fbpx

Holbergskolen

Renovering af bevaringsværdig københavnerskole fra 1953

Se mere

Holbergskolen

Renovering af bevaringsværdig københavnerskole fra 1953

Læs projektets egen beskrivelse

Holbergskolen i Emdrup ved København har gennemgået en omfattende forvandling. Det er sket med lige dele respekt for den oprindelige arkitektur og med en ambition om at skabe et flerfunktionelt og nutidigt læringsmiljø med inspirerende klasse- og faglokaler.

Skolen er med sine facader i røde mursten, sadeltag med tegl, snedkerdetaljer og høje håndværksmæssige kvalitet typisk for datidens københavnske skolebyggerier.

Den er opført i 1953 og tegnet af samme arkitekt, Carl H. Nimb, som i sin tid var med til at tegne Frederiksberg Rådhus. Det ses både i forhold til de overordnede arkitektoniske valg og de kvalitetsmaterialer, som blev anvendt.

Læs mere om projektet på: https://www.nsark.dk/projekt/holbergskolen

Eksempelværdi

Projektet har fra starten haft fokus på at gennemføre en nænsom renovering i materialer af tilsvarende høj kvalitet – og med respekt for den håndværksmæssige omhu, der er lagt i de oprindelige bygninger. Samtidig har teamet fra TRUST haft et ansvar for at bringe den bevaringsværdige københavnerskole sikkert ind i nutiden. De efterhånden noget nedslidte gangarealer og klasselokaler er transformeret til et langt mere inspirerende og tidssvarende læringsmiljø, som blandt andet skal give nye pædagogiske muligheder for at arbejde med elever i mindre grupper. Renoveringen afspejler således at folkeskolen er markant forandret i forhold til den skole som var engang. For eksempel er undervisningen mindre stereotyp, mindre stillesiddende og langt mere tværfaglig. De pædagogiske idealer har flyttet sig, og det skal de fysiske rammer på en skole i dag gerne være i stand til at matche.

Solidt samarbejde

Projektet er skabt af det strategiske partnerskab TRUST, som bygger og renoverer en lang række københavnske skoler og daginstitutioner. I TRUST arbejder arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører side om side med bygherre fra Byggeri København. Man har kort sagt samlet alle fagligheder på ét kontor med det formål at bygge fremtidens skoler og daginstitutioner i København. Partnerskabet TRUST består af Nøhr&Sigsgaard, Enemærke&Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og SWECO Architects (tidl. Kant)

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er gennemført i regi af et strategisk partnerskab. Ved at arbejde tættere sammen i et forpligtende partnerskab, deler de involverede virksomheder erfaringer og finder fælles løsninger på tværs af faggrænserne - derigennem kan man systematisere den proces, hvor erfaringer fra det ene byggeri tages med til det næste, hvilket skaber en værdiforøgelse. Ombygningen af Holbergskolen er sket samtidig med, at skolen har været i drift, hvilket er medvirkende til at holde genhusningsomkostningerne nede og sikre at ressourcerne allokeres bedst muligt.

Parter bag projektet

Det strategiske partnerskab TRUST bestående af:
Bygherre: Københavns Kommune, ByK

Udførende arkitekt:
Nøhr & Sigsgaard/Sweco Achitects (tidl. Kant)

Ingeniør:
Dominia/Norconsult

Landskabsarkitekt:
LYTT/Kragh & Berglund

Entreprenør:
TRUST/Enemærke & Petersen A/S

Yderligere information om projektet

https://www.nsark.dk/projekt/holbergskolen

Sted

Frederiksborgvej 216
2400 København NV

Fotos: SWECO ARCHITECTS

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2