fbpx

Lindevangsparken

Læs projektets egen beskrivelse

Lindevangsparken er et Pilotprojekt vedrørende klimatilpasning og skybrudssikring under Vandplus (Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen).

I 2011 forekom en ekstrem nedbørshændelse på Frederiksberg i henhold til volumen og intensitet. Hændelsen medførte skadevoldende oversvømmelser. Det forventes, at hyppigheden af ekstreme hændelser vil øges markant i fremtiden.

Projektet i Lindevangsparken skal sikre, at fremtidige regnhændelser ikke bliver ødelæggende for omkringliggende boligkvarterer. Ligeledes har projektet som mål, at omdanne det syd-vestvendte byrum mod Peter Bangs Vej til en tidssvarende plads til glæde og ophold for områdets beboere.

Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende park. Nye tiltag er udformet så de rummer dobbeltfunktioner, særligt med henblik på børn og unges leg og aktiviteter. Beboere og nærmiljø inviteres ind i parken, og der etableres et læringsmiljø for skoleelever, et eksperimentarium med en vandlegeplads, en ny fælles byhave i “solbærgrøften” med solbærbuske og æbletræer – og en skålformet, åben græsflade med en scene til teaterforestillinger, dans, kampsport, til leg på løbehjul og rulleskøjter.

På Sløjfen er et reservoir etableret under pladsens gulv og byrummet er bearbejdet, så der kan samles 700 m³ vand. Omkring pladsens terræn er udført en 78 m lang spiralformet vandmur. Fælles for skybrudselementerne er, at de kombinerer klimatilpasningsløsninger med nye aktiviteter og oplevelser i parken – og samtidig indskrives i en overordnet fortællingen om vandets vej gennem parken.

Forståelsen for at verdens vand hænger sammen har for længst mistet sin selvfølgelighed, særligt i byerne. Vandet i byen ER mystisk og overraskende. Projektet i Lindevangsparken dyrker netop dette motiv: At vandet ikke har nogen logisk og synlig sammenhængskraft – men er overraskende dér, hvor det kommer til syne. At det kan måles, når det forsvinder, at det kan gavne og muntre – og skabe rammer for nye bykulturelle aktiviteter.

Brugskvalitet

Projektet etablerer et læringsmiljø for skoleelever, et eksperimentarium med vandlegeplads, en ny fælles byhave og en skålformet, åben græsflade med en scene til teaterforestillinger, dans, kampsport, til leg på løbehjul og rulleskøjter.

Bidrag til omgivelser

Projektet sikrer at fremtidige regnhændelser ikke bliver ødelæggende for nærområdet. Ligeledes har projektet omdannet det syd-vestvendte byrum mod Peter Bangs Vej til en tidssvarende plads til glæde og ophold for områdets beboere.

Parter bag projektet

Bygherre: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Vandforsyning og VANDPLUS
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS
Totalrådgiver: Niras A/S

Sted


2000 Frederiksberg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Øvrige

Areal

Over 20.000m2