fbpx
Se mere

Jens Warmingsvej

Læs projektets egen beskrivelse

Jens Warmingsvej er en dejlig almen bebyggelse centralt placeret på Amager. Bebyggelsen bestod før renoveringen oprindeligt af 62 et-plans murede rækkehuse med flade tage opført i 1962. Udover at renovere de oprindelige boliger blev der opført 40 nye boliger i afdelingen. De er bygget som tagboliger og gavlboliger på nogle af husrækkerne og derudover er der opført en ny række med to-plansboliger.

Renoveringen er udført som en helhedsplan, der involverer nybyggeri. Fokus har været at få skabt variation i boligtyperne, så området bliver attraktivt for forskellige målgrupper. Det har givet afdelingen et samlet kvalitetsløft at gennemføre helhedsplanen, hvor de eksisterende familieboliger er blevet gennemgribende renoveret, friarealerne er opgraderet og der er opført nye boligtyper, hvorved bolig-udbuddet til kommende beboere udvides med flere typer og størrelser.

I renoveringen er nedslidte bygningsdele fjernet og genopbygget, herunder klima-skærm og tekniske installationer. Bebyggelsesstrukturen er i helhedsplanen tænkt som en bølgebevægelse, hvor der bygges 1. sal på hver anden blok og bygges til i enden på næsten hver anden blok. Dette giver en varieret bebyggelse, som tillader dagslys at komme ned mellem husene. Der er fastholdt kontraster mellem de forskellige boligtyper.

Et sigte med projektet har været at fastholde og understøtte den gode stemning og atmosfære, der allerede var i bebyggelsen. Den blandede beboersammensætning betyder meget for fællesskabet. Som et resultat af renoveringen kan en del af bebyggelsens ældre beboere blive boende i længere tid end tidligere, da en del af de nye boligtyper er tilgængelige og ældreegnede.

Der har været et godt samarbejde med de eksisterende beboere via et nedsat byggeudvalg, som har medvirket til en aktiv proces og løbende holdt godt øje med både rådgiverne og de udførende parter. Der har fra beboerne været fokus på at fastholde deres boliger som velkendte rammer med samme antal værelser som oprindeligt. På Jens Warmingsvej er der eksempler på beboere, som har boet i bebyggelsen fra dens opførelse og op til 3. generation.

Blik for brugerne

62 eksisterende rækkehuse er efterisoleret på facader og i terrændæk. Tagkonstruktionen er udskiftet til et nyt velisoleret tag, eller dæk mod 1. sal. Der er nye vinduer og ventilationsanlæg. De 40 nye boliger er opført i lavenergiklasse 2015.

Brugskvalitet

De eksisterende beboere har fået en fornyet bolig med velkendt indretning og placering med brugsret til egne haver i stueplan. Der er skabt tilgængelighed med niveaufri adgang i 30 stueplansboliger, som giver mulighed for beboere med nedsat funktionsevne.

Bidrag til omgivelser

Det nedslidte område på hjørnet af Englandsvej og Vejlands Allé har med renoveringen af boligerne fået et markant arkitektonisk løft. Friarealerne omkring boligerne er renoveret med ny beplantning, lege- og opholdsområder, hvilket er med til at skabe en positiv helhedsfølelse af bebyggelsen.

Eksempelværdi

Renoveringen har sammen med nybyggeriet givet bebyggelsen et komplet ansigtsløft. Det beskedne udtryk, som var gemt bag havemure, er nu skiftet ud med et moderne figurativt udtryk med variation i højde og længde på blokkene. Ligeledes rummer bebyggelsen nu flere boligtyper og – størrelser til glæde for både nuværende og kommende beboere.

Solidt samarbejde

Projektet er et fint resultat af et aktivt samarbejde med de mange parter i et støttet alment projekt. Samarbejdet startede i 2008 og har været udfordret af en lang proces, nedslidt bebyggelse, høje ambitioner og byggetekniske udfordringer i udførelsen, men kom i mål på en god og tilfredsstillende måde.

Økonomi og værdiforøgelse

De 62 eksisterende rækkehuse har opnået en betydelig energibesparelse. De 40 nye boliger er opført i lavenergiklasse 2015. Renovering kombineret med nybyggeri giver en værdiforøgelse i forhold til flere og mere attraktive lejemål.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Hjem administreret af FA09
Totalrådgiver, Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter
Ingeniør: Wissenberg A/S
Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel PLAN + LANDSKAB
Udførende hovedentreprenør: Adserballe & Knudsen A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bs-hjem.dk/afdelinger/jens-warmingsvej/

Sted

Jens Warmingsvej
2300 København S.

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2