fbpx

DOK5000

Odense Havn

Begrundelse for nominering

DOK 5000, der er lokaliseret på Odense Havn, indgår som en del af en gruppe vejrbidte gamle sammenbyggede lager- og industribygninger med stor fortælleværdi fra 1916. Umiddelbart fremstår DOK 5000 en råkold, blæsende gråvejrsdag ikke som et toptunet bymæssigt Hot Spot. Den opfattelse bliver der lavet om på efter et nøjere studium af renoveringens enestående lokaler med højt til loftet.

Olav de Linde, der står som en markant bannerfører for områdets transformation, fortjener ros for sit mod til at løbe en økonomisk risiko og sin kompromisløse vilje til at gennemføre renoveringen med en høj kvalitet. Men ikke nok med det. Med den aktive inddragelse af kulturens ildsjæle indgår kulturen med sine historier og fortællinger strategisk som en løftestang for en dybtgående omdannelse, der skal fremme et trygt og blomstrende byliv.

Omdannelsen af det gamle korntørringsanlæg til et inviterende, åbent og fleksibelt mødested med koncerter, messer, konferencer, produktlanceringer, udstillinger, teaterforestillinger og danmarksmesterskabet i tarteletspisning har været en stor udfordring. Det indebar brandsikring, store ændringer af taget og den bærende stålkonstruktion samt nye flugtveje.

Renoveringens bæredygtighed er opnået ved udstrakt genbrug af materialer. De nye murede partier er opført med de mængder af genbrugte mursten, og taget er gennemgribende repareret og forstærket med 80 m3 træ fra et nedrevet ældre bygningskompleks i Aalborg. Taget er isoleret udvendigt med 300 mm og facaderne er med etableringen af en ny sokkel og en skalmur efterisoleret indvendigt. Brandsikring er etableret med røgventilation og automatisk brandalarmering.

Indretningen af DOK 5000 svinger, hvad angår rumlig funktionalitet og arkitektur, fra det jævne til det sublime. Den mindste lagerhal med den indskudte boks, som rummer toiletterne må se sig overgået af den store hals’ enestående arkitektur. Det grandiose rum med det smukke rytterlys og den bærende konstruktions oplevelsesrige stoflige materialitet skiller sig , ud som noget ud over det sædvanlige, både hvad angår æstetik og funktionel fleksibel rumlighed. Her er der skabt en scene hvor alene fantasien sætter grænsen for pirrende eksperimenter med funktion, form og indhold.

Den renoverede lagerbygning er en succes. Det ses i interessen for at holde oplæg om bygningens historie og en udlejningsprocent, som er stigende. DOK 5000 er et fint eksempel på, hvordan kombinationen af kultur og mødet mellem nyt og gammelt kan fungere som en slagkraftig cocktail, der kan generere nyt byliv med plads og rummelighed.

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er beliggende på Odense Havn i en samlet bebyggelse fra 1916 bestående af en række ældre sammenbyggede ejendomme ud mod henholdsvis Havnegade 18-20, Helsingborggade samt Sverigesgade 5, hvor renoveringen af sidstnævnte, ”Odense ny Silopakhus”, tidligere er præmieret for ”godt og smukt byggeri”.

DOK5000 som projektet kaldes, er et inspirerende og anderledes mødested, der består af elementer som enkeltvist eller samlet skaber interessante muligheder for div. arrangementer, fx konferencer, koncerter, messer, produktlanceringer, udstillinger, teater til livets store fester og meget mere. Stedet er skabt i et tæt samarbejde med indehaveren, den visionære ildsjæl og skuespiller Anders Nyborg.
Se her www.dok5000.nu

DOK5000 består fysisk og primært af 2 sammenbyggede lagerhaller i én etage i Havnegade 20. Bygningsafsnittet er opført med betongulv, murede ydervægge og saddeltag med tagpapdækning. Langs kip i begge lagerhaller er udført en gennemgående lyreagtig opbygning, hvor taget er løftet, heri er der af hensyn til kornoplagringen monteret oplukkelige udluftningsvinduer.

Ombygningen er foretaget i 2012-13, hvor tagkonstruktionen blev totalrenoveret. Taget er isoleret udvendigt, udført med listetækning/tagpap. Bærende trækonstruktioner, gitterdragere, bjælker og spær er bibeholdt. Tagkonstruktionen er forstærket med trækbånd, stålsøjler samt nye fundamenter. Nye vinduer med motoropluk er monteret i den lyreagtige konstruktion, og alt træ er via sandblæsning rengjort.
Facaderne er renoveret og der er etableret helt nye dørpartier i overensstemmelse med de ligeledes omdannede porthuller. Frontkvisten mod Helsingborggade er omdisponeret til nyt hovedindgangsparti med facade primært i glas.

Alle facader er isoleret indvendigt, og der er opmuret ny indvendig facademur af genanvendte sten, delvist fra ejendommen. Endelig er der Installeret ABA-anlæg, udført en række servicefunktioner som toiletkerner og forberedt for installation af anretterkøkken.

Parter bag projektet

Ingeniør: Grontmij A/S
Arkitekt: Byggeselskab Olav de Linde
Kloak/Jord: Lonico ApS
Råhus/Murer: Hansson & Knudsen A/S
Nedbrydning mv: Midtfyns Totalservice
Tømrer: Mogens Knudsen Langeskov A/S
Tagdækning: Bakke

Yderligere information om projektet

http://www.olavdelinde.dk/dok5000

Sted

Havnegade 20
5000 Odense C

Nomineret 2015

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2