fbpx

Irma-karréen

Begrundelse for nominering

Når man en solskinsmorgen kommer til Irma-karréen fra Dronning Louises Bro i København, fremstår bebyggelsen som en smuk klassisk københavnerkarré. En kompakt, høj bebyggelsesgrad, 6 etager høje facader med en sikker, taktfast rytme.

Et nøjere eftersyn på klods hold afslører en oplevelsesrig karré med nye velbelyste opholdsarealer under etablering og spændende erhverv i stueetagen. Her er der et fint udvalg af barer, restauranter, cafeer og små butikker som sælger lammeskind og antikviteter. Adgang til funktionerne sker fra gården og nogle af portene, der er blevet indrettet som bymæssige entréer med ramper for bevægelseshæmmede og indgang til restauranterne. Det giver mulighed for en optimal udnyttelse af det udvidede fortov mod søerne til emanciperet, bymæssig posering og opholdsareal med borde og stole til restauranterne.

En anden variant for udnyttelse af portene ses inde i gårdrummet hvor netværkscafeen og restauranten Gran Torino, ved at lukke eksisterende porte med store glaspartier, etablerer en oplevelsesrig voluminøs hall og et hot spot med et indlevet udvalg af alkoholiske drikke.

Omorganiseringen af Irma-karréen har været en udfordrende kompleks opgave som Aberdeen Asset Management fortjener ros for at have lagt ryg til. Etablering af nye parkeringspladser i kvarteret skulle erstatte de 17 parkeringsplader som forsvandt, da fortovet mod søerne blev udvidet, og i det kompakte, fortættede renoverede gårdrum skulle der etableres parkeringspladser til erhvervet. Men ikke nok med det. I det omfang, at nye funktioner og erhverv i karréens stueetage og øvrige etager førte til en minimering af antallet af lejligheder, er der i et samarbejde med Københavns Kommune etableret erstatningsboliger i kvarteret.

Samlet vurderet har bygherrens mod til en begavet omdisponering af karréen, med nye opholdsarealer, en vellykket hul udfyldning og nye udadvendte butiks- og erhvervsarealer, fungeret som en potent vitaminindsprøjtning. Med et trygt og blomstrende byliv til glæde for kvarterets beboere og butikker som resultat.

Energi og bæredygtighed har ikke haft den højeste prioritet, men der er etableret affaldssug og sortering af affald. Endvidere er der ved ny indretning af lokaler lagt vægt på at genbruge de eksisterende overflader samt spare energi, hvor det er muligt med nye tekniske installationer, nye vinduer og glaspartier.

Madklubbens stilsikre indretning af restauranter med en oplevelsesrig global spændvidde samt tegnestuen Aarstiderne Arkitekters begavede disponering af karréen og deres tolkning af samspillet mellem nyt og gammelt er et overbevisende arkitektonisk tilskud til kvarteret. Som noget særligt skal Aarstiderne Arkitekters tegnestue fremhæves. Her opnås der med en sikker beherskelse af mødet mellem nyt og gammelt, usentimentale synlige installationer, skarpt skårne nye trapper og gennemarbejdede elegante detaljer en afslappet, frigjort stemning som på en livgivende måde bryder med begrebet PLEJER og den søvndyssende mainstream som kendetegner en god del af vor tids mekaniske renovering.

Irma-karréen er samlet vurderet et begavet bud på en kompleks omorganisering af en karré. Endvidere er det tydeligt, at det med en indlevet funktionel, arkitektonisk håndtering af samspillet mellem bygning og byrum er muligt at skabe et inviterende bymæssigt miljø med noget på hjerte.

Læs projektets egen beskrivelse

Irma-karréen består af en renovering og revitalisering af en hel karrée på indre Nørrebro – lige ved søerne i København. Dele af den gamle karré stammer helt tilbage fra 1871 og det var herfra, at supermarkeds-kæden Irma startede op med lagerhaller og havde deres hovedkontor. Renoveringen har givet helt nyt gadeliv og trivsel til indre Nørrebro og adresse til en bred vifte af nye restauranter, caféer og små virksomheder. Irma-karréen et godt eksempel på, at en symbiose mellem små-erhverv og borgere kan lykkes i byen. Renoveringen har været nænsom og vi har inddraget både brugere og borgere. Derfor fik de bærende elementer lov til at bestå. Alle lejligheder – i alt cirka 3.000 kvm.- er blevet total-renoverede. Årstiderne Arkitekter har selv kontor i to plan i karreen.
FAKTA
• 22.066 m2 fordelt på 5 etager og et grundareal på 6.600 m2
• Seks lejemål på i alt knap 1.800 m2 – hovedsageligt med front mod søen – er i dag udlejet til restauranter
• I alt 129 lejligheder bliver renoveret. Endvidere er opført og bygget 8 nye lejligheder i en in-fill

Parter bag projektet

Bygherre: Aberdeen Asset Management
Rådgiver/Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Udførende: Kompleet og HK Entreprise

Sted

Sortedams Dosseringen
2200 København N

Nomineret 2015

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2