levering ud af huset og derfor gør forpagtningen mere attraktiv. Der kan afholdes flere samtidige arrangementer i halkomplekset hvilket øger indtjeningsgrundlaget for Jyllingehallerne.

Ildsjælenes haller handler om at genanvende og indbygge historien bag Jyllingehallerne i bygningens udtryk. Det handler om at ombygge og integrere eksisterende funktioner i et nyt layout indenfor det gamle fodaftryk og det handler om at hylde ildsjæle, sports- og kulturudøvere og den sammenhængskraft de skaber i et relativt lille bysamfund. Det er historien om at ”sammen kan vi”!

Brugskvalitet

Se ovenover i "Beskrivelse".

Parter bag projektet

Bygherre: Foreningen Jyllingehallerne
Arkitekt: Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur ApS
Ingeniører: Stokvad rådg. Ing. A/S, PP Consult A/S (Stål), Steensen & Warming A/S (Installationer)
Landskabsarkitekt: Masu Planning APS

Yderligere information om projektet

www.corneliusvoge.dk

Sted

Planetvej 35
4040 Jyllinge

Fotos: Cornelius Vöge

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Øvrige

Areal

5.001-20.000m2