fbpx

HØJBJERG VÆNGE

VELLYKKET 1. ETAPE AF OMFATTENDE HELHEDSPLAN I HERLEV

Se mere

HØJBJERG VÆNGE

VELLYKKET 1. ETAPE AF OMFATTENDE HELHEDSPLAN I HERLEV

Læs projektets egen beskrivelse

Visionen for Helhedsplan i Højbjerg Vænge er klar og tydelig, nemlig at skabe sunde og tidssvarende boliger, med varierende lejlighedstyper til et helt ”livsforløb”.

Derfor er det vigtigt at bevare de forskellige udtryk og den diversitet bebyggelsens rummer, men samtidig øge de funktionelle forhold fx ved at etablere øget tilgængelighed i 16 opgange og sammenlægge lejligheder til større familier.

Der er i lokalplanen indarbejdet en passus om at bevare de særlige træk som gør sig gældende for Højbjerg Vænge. Det er derfor vigtigt, at det arkitektoniske udtryk bevares, men man samtidig anvender materialer, der har lang levetid og en lille vedligeholdelse.

Totalistandsættelsen af bebyggelsen omfatter bl.a. efterisolering af facader samt udførelse af ny, udvendig beklædning, udskiftning af vinduer og altandøre, inddragelse af eksisterende altanarealer i boliger samt etablering af nye altaner, ændring af eksisterende tag med centerfald til afvanding ude på bygningen, renovering af badeværelser samt udskiftning af vand- og afløbsinstallationer. Etablering af sikkerhedsdøre og nyt dørtelefonanlæg (fokus på sikkerhed). Udearealerne opgraderes bl.a med fornyelse af indgangspartier, forbedring af cykel- og bilparkering, belysningen gennemgås og suppleres, lege- og fælles opholdsarealer fornyes, og der anlægges haver til udvalgte stuelejligheder.

Projektets særlige udfordring har været sammenlægning af ensideliggende boliger samt gennemførelse af udbud og udførelse i fagentreprise.

Blik for brugerne

Det har under helhedsplanlægningen af en energirenovering været bygherres målsætning at skabe et projekt, der udover at fremtidssikre anvendelsen af bebyggelsens boliger, også ville placere Højbjergvænget helt i front, hvad angår balancen mellem et højt ambitionsniveau og det muliges kunst. Der er projektets ambition at alle bebyggelsens boliger samlet set vil kunne opfylde eksisterende krav for passivboliger.

Solidt samarbejde

Siden 2007 har Paludan og Ramsager arbejdet med projektet i tæt samarbejde med DAB og byggeudvalget i Højbjerg Vænge for at skabe den heldsplan, der i dag danner grundlag for renoveringsprojektet i Højbjerg Vænge. Herunder gennemgang og præsentation af projektet for beboerne og samarbejde med beboergrupper/fokusgrupper for indarbejdelse af beboernes ønsker i projektet.

Parter bag projektet

Bygherre: Herlev Almennyttige Boligselskab
Bygherrerådgiver: DAB
Arkitekt: Paludan & Ramsager Arkitektfirma
Ingeniør: Wissenberg A/S

Sted

Sandbyvej 15-38
2730 Herlev

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2