fbpx

Daghjem i Tårnby

Tidligere retsbygning

Se mere

Daghjem i Tårnby

Tidligere retsbygning

Læs projektets egen beskrivelse

Tårnby retsbygning er oprindeligt tegnet af Dorte Mandrup-Poulsen og Niels Fuglsang og opført i 1999. Bygningen ophørte med at være retsbygning i 2007. Tårnby Kommune købte bygningen i 2014 og besluttede at anvende den til at samle daghjemsfunktionerne fra de lokale plejehjem. Bygningen havde stået ubrugt i et par år og trængte til almindeligt vedligehold og havde tilgroede gårdhaver.

Arkitekten var fra starten bevidst om, at der her var tale om et specielt hus og en ikke helt almindelig renoveringsopgave. Opgaven blev grebet an med en grundig analyse af den eksisterende bygning og brugernes krav til rum, funktioner og størrelser. Det stod hurtigt klart, at ikke alle ønsker kunne opfyldes for den afsatte økonomi, og uden at ændre bygningen så meget, at dens oprindelige ide ville gå tabt. Derfor er der arbejdet grundigt med at forstå bygningens rummeligheder og omsætte dem direkte til fremtidig brugsværdi.

Arkitekturen i huset er markant og byder på mange kontraster og sanseoplevelser i rum og materialer, som fint understøtter stimulering af de ældres sanser. Der er store, høje, lyse rum til fællesaktiviteter, spisning og fordeling. Der er mindre, lukkede rum til stille funktioner. De tidligere retssale er indrettet til spiserum og træningsrum, en del af de tidligere kontorer er indrettet til opdelte aktiviteter, anretter-køkken, hvilerum, toiletter mm. Alle borgerrettede funktioner er placeret i stueetagen hvor der er fuld tilgængelighed for kørestols- og rollatorbrugere. Supplerende borgerfunktioner er placeret på 1. sal, hvor der er adgang via elevator og trapper. Tre ud af fire udvendige gårdrum var tidligere lukkede og kun til at kigge ud på. De er nu tilgængelige og en del af daghjemmets opholds- og bevægelsestilbud. Gårdrummene er indrettet med belagte permeable flader, der fungerer som ”øer” midt i det grønne. Der er valgt en beplantning af høje græsser i højbede af jern. Det mindste og nordvendte gårdrum er fastholdt som et utilgængeligt grønt udsigtsrum.

Blik for brugerne

Forbedring af indeklima og tilføjelse af ny teknik er elegant integreret i bygningens logik. Der er tilføjet ekstra solafskærmning, akustisk regulering på lofter og vægfelter samt et nyt ventilationsanlæg til køkken skjult i gårdrum.

Brugskvalitet

Bygningen fungerer fint med brugbare og fleksible rum, selvom kompromiser blev indgået. Træning foregår også ved ture på trapper og gangbroer rundt i huset. Garderobe og rollatoropbevaring direkte i den åbne foyer blev også tidsbesparende for personalet.

Bidrag til omgivelser

Tårnby Kommune har samlet daghjemsfunktionen på en central offentlig placering. I løbet af ugen færdes 200 ældre i og ved daghjemmet, som dagligt er normeret til 72 borgere. Det skaber liv og samspil mellem unge og gamle at færdes i samme område.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på en vellykket konvertering af en nyere markant bygning til en helt anderledes funktion. Renoveringen er udført med respekt for bygningens oprindelige funktion og med indlevelse i brugernes specifikke behov.

Solidt samarbejde

Brugersamarbejdet har været unikt og vist at åbenhed og god dialog kan føre til et endnu bedre resultat end det, man på forhånd havde forestillet sig. Præsentation af skitseforslaget foregik 1:1 i bygningen som en rummelig gennemgang for byggeudvalget.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen viser en mangfoldighed i bygningens anvendelsesmuligheder. Ændringerne er nænsomme og med mulighed for at føre tilbage til oprindeligt udtryk. Der er udført få nye åbninger i tunge vægge ellers er det fjernede og det tilføjede lette vægge.

Udførelseskvalitet

Renoveringen er udført med blik for detaljer, bevaring og genbrug af eksisterende materialer. Egetræsgulv er taget op, hvor der skulle være wc og genlagt i niche ved retssal, som nu er spiserum. Betonklinker er taget op og genlagt i nye døråbninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Tårnby Kommune
Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel Arkitekter
Ingeniør: Dominia Rådgivende ingeniører
Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel Plan+Landskab
Udførende hovedentreprenør: Ekberg Nielsen

Yderligere information om projektet

http://www.mangornagel.dk/projekter/sundhed/daghjemmet-blaklokkevej

Sted

Blåklokkevej 4
2770 Kastrup

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2