fbpx

Hvidovre Sundshedshus

Totalombygning af gamnmelt posthus til moderne sundhedshus

Se mere

Hvidovre Sundshedshus

Totalombygning af gamnmelt posthus til moderne sundhedshus

Læs projektets egen beskrivelse

Det gamle udslidte posthus på Hvidovrevej 272 henlå tomt i mange før, før ejendommen under en totalentreprise, blev ombygget og indrettet til et samlet område for sundhed for borgerne i Hvidovre Kommune. Borgerne får i det samme hus genoptrænings-, sygepleje- og sundhedsrådgivning.

Akustik og lydisolering har været højt prioriteret i den nye indretning, af hensyn til samtalerum, behandlere, kontoransatte og
borgere. Der er indbygget specielle akustikplader ind i gipsvæggene. Alle glasvægge i bygningen er af lydglas, eller brandglas med lydglas. Indeklima har generelt været særligt højt prioriteret.

I forbindelse med totalentreprisen er der lavet en ny gennemgående lysskakt til stueetagen, flere nye og større vinduespartier, og ved den sydvendte gavl er terrænet sænket, så en udendørs genoptræningsplads ligger i niveau med nyindrettede træningssale i kælderen.

Der er etableret fem træningssale, et storrumskontor og flere specialindrettede rum med bambusgulve, Troldtekt lofter med integreret lysarmaturer og diffus indblæsning af ventilation. Udvalgte gulve og vægge er udført med lydabsorberende materialer.

Dræn-, afløbs-, vand-, el-, varme- og ventilationsinstallationer er udskiftet i huset. Hele huset er CTS-styret for at opnå et optimalt forbrug. I forbindelse med ombygningen er der udført miljø-sanering for PCB, bly og skimmelsvamp.

Entreprisen er udført under en stram tidsplan og der har indgået mange underentreprenører på sagen.
Bygherre har været meget tilfreds med byggeprocessen og er glad for det nye sundhedshus.

Bidrag til omgivelser

Hvidovre Kommunes centre for Sundhed, Forebyggelse, Genoptræningen og Sygeplejeklinikken er flyttet sammen i helt nye rammer i det tidligere posthus på Hvidovrevej 272. Det betyder at der på hjørne et Hvidovrevej 272 og Høvedstensvej nu er et område med byliv, der tidligere lå øde hen. Huset er blevet renoveret og ombygget, så det nu fremstår som et moderne sundhedscenter med alt, hvad der til hører – træningssale, træningskøkken, samtale- og behandlingsrum, caféområder, reception, undervisningslokaler, kontorer, handicaptoiletter, omklædnings- og badefaciliteter til både borgere og medarbejdere. Der er også arbejdet både med lyd- og lysforhold, så bygningen er rar at opholde sig i.

Parter bag projektet

Bygherre: Hvidovre Kommune
Arkitekt: Nordic. Office of Architecture
Rådgiver: Orbicon A/S

Yderligere information om projektet

https://nordicarch.com/project/hvidovre-health-centre

Sted

Hvidovrevej 272
2650 Hvidovre

Fotos: Øens Murerfirma A/S

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2