fbpx

Honolulu

Læs projektets egen beskrivelse

‘Honolulu, Amager’ hedder i virkeligheden Holger Nielsens Ungdomsboliger og er et bosted for udsatte unge i alderen 18 -30 år. Huset er et af Kofoeds Skoles i alt 6 herbergstilbud og huser unge, som i en alt for tidlig alder har stiftet bekendtskab med alvorlige sociale problemer, såsom hjemløshed, misbrugsproblemer, psykiske lidelser og manglende tilknytning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet. Huset blev opført helt tilbage i 1959 og har plads til 11 fastboende unge, som dagligt modtager pædagogisk støtte og botræning, så de bliver klædt på til en tilværelse i egen bolig og et mere socialt liv.
‘Honolulu, Amager’ er navnet på det projekt, som blev indledt i 2013, hvor man, med støtte fra A.P. Møller Fonden, begyndte renoveringen af det lettere forfaldne herberg, til at være et såkaldt passivhus, der sikrer et lavt energiforbrug gennem ‘passive’ tiltag såsom ekstra varmeisolation, optimeret tæthed, gode vinduer og døre, effektiv udnyttelse af solenergi og varmegenvinding. Sideløbende med renoveringen modtag husets unge beboere undervisning i bæredygtighed og der er blevet indført flere bæredygtige tiltag, i håb om at skabe et klimavenligt hus, hvor man samtidig levede efter bæredygtige principper.
Helt konkret har renoveringen af ungdomsboligen omfattet, at husets ydre er blevet beklædt med en 30 centimeter tyk klimaskal, der fungerer varme- eller kuldeisolerende alt afhængigt af årstiden. Der er skiftet tag på bygningen, og alle vinduer er erstattet af højisolerede tre-lags glasvinduer. Dette gør, at der skrues effektivt op for anvendelsen af passive energikilder, hvor 50 % af den energi, der skal bruges til at varme huset op, hentes via solen. Samtidig sikrer et ventilationsanlæg, som fornyer luften i alle rum to gange i timen, at 88 % af varmen genanvendes.
Samlet set betyder renoveringen, at husets energibehov reduceres til en fjerdedel af, hvad det har været tidligere. Penge, som i stedet vil blive brugt til at styrke det sociale arbejde med de unge.

Parter bag projektet

Arkitekt: Bjerg Arkitektur
Bygherre: Kofoeds Skole
Støttere: A.P. Møller Fonden, Ole Kirks Fond, ml.

Yderligere information om projektet

http://www.facebook.com/honoluluamager

Sted

Peder Lykkes Vej 45
København S

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2