fbpx

Fra stald til bolig

Begrundelse for nominering

Det første indtryk udefra på distancen af den ombyggede stald, yder ikke projektet retfærdighed. Umiddelbart fremstår den enkle, beskedne og prunkløse bygning med sine gamle vejrbidte partier af gasbeton og det grå tag af bølgeeternit ikke som en spændende og fantasifuldt nyindrettet familiebolig.

Den vildfarelse bliver der lavet grundigt om på efter mødet med husets ejere, deres ingeniør og det første kig indenfor. Intet er tilfældigt eller en hovsa løsning. Der er bevidst valgt en strategi om at beholde og genbruge så meget som muligt, på en måde som efterlader historiske spor med stor fortælleværdi.

Den gamle 170 m2 store bygning, som tidligere var ejet af arkitektens morfar, blev oprindelig udnyttet til stald. Denne funktion præger bygningens overordnede disponering med en bred midtergang og en bærende konstruktion af søjler, der på hver side af midtergangen danner fleksible rum med stor anvendelighed. Fastholdelsen af fleksibiliteten udnyttes i den nye bolig til at skabe oplevelsesrige, pirrende rumlige overgange og sammenhænge.

Bæredygtighed har stået som et centralt element i renoveringen. De gamle gulve er gravet op og isoleret med 400 mm. Ydervæggene er isoleret indefra ved brug af en meget åben og porøs porrebeton, suppleret med en afsluttende, mere formstabil og robust porrebeton, som den synlige indvendige væg. Indvendige vægoverflader er efterbehandlet med en åndbar naturmaling. Endvidere er der monteret solceller på det efterisolerede tag og vinduerne er udskiftet.

Men ikke nok med det. Vintage håndvaske og toiletkumme, genbrug af gamle køkkenelementer, og genanvendelse af regnvandet, som opsamles i en underjordisk tank, gør renoveringen til et forbilledligt eksempel på genbrug, forsyning med vedvarende energikilder og et lavt energiforbrug.

Arkitektonisk er den ombyggede stald med sit inspirerende fokus på mødet mellem nyt og gammelt og blotlæggelsen af historiske spor noget særligt. Den gamle fodergang fremstår som en inviterende akse for løssluppen aktivitet og de synlige bærende søjler af træ er overbevisende anvendt som et fleksibelt modul med fine rumlige oplevelser. Til forskel for nutidens rum apteret med den fremherskende main stream’s kønsløse hvide spartlede gipsplader, er den renoverede bolig et fornemt eksempel på en begavet brug af materialer med en spændingsfuld stoflighed.

Renoveringen med dens genbrug af staldens rumlige disponering og bærende konstruktion har givet en stor brugsmæssig kvalitet, og den sikre beherskelse af detaljer og materialer har vakt stor opmærksomhed blandt områdets beboere og håndværkere.

Ombygningen af stalden til en velfungerende bolig står som et fint eksempel, der viser, at der i de mere end 75.000 tomme landsbrugsbygninger i Danmark er et værdifuldt uudnyttet potentiale, som det er værd at kæmpe for.

Læs projektets egen beskrivelse

Familiebolig syd for Aarhus i en gasbetonstald fra 1970.

Stalden er bygget til husdyr i 1970 og blev i 2014 transformeret til bolig af arkitektparret Aviaja og Esben Frost. Bygningen har ydermure af gasbeton og en bærende trækonstruktion, der begge er bevaret og sammen med de originale trælofter giver atmosfære til den 170 m2 store familiebolig 10 km. syd for Aarhus.

Den tidligere staldbygning er efterisoleret med gasbeton i ydermure og alle nye indre vægge er ligeledes opbygget i gasbeton. Byggeprojektet er udført som hovedentreprise med lokale håndværkere, og mange beslutninger om både konstruktion og overflader er taget på stedet i dialog mellem arkitekt, ingeniør og håndværker. Inde har arkitektparret selv blandet og malet med kridt-caseinmaling, der ud over at sikre husets åndbarhed, også reflekterer lyset på bedste vis.

Staldens 16 meter lange og to meter brede gennemgående gang med træsøjler er bibeholdt og køkken, stue og arbejdsværelse lægger sig som åbne rum i forbindelse med gangen og sikrer et leverum, der bliver flittigt brugt af husets beboere. Forskellige træ- og betongulve markerer rummene og deres funktion. Eksempelvis har parret selv lagt et egeparketgulv fra 1939, som tidligere har ligget i en villa i Vejle og efter at være blevet slebet og lakeret, nu giver huset yderligere karakter. I køkkenet er opsat et Tectumkøkken fra 1968 fra en villa i Odense, hvor blot lågerne er blevet omlakeret.

Familiens forbrug af el og vand bliver dækket af henholdsvis solceller og regnvandsopsamling.
Arkitekterne har bevaret stalden og udnyttet dens eksisterende potentiale, og huset står nu som en moderne familiebolig med energimærke A 2020.

Parter bag projektet

Bygherre: Aviaja Frost og Esben Dannemand Frost
Arkitekt: BO FROST
Rådgivende Ingeniør: Egholm Rådgivende Ingeniører
Totalentreprise: Bredkærvejens Murer og Beton

Yderligere information om projektet

http://www.bo-frost.dk

Sted

Obstrupvej 25
8320 Mårslet

Nomineret 2015

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2