fbpx

Holsteins Palæ

Fra kontorlokaler til overdådige palælejligheder

Se mere

Holsteins Palæ

Fra kontorlokaler til overdådige palælejligheder

Læs projektets egen beskrivelse

Historisk vindesus genoplivet i det historiske palæ.

Holsteins Palæ er renoveret i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og med en helt særlig respekt for de eksisterende rammer, arkitektoniske udsmykninger og unikke bygningselementer – alt med et samlet ønske om at ejendommens historiske og arkitektoniske værdi bliver bevaret. Hver enkelt bolig er skræddersyet under hensyntagen til bygningens medfødte særpræg, som tilfører en unik dimension og forener de moderne funktioner og krav med de gamle bygningsværdier. Boligerne byder på håndmalede køkkener, klassiske en-suite stuer, historiske fortællinger i gamle døre, paneler, vinduer m.m.

Facaden mod Stormgade er bragt tilbage til dets oprindelige udtryk, hvor facader var farverige, og hvor de københavnske bygherrer kiggede mod Frankrig og Versailles for inspiration. Holsteins Palæ stråler nu igen med to farver på facaden, der giver dybde og fremhæver udsmykning, vinduerne med de udvendige smukke beslag er blevet malet okkergul, der er blevet genetableret kviste i tagryggen baseret på gamle tegninger, de store ikoniske statuer ved tagfoden er renset ned, og den store egetræsport stråler i samme okkergule farve.

Palæet rummer nu 12 ejerlejligheder, alle med forskellige planløsninger og størrelser, fordelt over tre høje etager. Ejerlejlighederne varierer fra 91 kvm til 386 kvm og repræsenterer derfor en boligtype og indretning for de fleste. En usædvanlig smuk og sjælden udbudt palæejendom midt i det gamle København.

Holsteins Palæs historie kan føres helt tilbage til 1687, hvor hofmarskal von Lützow bebyggede grunden. I eftertiden har Hofmarskal Johann Ludvig von Holstein, Conferentsraad og Justitiarius i Højesteret Christian Colbjørnsen, premierløjtnant W.H.F.A Læssøe og Søofficeren H.B. Dahlerup haft residens i Palæet. I dag er Stormgade 10 fredet af Kulturstyrelsen, fordi ejendommen repræsenterer det ypperste af dansk bygningskultur og den vigtigste kulturarv historie. Her står håndgribelig vidnesbyrd om, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet i Danmark.

Renoveringen af ejendommen blev påbegyndt foråret 2015 med forventet aflevering foråret 2016. Tidligt på morgen den 14. marts 2016 udbryder der brand i den historiske ejendom, Københavns Brandvæsnet var hurtigt i ejendommen og kæmpede i fællesskab med COPI Group og Codan for at redde den gamle bygning fra at styrte sammen. Mens branden står på overvejes det at rive den ene sidefløj ned af sikkerhedsmæssige årsager. En intensiv indsats gjorde dog, at det lykkedes at bevare konstruktionen i Østfløjen, og at det efterfølgende genopbygningsarbejde kunne blive sat i gang. Branden i 2016 blev begrænset og heldigvis blev “arvesølvet” reddet, dog resulterede det i en forsinkelse på cirka 1,5 år. Branden har dog gjort, at man i visse tilfælde har været i stand til at føre ejendommen tilbage til noget, der ligger tættere på det historiske udgangspunkt end før. Derudover har branden og den efterfølgende genopførelse af bygningen samlet værdifulde erfaringer til brug i fremtiden.

Renoveringen har, trods branden i 2016, båret frugt og ejendommen fremstår i dag flottere end den måske har gjort i over 100 år med originale detaljer såsom; vinduer, gulve, lofter & murværk, som er bevaret efter bedste evne. Ejendommen indeholder en helt unik historie og fortælling, som kun er blevet udvidet efter branden. Snart kan de sidste boligejere bydes velkommen i Holsteins Palæ.

Brugskvalitet

Beboerne i Holsteins Palæ kan hver dag nyde de imponerende rum og den smukke barokarkitektur, som bygningen oprindeligt er opført i. Især kan fremhæves marmortrappen, der er nænsomt renoveret og bevaret, de over 300 år gamle trægulve, der er repareret og behandlet, samt de smukke stuklofter heriblandt rokokostukloft, som er totalrenoveret efter branden.

Solidt samarbejde

Midt under renoveringen opstod der brand i en del af bygningen og et godt og konstruktivt samarbejdet mellem forsikringsselskabet, entreprenører, bygherre, projektudvikler, Slot- og Kulturstyrelsen og fredningsarkitekt var etableret få timer efter branden brød ud.

Udførelseskvalitet

Det skal fremhæves, at de vigtige kulturbevaringsværdige elementer i ejendommen er renoveret i høj standard i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen samt fredningsarkitekt.

Parter bag projektet

Bygherre: Artha Kapitalforvaltning
Projektudvikler: COPI Group
Arkitekt: Bertelsen & Scheving

Yderligere information om projektet

https://copigroup.dk/portfolio/stormgade

Sted

Stormgade 10
1470 København K

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2