fbpx

DTU SKYLAB

Begrundelse for nominering

Der var store forventninger til besøget hos DTU i Kongens Lyngby. Sådan må det være, når en gammel ombygget industrihal med sit nye indhold og arkitektoniske dynamik spiller op til dans med den hæderkronede universitetscampus aksefaste harmoni og stringente disciplin à la den spanske rideskole i Wien.

DTU Skylab var oprindeligt en funktionstømt rektangulær maskinhal beklædt med usexede mørke gråblå trapezplader. Langt fra ingeniørkunsten, som vi kender den, med imponerende skaberglæde og potent eksperimenterende formgivning

Den tilstand er der godt og grundigt lavet om på, efter at DTU’s ledelse besluttede sig for at anvende hallen til et udadvendt, inviterende Skylab. Visionen for projektet var, at DTU rækker ud mod verden, er synlige og samarbejder med erhvervslivet.

De studerende deltog sammen med rådgiverne og ledelsen i udarbejdelsen af Skylabs program. Her blev visionen om tværfaglighed, synlighed og samarbejde med erhvervslivet omsat i centrale krav til bygningen for at fremme transparens, fleksibilitet og plads til at fejle samt fungere som ledetråde for den funktionelle og arkitektoniske disponering.

Bygningen er beliggende lidt uden for centerlinjen af Campus, hvilket oprindeligt skabte bekymring hos bygherre og brugere. En bekymring, der hurtigt blev gjort til skamme. Stedets energiske tiltrækningskraft har skabt en større bredde i hele Campus-bebyggelsen, hvor bygning 373A i den grad er kommet på verdenskortet.

Da Nomineringsudvalget besøgte Skylab stod bygningen på glødende pæle. Det centrale dobbelthøje rum summede af aktivitet, udveksling af synspunkter og videndeling. Det var tydeligt, at etableringen af Skylab var en mega succes. Så stor at alle estimater for antallet af besøgende er sprængt med et besøgstal på 6000 studerende om måneden. Det er en værdiforøgelse af format.

Energikrav og bæredygtighed har haft et mindre fokus under renoveringen, hvor nye vinduer, ny ventilation med varme genindvinding og ny LED belysning vurderes til at give et fald i energiforbruget på 32%.

Den arkitektoniske, funktionelle disponering opnår på en overbevisende måde at sætte den gamle industrihals rumlige potentiale i spil. Store åbninger i etagedækkene, en dristig, nedhængt skybox og transparens i form af store glaspartier giver oplevelsesrige kig til værksteder, mødelokaler og det store auditorium. Bearbejdningen af facaden med nye varierede vindueshuller giver om dagen et oplevelsesrigt lysindtag og fungerer om aftenen, når det bliver mørkt, som et tiltrækkende fixpunkt. Men ikke nok med det. En bevidst satsning på fleksibilitet åbner for en multianvendelig udnyttelse af bygningen.

DTU Sky lab er et fornemt eksempel på, hvordan en visionær bygherre i samarbejde med de studerende og rådgiverne kan gøre en udslidt bygning til et symbol på fanden i voldsk gå-på-mod og en livgivende eksperimenterende praksis.

Læs projektets egen beskrivelse

Intro:
Innovation er en kontaktsport. Den finder sted, når mennesker mødes. Ny viden og
innovative ideer er svære at komme i nærheden af, hvis man bliver inden døre i sit eget lille kontor. Kreativiteten skal næres, og føden er mødet med det anderledes, der kan rykke ved vante tankegange. Adfærd er i centrum. Innovation er situeret og rum, der animerer til mødet med andre mennesker, er selve udgangspunktet for forandring og udvikling. Hvis man vender rækkefølgen på hovedet og starter med relationer og det rumlige og benytter metodiske greb og værktøjer, vi kender og ved virker mht. at skabe gode omgivelser for mennesker, kan vi understøtte et
nødvendigt paradigmeskifte i innovations-udviklingen.

DTU SKYLAB er et tværfagligt innovationsmiljø, en platform for entreprenørskab, konferencer og undervisning såvel som start-up events, bootcamps og talentforløb – på tværs af universitet, by og virksomheder.

DTU SKYLAB er etableret i en nedslidt uopvarmet værkstedshal fra start 70’erne. Bygningen har i transformationsprocessen undergået et funktionsskifte til nu at være et spirende innovationsmiljø, der inviterer til fællesskab og fagligt og socialt samarbejde. Omdannelsen af bygningen tager afsæt i respekt for de eksisterende kvaliteter og arkitektoniske værdier og er sket i løbende dialog med husets brugere – blandt andet er husets bølgede facade, den dobbelthøje værkstedshal og den indvendige struktur med betonsøjler og kranbaner bevaret som et arkitektonisk signatur. Dialogprocessen formulerede et stort behov for transparens på tværs af funktioner og aktiviteter – og det i en bygning, hvis program favner et bredt spektre af funktioner: Fra tunge værksteder til arbejdspladser og møde-, og konferencefaciliteter. Gennem den tætte dialog er det sikret, at huset i dag er lige det – og meget mere – end nogen havde turdet forestille sig.

Se også:
DTU SKYLAB: Med Himlen som Overligger

Parter bag projektet

Bygherre: DTU CAS
Arkitekt: JUUL FROST ARKITEKTER
Ingeniør: Alectia
Belysning: Lightscapes

Yderligere information om projektet

http://www.juulfrost.dk/projekter/220/#1

Sted

Diplomvej, building 373 s
2800 Kgs. Lyngby

Nomineret 2015

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2