fbpx

Renovering af erhvervsejendom

Et af de mest moderne bilhuse i Nordeuropa

Se mere

Renovering af erhvervsejendom

Et af de mest moderne bilhuse i Nordeuropa

Læs projektets egen beskrivelse

Ejner Hessel drev i forvejen naboejendommen med salg og service af Mercedes, Renault og Dacia. Man ønskede at udvide med en ny afdeling med salg og service af Mercedes.

Det eksisterende bilhus stod også foran en opdatering af bygninger og teknik.

Vi overvejede nybyggeri vs. køb af naboejendommen som blev til salg.

Valget blev at udvide med køb af naboejendom.

Blik for brugerne

Ejendommen kunne ombygges til formålet uden at gå på kompromis med funktionalitet, drift og energi såvel som arkitektur. Ejendommen er komplet energirenoveret. Facader, vinduer, porte, tag, ovenlys. El, belysning, varme samt ventilation i nyeste udførelse. Udvendige belægninger og belysning er fornyet. Bæredygtigt at genanvende bygningen af betonelementer.

Brugskvalitet

Indretningen er blevet lys og venlig. For kunder og ikke mindst for personalet. Såvel i værksted som ”ved skriveborde”. Straks man træder indenfor, har man overblik over husets forskellige afdelinger. Som noget nyt er der en 5m høj og ca 30 m lang glasvæg der adskiller ankomstareal (med indskrivning og udstilling) og værksted. Man ser indskrivningen og man ser dagslys og grønt fra en gårdhave mod nord og skråt for ser man den nye udstilling. Dette giver en åbenhed, som er i tråd med Ejner Hessels forretningsmodel/filosofi.

Bidrag til omgivelser

Ud over at renoveringen har bidraget til forskønnelse af området langs en meget trafikeret indfaldsvej til Aarhus, har bygningen bidraget til nye oplevelser for byen på en for bygherre overraskende måde. Hessel får så mange forespørgsler på muligheden for at afholde events i udstillingsbygningen, at man desværre er nød til at begrænse omfanget. Det være sig anmodning om afholdelse af modeshows, erhvervsklubber og netværksorganisationer som afholdelse af generalforsamlinger for firmaer i kundekredsen.

Eksempelværdi

Udfordringen var at ændre lagerbygningernes til den nye anvendelse. Bygningen skulle i princippet endevendes rent funktionelt. Beliggenheden langs den trafikerede Viborgvej hvor man naturligt ville placere udstillingsbygningen lå modsat adgangssiden til ejendommen. Løsningen blev at lave ny glasfacade og indgangsparti lige i synslinien når kunder tilkører ejendommen. Hallerne og kontorbygningen blev kædet sammen med et 1.300 m² stor tag/overdækket areal hen over de to hovedbygninger. Dette begrundet med genkendelighed for kunder samt funktionelt. At påpege at bygningen er en typisk betonelement bygning/montagebyggeri. Måske den mest udbredte form for bygninger til erhverv (produktion og kontorhuse). Højkonjunkturen i 1970-erne satte skub i massefabrikation af byggelementer og montagebyggeri. Såvel boligbyggeri som erhvervsejendomme. Metoden anvendes stadig i stor udstrækning, ”kun” ændret efter krav om mindre energiforbrug, ie. tykkere elementer. Der ligger således ”beton-bygninger” i alle industrikvarterer. Og mange ældre bygninger på de gode beliggenheder, som trænger til renovering.

Solidt samarbejde

Samarbejdet mellem byggesagens parter har været eksemplarisk. Christoffersen Arkitekter har været rådgiver for Hessel i flere år, og kender bygherrens behov og firma, hvilket er til stor gavn for effektiviteten og ikke mindst de personlige relationer i hverdagen; såvel professionelt som på det personlige plan. Når bygherrens behov har fundet sin bygningsmæssige form i skitseprojektet, har arkitekten ansøgt byggetilladelse. På dette tidspunkt tager hovedentreprenøren en mere aktiv rolle og styrer projekteringen af bygningerne med arkitekten på sidelinien. Hovedentreprenøren er igen en fast samarbejdspartner. Et samarbejde baseret på gensidig tillid og forståelse, som befordrer et hurtigt og effektivt byggeri. Til gavn for såvel byggeomkostninger som for driften af Hessels igangværende forretning. Bygherre har selv stået for belægningsarbejder, facaderenovering, el og indv. gulve, samt selvfølgelig den meget omfattende tekniske indretning af værksteder osv. Samarbejdsformen med kendte aktører giver den enkelte håndværker, tekniker osv. et personligt forhold til byggeriet, som får alle til at yde deres bedste. Tak for godt arbejde og vi ses igen.

Økonomi og værdiforøgelse

Samlet set et bygningsanlæg af meget høj kvalitet og fuldt på højde med nybyggeri. Ovenikøbet med en meget væsentlig økonomisk besparelse sammenlignet med nybyggeri.

Udførelseskvalitet

Facader på haller er efterisoleret udvendigt og beklædt med stålplader i sinusprofil. Skruet på. Facader på administration og udstilling er efterisoleret og beklædt med Alucobond plane sandwichplader som er limet på, hvilket giver et udtryk af lethed og elegance, som modsvares af bilerne. Tage er efterisoleret udvendigt og med ny pap. Alle ovenlys er nye. Alle vinduer er energiruder og alu-profiler.

Parter bag projektet

Arkitekt: CHRISTOFFERSEN ARKITEKTER

Bygherre har selv stået for belægningsarbejder, facaderenovering, el og indv. gulve.

Teknikentreprisen EL:CON

Facadeentreprise Pro Montage

Hovedentreprenør KT Erhvervsbyg

Underentreprenører kan specificeres

Sted

Agerøvej 49
8381 Tilst

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2