fbpx

HØJBO

Frederikshavn Boligforening

Begrundelse for nominering

Højbo i Frederikshavn var oprindeligt et boligområde med klassiske gule murede blokke fra 1950. Blokkene var i overensstemmelse med god skik placeret så udnyttelsen af lys og luft blev optimal.

Den skarptskårne, enkle blok med de traditionelle, små funktionsopdelte lejligheder var på grund af en utilstrækkelig isolering, kuldebroer, manglende varme i køkkenet og nedslidte tekniske installationer med tiden blevet mindre attraktiv at bo i. Lægges hertil et nærmiljø, som gav hele området et blakket ry, var der udover et galopperende energiforbrug tungtvejende grunde for boligforeningens bestyrelse til at beslutte en dybtgående renovering af Højbo.

Målet med renoveringen af “det nødvendige projekts” 30 boliger var at leve op til 2020 reglementets energipolitik med en reduktion på 75% i forhold til 2010-kravene. Der var ikke tale om en omfattende inddragelse af beboerne i forbindelse med programmeringen, men Frederikshavns Boligforening indgik en aftale med konsulentfirmaet Tankegang, som løbende under renoveringsprocessen har informeret om projektets indhold og fremdrift til beboerne, som var genhuset i et år.

De 30 eksisterende boliger blev ved sammenlægning omdannet til 24 boliger, hvoraf de 8 via en ny altangang nu er tilgængelige for bevægelseshæmmede. De nye boliger er større end de gamle, og ændringerne af de gamle lejlighedsplaner har åbnet for nye plantyper med gennemgående tosidigt belyste rum. Badeværelserne er blevet større, hver bolig har fået en rummelig altan og trappeopgangene er med nye store glaspartier blevet lysere og venligt imødekommende.

Energikrav og bæredygtighed har været projektets vigtigste omdrejningspunkt. Taget er isoleret med 400 mm og har endvidere fået installeret solceller. Facaderne er udvendigt efterisolerede og fremstår med den hvide tyndpuds som en tidstypisk dok-dok facade med en arkitektur, der formidler en stemning af ferie og Costa del Sol.

Der er installeret jordvarme og ventilation med genindvinding, LED belysning, alle vinduer er udskiftet og de tekniske installationer er fornyet. Med inspiration fra skibsindustrien er der endvidere udviklet et CTS anlæg, som gør, at alle bygningens tekniske installationer kan arbejde sammen. I hver lejlighed er placeret et balanceret, decentralt ventilationsanlæg, som styres af fugtmålere i hvert beboelsesrum, bad og toilet.

Som noget særligt er der udviklet et let forståeligt kontrolpanel, der viser den enkelte brugers energiforbrug og adfærd. En glad smiley på displayet er et tegn på en eksemplarisk energimæssig adfærd, mens en sur smiley er et tegn på energimæssig slendrian og sumpmoral.

Arkitektonisk er renoveringen af Højbo med de nye velbelyste, boliger med en forbedret brugskvalitet og det imødekommende trapperum sympatisk.

Højbo i Frederikshavn er et eksempel på, at det er muligt at opnå 2020 energikrav med en 75% besparelse i forhold til 2010. Vigtigt er det også at minde om CTS systemets let forståelige kontrolpanel, der på en begavet måde giver et bud på en løsning, som i stor stil kan inspirere fremtidens brugere til en energibevidst adfærd.

Læs projektets egen beskrivelse

”Det nødvendige projekt” (ill. 1) Projekt Højbo omfatter hele paletten af boligrenovering: områdefornyelse, 0-energi og beboeradfærd. Renoveringen afspejler Frederikshavn Boligselskabs energipolitik som bl a omfatter en reduktion af energiforbruget med 75% før 2020. Det bæredygtige pilotprojekt Højbo er en bundsolid nødvendig test. “Eksempelværdi” (ill. 2) En gedigen fysisk renovering kombineret med en total energirenovering = energineutrale boliger. Projektet har stærk eksempelværd hos kommuner, boligselskaber og fagfolk: videndeling. “Energikrav / bæredygtighed” (ill. 3) Renoveringen lever op til 2050-planen for et fossilfrit DK. Kendte og nyudviklede teknikker er bag den energineutrale løsning. “Samarbejde og adfærd” (ill. 4) Gennem hele processen har der været et forbilledligt samarbejde mellem beboerne og 5 lokale firmaer. Der blev udviklet en BoligEnergiSkole for beboerne. En hjemmeside med processen step for step, viden om installationerne, brugen af dem, husets konstruktion m.m. “Brugskvalitet” (ill. 5) Energiforbedringerne virker positivt på brugskvaliteten af ejendommen og den enkelte bolig. Primært er der tale om nye bygningsmaterialer, nyt inventar, gulvvarme og ventilation med genanvendelse af den ”brugte” luft + i høj grad BoligEnergiSkolen = beboeradfærd. “Bidrag til omgivelserne” (ill. 6) Højbo har med uændret volumen bevaret den oprindelige tidstypiske karakter,- ”trods” nye venlige, lyse og mere åbne facader og altaner. Fornyede friarealer beriger beboernes liv,- og det visuelle miljø i nærområdet. De fysiske tiltag er blevet afgørende for følelsen af ejerskab og fællesskab. Nu med venteliste! “Økonomi og værdiforøgelse” (ill. 7) 30 mio kr investeret = energineutral ejendom uden udgifter til energi. “Udførelseskvalitet” (ill. 8) Konstant fokus på højt niveau i produkter og udført arbejde. Resultatet ses på nettet: beboerne er glade og tilfredse med alt, incl. de tekniske installationer som er forståelige og anvendelige for ikke-fagfolk.

Parter bag projektet

Frederikshavn Boligforening, Energibyen Frederikshavn, TRIGON arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirma, TANKEGANG kommunikationsfirma, Soft & Teknik IT-firma. Alle firmaer har adresse i Frederikshavn. + beboerne.

Sted

Borgmester Hassingsvej 3-11
9900 Frederikshavn

Nomineret 2015

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2