fbpx

HOLSTEBRO MUSEUM

RENOVERING AF ET ARKITEKTONISK VÆRK MED EN MEGET STOR GRAD AF GENBRUG

Se mere

HOLSTEBRO MUSEUM

RENOVERING AF ET ARKITEKTONISK VÆRK MED EN MEGET STOR GRAD AF GENBRUG

Læs projektets egen beskrivelse

Det oprindelige museum, tegnet af Hanna Kjærholm havde mange arkitektoniske kvaliteter, men levede efterhånden ikke helt op til et moderne museums krav.
Projektet er blevet til i et meget frugtbart og inspirerende samarbejde mellem fondene, museet og rådgivere.
Der er tale om en meget høj grad af genanvendelse, både af konstruktioner og af det arkitektoniske idegrundlag.

Blik for brugerne

Der er sket en meget høj grad af genanvendelse. Alle tilbygninger er sket som huludfyldninger, hvorved overfladearealet og derved varmetabet er minimeret ganske meget. Gennem usynlig efterisolering og gennemtænkning af installationer og især belysning, er der opnået meget store energibesparelser

Brugskvalitet

Renoveringen har givet helt nye muligheder for museet. Blandt andet er der ved en næsten usynlig indbygning af højeste sikkerhedsklasse, skabt mulighed for indlån af meget værdifulde museumsgenstande, en mulighed man ikke havde før.

Bidrag til omgivelser

Renoveringsprojektet passer meget fint ind i det samlede museumskompleks, der også omfatter en ny forplads, Holstebro Kunstmuseum og museumsparken.

Solidt samarbejde

Projektet er kommet til veje gennem et meget frugtbart samarbejde mellem fondene, museet og rådgiverne. Der er givet den nødvendige tid til dette vigtige forarbejde. Det har medført et projekt med stort medejerskab, men også et projekt der har overholdt budgetterne fra start til slut.

Økonomi og værdiforøgelse

Selv om der er sket en forøgelse af arealet, er der ved de mange tiltag opnået væsentligt lavere driftsomkostninger.

Udførelseskvalitet

Der er tale om videreførelse af de meget høje arkitektoniske kvaliteter der var i det oprindelige hus. Så godt at man kan være i tvivl om hvad der er det oprindelige- og hvad der er det renoverede museum.

Parter bag projektet

BYGHERRE: HOLSTEBRO KOMMUNE
BRUGER: HOLSTEBRO MUSEUM
FONDSSTØTTE: FÆRCHFONDEN OG BIRNFONDEN
OPRINDELIG ARKITEKT: HANNE KJÆRHOLM
TOTALRÅDGIVER: SØREN ANDERSEN ARKITEKTER AS
HOVEDENTREPRENØR: JENS JENSEN AS

Sted

MUSEUMSVEJ 2
7500 HOLSTEBRO

Fotos: HOLSTEBRO MUSEUM

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2