fbpx

Holbæk Skibsværft

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering af Holbæks gamle skibsværft (Værftet) er udført med baggrund i en proces, som startede helt tilbage i 2007, hvor et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kultur og Fritid og Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO), Holbæk Klatreklub samt foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB) skulle udvikle og skabe et attraktivt og nyskabende miljø i samspil mellem Holbæk til kommunens unge og beddingsfolkene, som stadig arbejder på de to gamle beddinger.

Området omkring Værftet var indtil renoveringen præget af begrænset adgang, nedslidte belægninger og mange bygninger i stærkt forfald. Beddingerne fungerede alene gennem indsats fra frivillige ildsjæle og bygningerne stod halvtomme hen og var kun i midlertidig brug til reparationer af både og klublokale for Holbæk Klatreklub.

Værftet er erklæret bevaringsværdigt og derfor var der i processen stor fokus på at få alle tanker og ønsker til at passe ind i de nuværende rammer. Holbæk Museum var som interessent medbestemmende i omfanget af bevaring af genstande og indhold i bygningerne.

Bygningerne fremstår efter renoveringen i deres oprindelige form med facader og vinduer renoveret og bevaret i den eksisterende udgave. Nye facader og indvendige, bærende konstruktioner fremstår tydeligt i nye materialer og skiller sig ud i stål og aluminium, og alligevel indpasset som en del af helheden. Den eksisterende traverskran er ikke længere i brug, men er bevaret og indgår som en del af bygningernes bærende konstruktion. Værftet er efterisoleret efter gældende energikrav, men en del af den eks. ydervæg fremstår i caféen synlig bag en isolerende indvendig glasfacade.

Det gamle bevaringsværdige skibsværft og den unikke placering ved Holbæk Fjord samt hele det maritime område som omdrejningspunkt skaber nu liv i den gamle havn, og Værftet danner ramme for et nyt og aktivt maritimt kraftcenter med cafémiljø og maritim undervisning under NV Pro’s vinger samt en ny og fantastisk Holbæk Klatreklub, som i 2015 blev tildelt prisen som Danmarks bedste klatreklub.

Der blev til projektet søgt og tildelt penge fra bl.a. Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Renovering og ombygning blev en del af en partneringaftale mellem Holbæk Kommune som bygherre, ovennævnte skole og foreninger mm som brugere og HM Gruppen med arkitekterne.as og Nørbag rådgivende ingeniører som totalentrepriseteam.

Brugskvalitet

Værftet fremstår i dag som et aktiv - båret af flere interessenter med forskelligt afsæt og fokus, men med et fælles mål. Kommunen, som ønsker en aktiv havn skabt gennem gode faciliteter og proaktive aktører, som forstår samarbejdets kunst og potentiale. Produktionsskolen NV PRO, som ønsker at indgå i kulturelle sammenhænge, som skaber et aktivt og virkelighedsnært uddannelsesmiljø for ungdommen i kommunen. Klatreklubben, som ønsker at skabe en proaktiv forening, som dels stræber fagligt højt, men som også fokuserer på klubbens sociale dimension og tværfaglige engagement ift. andre foreninger og aktiviteter. UngHolbæk, som ønsker at skabe aktive muligheder for Holbæks ungdom i sammenhæng med havn og fjord. Beddingforeningen, som driver Holbæk gl. havns to beddinger. Foreningen holder et maritimt aktiv levende og bidrager til en faglighed, knyttet til skibserhvervet. Foreningen er, sammen med de andre maritime foreninger på havnen, essentielle for det aktive og levende miljø omkring træskibene i gl.havn

Bidrag til omgivelser

Værftet udvikler sig i retning af at være et samlingspunkt på havnen, når kulturelle oplevelser løber af stabelen. Med de mange aktører, som benytter Værftet som base, er det naturligt at inddrage værftsbygningen i foreningernes publikumsorienterede aktiviteter. Dette skaber et nyt samlingspunkt, hvor Holbæks borgere oplever nye sociale sammenhænge, oplever de arkitektoniske kvaliteter ved huset, samtidig med at de får kulturelle oplevelser. Værftet indgår desuden i den årlige pinse-kulturfestival, hvor stedet bliver et fixpunkt, hvorfra havnens mange aktiviteter spreder sig ud.

Eksempelværdi

Byens identitet er tæt knyttet til havnen og det gamle skibsværft, og bevarelsen skaber en kontinuitet i historien – en kvalitet, der skaber stor lokal stolthed og et perspektiv, som kan gøres gældende i forbindelse med renovering af andre af byens historiske og identitetsbærende bygninger.

Solidt samarbejde

I et tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kultur og Fritid og Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO), Holbæk Klatreklub samt foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB) er visioner og ønsker udarbejdet som grundlag for renoveringen af Værftet. Dette grundlag er ført videre over i en partneringaftale mellem bygherre og totalentrepriseteamet som har udført visioner og ønsker i et samspil mellem den kommende brug af bygningerne og deres arkitektoniske kvaliteter.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af Værftet er væsentlig, da der her repræsenteres en sidste fysisk manifestation af den erhvervshavn, som skabte byen og som gennem århundreder har været livsgrundlaget for en stor del af Holbæks indbyggere. Renovering af værft og beddinger er på en gang med til at sikre historisk havnemiljø samtidig med, at rammerne for de maritime håndværkstraditioner er sikret og forbedret, hvorved hårdværksmiljøet forankres og udvikles fremadrettet.

Udførelseskvalitet

Der har fra både fonde og museum – og bygherre været stor fokus på løsninger, der viste stor respekt for bygningernes originalitet og således har totalentrepriseteamet været særlig opmærksom på, hvordan eksisterende konstruktioner er blevet indbygget og bevaret i forbindelse med nye, nødvendige konstruktioner og indretninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Holbæk Kommune Totalentreprenør: HM Gruppen A/S Arkitekt: arkitekterne.as Ingeniør: Nørbag ApS

Sted

Holbæk

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal