fbpx

Ladegårdsparken

Læs projektets egen beskrivelse

Ladegårdsparken er en selvstændig afdeling af Holbæk Boligselskab. Der er 900 boliger, fordelt på 22 blokke, og blokkene blev opført fra 1971-1979. Boligområdet blev i 2013 tilføjet listen over udsatte boligområder. For at fjerne ghetto-prædikatet blev et omfattende renoveringsprojekt sat i gang. Etværelseslejligheder blev bl.a. slået sammen, så boligerne lagde op til, at folk blev boende længere. Desuden er utidssvarende lejligheder blevet opgraderet med nye køkkener og altaner. Flere lejligheder er gjort handicapvenlige. Renoveringen omfatter bl.a. udskiftning af gulve, nye køkkener og badeværelser, efterisolering af tage, ventilation i tagboligerne, renovering af vvs-installetioner og betonrenovering af udvendige vinduesbrystninger. Der er blevet monteret solceller på bebyggelsens tage, og der er etableret et stort samtaletorv, der skal supplere gård- og haveanlægget. Ladegårdsparken er i dag taget af listen over udsatte boligområder.

http://rubowarkitekter.dk/?projekter=ladegardsparken&rubowtax=1801

Blik for brugerne

Der er installeret solceller på samtlige tage og der bruges LED-belysning. Udover at bidrage til bæredygtigheden betyder det på det en besparelse på 1mio kr. om året på udendørsbelysning. Der bliver desuden sorteret affald.

Brugskvalitet

Brugerne har selv været været inde over renoveringen og har bl.a. været en del af beslutningsprocessen omkring, hvordan køkkenerne skulle være. Fordi beboerne selv har været med til at vælge, er de tilfredsheden naturligvis stor.

Bidrag til omgivelser

Ladegårdsparken fremstår i dag som et lyst og indbydende beboelsesområde. Det rummer blandt andet aktivitetshus, samtaletorv og parcourbane, som indbyder til at beboerne mødes og er aktive.

Eksempelværdi

Ladegårdsparken er et godt eksempel på, hvordan man løfter et udsat boligområde og gennem renovering gør det indbydende og attraktivt. De nye fysiske rammer åbner op for aktivitet og har allerede betydet, at der er opstået beboerinitiativer som kreaklub og samspisning for ældre. Renoveringen og genhusningen i forbindelse med projektet har på det sociale plan også betydet, at man har kunnet få fat i nogle af de mere isolerede beboere og gøre dem til en del af det sociale miljø.

Solidt samarbejde

Projektet har betydet at mange beboere skulle genhuses. Derfor har der været fokus på at informere og inddrage beboerne gennem bl.a. dialogmøder. Der har desuden været et tæt samarbejde mellem Holbæk boligselskab og de andre involverede parter for at holde fokus på bæredygtige driftsøkonomiske løsninger.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har fokus på driftsøkonomiske og langtidsholdbare løsninger.

Udførelseskvalitet

Helt fra projektets start har der været fokus på løsninger, der både skulle fungere i et æstetisk samspil mellem nyt og gammelt og være med til at skabe liv og interaktion mellem boligblokkene.

Parter bag projektet

Bygherre: Domea
Hovedentreprise: MT Højgaards A/S
Arkitekt: Rubow Arkitekter A/S
Ingeniør: Orbicon A/S og Opland A/S

Yderligere information om projektet

https://www.holbaekboligselskab.dk/ladegardsparken/

Sted

Ladegårdsparken 1-165
4300 Holbæk

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2