DTU SKYLAB

Nomineret 2015

Realiseret

2014

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Intro:
Innovation er en kontaktsport. Den finder sted, når mennesker mødes. Ny viden og
innovative ideer er svære at komme i nærheden af, hvis man bliver inden døre i sit eget lille kontor. Kreativiteten skal næres, og føden er mødet med det anderledes, der kan rykke ved vante tankegange. Adfærd er i centrum. Innovation er situeret og rum, der animerer til mødet med andre mennesker, er selve udgangspunktet for forandring og udvikling. Hvis man vender rækkefølgen på hovedet og starter med relationer og det rumlige og benytter metodiske greb og værktøjer, vi kender og ved virker mht. at skabe gode omgivelser for mennesker, kan vi understøtte et
nødvendigt paradigmeskifte i innovations-udviklingen.

DTU SKYLAB er et tværfagligt innovationsmiljø, en platform for entreprenørskab, konferencer og undervisning såvel som start-up events, bootcamps og talentforløb – på tværs af universitet, by og virksomheder.

DTU SKYLAB er etableret i en nedslidt uopvarmet værkstedshal fra start 70’erne. Bygningen har i transformationsprocessen undergået et funktionsskifte til nu at være et spirende innovationsmiljø, der inviterer til fællesskab og fagligt og socialt samarbejde. Omdannelsen af bygningen tager afsæt i respekt for de eksisterende kvaliteter og arkitektoniske værdier og er sket i løbende dialog med husets brugere – blandt andet er husets bølgede facade, den dobbelthøje værkstedshal og den indvendige struktur med betonsøjler og kranbaner bevaret som et arkitektonisk signatur. Dialogprocessen formulerede et stort behov for transparens på tværs af funktioner og aktiviteter – og det i en bygning, hvis program favner et bredt spektre af funktioner: Fra tunge værksteder til arbejdspladser og møde-, og konferencefaciliteter. Gennem den tætte dialog er det sikret, at huset i dag er lige det – og meget mere – end nogen havde turdet forestille sig.

Se også:
DTU SKYLAB: Med Himlen som Overligger

Yderligere information om projektet

http://www.juulfrost.dk/projekter/220/#1

DTU SKYLAB: Med Himlen som Overligger (pdf)

Sted

Diplomvej, building 373 s
2800 Kgs. Lyngby