fbpx

Odense Offentlige Slagterhuse

Renoveringen af Odense Offentlige Slagtehuse til 119 moderne ungdomsboliger

Se mere

Odense Offentlige Slagterhuse

Renoveringen af Odense Offentlige Slagtehuse til 119 moderne ungdomsboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Odense Offentlige Slagtehuse har via fokus på dagslys, akustik og energi forvandlet de historiske bygninger til 119 unikke og moderne ungdomsboliger.

Historiens vingesus fornægter sig ikke, når man i dag træder ind i den store hal i Odense Offentlige Slagtehuse, der oprindelig stod færdigt i 1928. Det tidligere industrikompleks har efter en gennemgribende renovering for nylig slået dørene op for 119 moderne ungdomsboliger midt i byens historiske kerne.

Flere af de oprindelige hvide flisebelægninger på væggene er således ligesom det oprindelige bærende søjle-/dragersystem i stål blevet bevaret. Hovedbygningen bærer derudover ligesom de to fløje tydeligt præg af stedets historie bl.a. fordi de nye trapper og adgangsvejene er udført i rå materialer med et industrielt look.

Udgangspunktet var den oprindelige arkitektur, som allerede blev understreget, mens vi sammen med kommunen udarbejdede den nye lokalplan for området. Renoveringen er derfor sket med respekt for bygningernes særlige kvaliteter, markante detaljer og kendetegn, samtidig med at vi har ført dem op til helt moderne standarder via fokus på bl.a. dagslys, akustik og energi.
Især dagslyset i hovedbygningen var et vigtigt tema, da bygningen fremstod meget massiv med vægge, som nogle steder er op mod en meter i tykkelsen.

Fløjene er fritlagte for at skabe luft og fri passage for lyset, ligesom vinduesarealerne nogle steder er øget ved at reducere brystningerne. På den måde har vi samtidig kunnet bevare facadeudtrykket med de oprindelige vinduesbredder og opsprosninger.

Vinduesløsningerne til projektet var allerede fra starten genstand for tæt dialog mellem arkitekten, totalentreprenøren Skjøde og Velfac. På baggrund af vinduesproducentens rådgivning blev vinduerne til den komplekse hovedbygning udformet med afsæt i vinduesserien VELFAC Classic, men med særligt tilpassede sprosser og poste.

På grund af hovedbygningens karakter er der stort set ikke to værelser, der er ens, alle vinduerne har unikke dimensioner, og hvert enkelt vindue er udførligt blevet målt op på stedet. Samtidig skulle vi så tæt på det oprindelige udtryk som muligt uden at gå på kompromis med kravene til bl.a. energi og akustik.

Efter installationen har vi fået udført dagslysberegninger i hvert enkelt værelse for at sikre, at der faktisk kommer den lysmængde ind, der skal. Det var ikke lykkedes at nå i mål med så godt et resultat, hvis ikke vi fra starten havde haft en tæt dialog om projektet.

Brugskvalitet

De 7.000 m2 som slagtehusene udgør er i dag stramt disponeret, og der er skabt en række fine rumligheder og velindrettede ungdomsboliger i én og to etager, der holder historien om Odense Offentlige Slagtehuse i hævd sammen med Restaurant Tårnet, der umærket af konjunkturerne i samfundet lever videre. Navnlig disponeringen af sidefløjene virker vellykket, idet bygningernes skala er fastholdt i det fælles adgangsrum, hvor også zonedelingen fra det fælles til det private er vellykket.

Bidrag til omgivelser

Slagtehusenes kulturhistoriske og arkitektoniske samspil med Kvægtorvet på Rugaardsvej er med bygningernes ombygning til ungdomsboliger fortsat levende, og et vigtigt vidnesbyrd om byens udvikling i 1900-tallets begyndelse. Indgrebene i bygningsanlægget er regulære og beslægtede med det eksisterende. På denne måde fremtræder nyt og gammelt jævnbyrdigt, som god bygningskultur gør

Parter bag projektet

Bygherre: Odense Boligselskab
Arkitekt: Archidea
Bygherrerådgiver: Jesper Thyge Brøgger, Vesthardt Arkitekter, Archiwoo
Landskabsarkitekt: SLA A/S
Ingeniør: Henry Jensen
Vinduesproducent: Velfac

Yderligere information om projektet

https://www.skjode.dk/odense-offentlige-slagtehuse

Sted

Grønløkkevej 38
5000 Odense C

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2